Muzafer Šehović: ANTIFAŠIZAM JE STIL I NAČIN ŽIVLJENJA

Mnogo je definicija odnosa antifašizma i fašizma a jedna od njih je italijanskog književnika Umberta Eca: „Fašisti žive da bi se borili a mi /antifašisti/ se borimo da bi živjeli.“ Generalno posmatrano...

Cijenimo rad i djela Jasmina Imamovića

Jasmin Imamović je dobitna kombinacija za sve one građane koji žele da žive u Tuzli kao demokratskom, evropskom gradu. On interese Tuzle stavlja iznad svih drugih interesa. Njegova Tuzla je moderan...

Kako se dijele nedaće krize u Bosni i Hercegovini?

Pandemija jednako prijeti svima u Bosni i Hercegovini, naravno uvažavajući demografske specifičnosti i zdravstveno stanje pojedinih dobnih grupa i pojedinaca. Međutim, ekonomska kriza ne pogađa sve jednako, ni...

Kategorija - Kolumna/Blog

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu