Jasna Duraković

Izmjenom Zakona olakšati i ubrzati smještaj u hraniteljsku porodicu

Jasna Duraković, zastupnica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Skupštini Kantona Sarajevo u skupštinsku proceduru je uputila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kojom se olakšava i ubrzava proces smještaja djece i odraslih u hraniteljske porodice.

“Hraniteljstvo kao porodični oblik zaštite kojom se djetetu ili odraslom licu osigurava odgovarajući porodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici ima veliki značaj u sistemu socijalne zaštite i potrebno je stvoriti sve pretpostavke za njegovu jednostavnu i široku primjenu u praksi. Hraniteljstvo je trenutno možda i najbolji alat koji imamo za smještaj korisnika i ujedno najzdraviji za korisnika. Moramo učiniti sve što je u našoj moći da smještaj u hraniteljsku porodicu bude brz, efikasan, ali i siguran”, poručuje Duraković.

Ovim prijedlogom iz Zakona se briše odredba da su za priznavanje prava i uključivanje na smještaj u hraniteljsku porodicu nadležne općinske službe socijalne zaštite. Poslovi iz oblasti hraniteljstva ostaju u nadležnosti Centra za socijalni rad, ali više nisu u striktnoj nadležnosti općinskih službi, nego se otvara mogućnost da Centar drugačije organizira i realizira ove poslove, a sve s ciljem pojednostavljenja i ubrzanja procedura kojima se zasniva hraniteljstvo.

“Hraniteljstvo je jedan od najvažnijih alata u socijalnoj zaštiti. Kod nas se premalo koristi, između ostalog, i zbog administrativnih peripetija koje želimo otkloniti. U mandatu naše Vlade konačno je formirana Služba za hraniteljstvo, ubrzani su procesi, a sada želimo još veću efikasnost. Usvajanjem ove zakonske izmjene omogućit će se Centru za socijalni rad bolja organizacija poslova i efikasna tranzicija s ciljem povećanja kvaliteta usluge, ali i rasterećenja ionako preopterećenih opštinskih službi socijalne zaštite”, istaknula je Duraković.

Zastupica Jasna Duraković napominje da u Centru za socijalni rad egzistira Služba za hraniteljstvo kao posebna organizaciona jedinica koja se bavi zagovaranjem, promocijom i edukacijom hranitelja i profesionalaca i drugim poslovima na provođenju Zakona o hraniteljstvu. Ovom izmjenom otvara se mogućnost da se i pomenuta pitanja stave u nadležnost Službe koja je usko specijalizirana za hraniteljstvo i raspolaže profesionalcima koji rade isključivo na pitanjima koja se tiču hraniteljstva.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu