OO SDP BiH Bugojno

Izvještaj o izvršenju budžeta općine Bugojno za 2015. još uvijek nije prezentovan

U četvrtak je održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno. Na navedenoj sjednici, može se reći, da je vladala prava radna atmosfera, gdje su vijećnici imali dosta upućenih inicijativa i vijećničkih pitanja, koja su u najviše slučajeva bila naslovljena na načelnika Općine. Ono što je primjetno jeste da je načelnik Općine i u ovom svom novom mandatu nastavio sa svojom ranijom praksom neuvažavanja vijećnika, te ni na jedno pitanje nije dao odgovor, iako je bio u mogućnosti da to uradi.

Između ostalog, pitali smo za isplatu naknada našim sugrađanima koji su bili angažovani u biračkim odborima tokom održavanja Lokalnih izbora 2016.godine. Iako je prošlo četiri mjeseca od njihovog održavanja, još uvijek Općina Bugojno većini tih građana nije isplatila zarađene naknade.
Također, nismo dobili odogovor ni na pitanje kada će se otvoriti 800 do 1000 radnih mjesta što je obećano u predizbornoj kampanji. Sve se čini da se ponavlja priča iz ranijih kampanja, kada se mnogo obećava, a ništa od toga ne ispuni.

Jedna od tačaka dnevnog reda je bila i Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Bugojno za prvih devet mjeseci 2016. godine. Iz navedenog izvještaja se vidi da je 2016. godina bila izborna godina, te da su građani Bugojna nesvjesno finansirali predizbornu kampanju aktuelne vlasti.
Na sjednici smo ponovo ukazali na to da prethodnom sazivu Vijeća, a ni ovom, iako smo to tražili u nekoliko navrata, nije prezentovan Izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2015. godinu, iako je to bila zakonska obaveza općinskog načelnika, tako da niko nema uvida kako su utrošena sredstva iz budžeta za tu godinu.

Pored ovoga, Općinskom vijeću također nisu prezentovani ni izvještaji o radu općinskih javnih preduzeća i ustanova još od 2013.godine, tako da od tada niko nema uvida u zakonitost poslovanja istih.
Prilikom izbora stalnih radnih tijela tj.komisija u Općinskom vijeću, vladajuća koalicija SDA, HDZ, SBB i Nezavisna lista, potpuno su zanemarili demokratska načela, te u radnim tijelima Općinskog vijeća uopće nema članova ispred Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte. Na sjednici smo ukazali da je to što rade kršenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća, kojim je precizno definisan način formiranja komisija odnosno da se iste popunjavaju prema stranačkom sastavu Vijeća, međutim članovi Komisije za izbor i imenovanje i vladajuća koalicija su se oglušili na naše primjedbe, i još jednom pokazali da im poštivanje zakona nije jača strana.

Jedna od zanimljivijih tačaka dnevnog reda je bila i ona vezana za popunjavanje upražnjenih mjesta u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća. I ovom prilikom vladajuća većina prekršila je sve moguće zakone koji tretiraju ovu tematiku, te ni nakon našeg upozorenja nisu odustali od svoje namjere.
Ono što je posebno siptomatično za ove njihove aktivnosti jeste da je i načelnik Općine Hasan Ajkunić javno vijećnicima sugerisao da postupe suprotno zakonu, vodeći se svojom već uhodanom metodom rada da vlast može sve, pa i raditi mimo zakona, i kako on kaže „ ako se donešene odluke obore na sudu, lahko je ponoviti postupak“.

Kada je upitanju Nacrt budžeta Općine Bugojno za 2017.godinu, vijećnici SDP-a su iznijeli svoje primjedbe i sugestije, te smo isti podržali kako bi mogao ići u javnu raspravu, koja je zakazana za 15.februar. Ovom prilikom pozivam sve zainteresovane građane i sve one koji su na neki način direktno vezani za budžet da prisustvuju javnoj raspravi i iznesu svoje mišljenje, kako bi na taj način pomogli nama vijećnicima da na kraju donesemo što kvalitetniji budžet Općine.

Također, prilikom diskusije o Nacrtu Budžeta ukazali smo na još jedan drastičan primjer nepoštivanja zakona i kršenja Statuta Općine. Naime, iako preko 30 % budžeta se troši na plaće i naknade uposlenih, mi na nivou općine nemamo Pravilnik o plaćama i naknadama uposlenih a koji je usklađen sa važećim zakonskim propisima Federacije Bosne i Hercegovine.
Tako da imamo slučaj da koeficijent koji određuje visinu plaće načelnika općine određuje sekretar Općinskog vijeća, a što je u suprotnosti sa svim zakonskim propisima.
S obzirom na to da je Vijeće prestavnički organ građana i lokalne samouprave, statutom općine je definisano da ono određuje koeficijent plaće.
Suprotno tome mi imamo situaciju da Vijeće, tj. vijećnici, već godinama ne znaju koliko iznosi plaća načelnika općine

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.