FOŽ KO SDP BiH

Istraživanja o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici na području Općine Ilidža

Aktivistice Foruma žena KO SDP BiH prisustvovale su jučer prezentaciji “Istraživanja o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici na području Općine Ilidža”. Riječ je o realizaciji cilja utvrđenog Gender akcionim planom Općine Ilidža za 2018. godinu a koji se odnosi na Veću uključenost građana u suzbijanje rodno zasnovanig nasilja i nasilja u porodici.

Istraživanje  su provele Komisija za ljudska prava i Komisija za ravnopravnost spolova i pitanja mladih, u saradnji sa Nezavisnom agencijom za ispitivanje tržišta. Istraživanje je provedeno anketiranjem 300 građana u svim mjesnim zajednicama, oba spola i svih dobnih uzrasta.

Svoja iskustva o ovoj temi sa prisutnima su podijelili predstavnici Centra za socijalni rad Ilidža, Centra za mentalno zdravlje, MUP KS i Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Prezentirano Istraživanje i profesionalna praksa su pokazali da je  tema rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, u svijesti građana još uvijek “tabu tema” i da ne postoji potreban nivo spremnosti ispitanika za prijavljivanje slučajeva nasilja. Uzrok tome najvećim dijelom leži osjećaju sramote da drugi saznaju za trpljenje žrtve (80% ispitanika) ali i nepovjerenje u institucije sistema. Ohrabruje činjenica što su ispitanici mlađe dobi spremniji prijaviti nasilje u porodici.

Najveći broj ispitanika je odgovorio da su žrtve nasilja ponajviše žene, potom djeca i starije osobe, ali je ukazano i na problem izvršenja psihosocijalnih ili mjera liječenja od ovisnosti od alkohola i drugih opojnih sredstava, koje izriču sudovi u postupanju po  podnesenim prijavama.

Prezentaciji su prisustvovali i učenici IV Gimnazije i Birotehničke škole. Amila Gadžo, članica općinske komisije za ravnopravnost spolova u dijelu prezentacije naglasila je da nasilje nikako ne smije biti prihvatljivo, kako u našoj lokalnoj zajednici tako ni šire. Svako nasilje se odmah mora prijaviti policiji. Lokalna zajednica i centar za socijalni rad mogu mnogo učiniti u spriječavanju nasilja u porodici.

Zaključna je ocjena da se moraju poduzeti mjere socijalno-ekonomskog osnaživanja žene i porodice, jačanje mehanizama prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici kao i bolja međusobna saradnja nadležnih institucija.

Prezentirano istraživanje će svakako biti iskorišteno kao podloga za političko djelovanje Foruma žena KO SDP BiH Sarajevo kada je riječ o jačanju svijesti i ohrabrivanju žena i muškaraca u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.