Kategorija - Socijaldemokratski stav

Zakon o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

PARLAMENT FEDERACIJE BiH Dom naroda n/r predsjedavajuće, g.đe Lidije Bradara   Predstavnički dom n/r predsjedavajućeg, gosp. Edina Mušića   Na osnovu člana 179. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine...

Zakon o minimalnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine

ANER ŽULJEVIĆ Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH   PARLAMENT FEDERACIJE BiH Dom naroda n/r predsjedavajuće, g.đe Lidije Bradara   Predstavnički dom n/r predsjedavajućeg, gosp. Edina Mušića   U skladu s članom 164...

Zakon o minimalnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine

PARLAMENT FEDERACIJE BiH Dom naroda n/r predsjedavajuće, g.đe Lidije Bradara   Predstavnički dom n/r predsjedavajućeg, gosp. Edina Mušića     U skladu s članom 164. Poslovnika o radu Doma naroda („Sl.novine F BiH“,broj:27/03 i 21/09) i...

Zakon o Volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Aner Žuljević delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine     PRIJEDLOG -skraćeni postupak-   ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTIRANJU FEDERACIJE BOSNE...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.