Javni oglas

Na osnovu Odluke Glavnog odbora SDP BiH br. 02-17-196/18 donesene na 14. sjednici dana 05.04.2018. godine, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

Za dostavljanje ponuda za kupovinu stana putem javne licitacije u vlasništvu SDP BiH

 

Predmet prodaje

Predmet prodaje je dvosobni stan u vlasništvu SDP BiH, koji se nalazi u Sarajevu u ulici Danijela Ozme 1A, na petom spratu,

K.O. Sarajevo IV, ZK uložak br. 4402, površine 55,00 m².

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lice iz Bosne i Hercegovine.

Način prodaje nekretnine

Nekretnina koja je predmet ovog javnog oglasa prodat će se putem javne licitacije, tako što će nakon otvaranja inicijalnih ponuda, komisija imenovana od strane Generalnog sekretara SDP BiH provesti postupak licitacije, a o vremenu i datumu licitacije sve prijavljene strane bit će blagovremeno informisane.

Ponude dostavljati lično ili putem pošte na adresu Alipašina 41, 71 000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu stana po javnom oglasu“, najkasnije do 20.05.2018.godine. 

Prilikom prijave potrebno je uplatiti iznos jamčevine od 2.000KM na transakcijski račun SDP BiH broj 3383202266361165, UniCredit bank d.d., sa naznakom „Jamčevina za učešće u javnoj licitaciji“. Pravnim i fizičkim osobama koje ne izlicitiraju najveću cijenu za kupovinu stana u procesu licitacije, jamčevina se vraća.

Ponuda treba da sadrži:

– ime i prezime fizičke odnosno naziv pravne osobe, te adresu prebivališta, odnosno sjedišta;

– iznos ponuđene cijene za kupovinu stana;

– dokaz o uplati jamčevine.

Sa ponuđačem koji ponudi najveću cijenu za kupovinu stana bit će sklopljen kupoprodajni ugovor.

Ugovor mora biti sklopljen najkasnije 15 dana nakon obavljene licitacije i sredstva za kupovinu stana uplaćena na račun SDP BiH. Ukoliko ponuđač sa najvećom cijenom u ovom roku ne sklopi ugovor i ne izvrši uplatu sredstava on ostaje bez prava kupovine stana i jamčevina mu neće biti vraćena.

Ponuđač koji je bio drugoplasirani na licitaciji ima mogućnost otkupa stana ukoliko prihvati cijenu koju je ponudio prvoplasirani na licitaciji.

Ukoliko se ni nakon toga ne sklopi ugovor i ne uplate sredstva, proces licitacije će se ponoviti.

Cijena nekretnine

Početna cijena za prodaju stana iznosi 110.000,00 KM i stan ispod navedene cijene ne može biti prodan.

Budući kupac preuzima i postojeća komunalna i režijska dugovanja navedenog stana.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije i obilazak nekretnine možete se obratiti putem telefona

033 563 900 ili na e-mail: generalni.sekretar@sdp.ba

 

 Generalni sekretar SDP BiH

Irfan Čengić

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.