Konvencija o policijskoj suradnji država Jugoistočne Europe

Ispuniti preduvjete za učinkovitu međunarodnu borbu protiv prekograničnog kriminala

Mladen Ćavar je u svom izlaganju posebno naglasio važnost ispunjavanja uvjeta za automatiziranu prekograničnu razmjenu, poglavito DNK podataka, kao nezaobilaznog preduvjeta učinkovite međunarodne policijske suradnje i borbe protiv svih vidova prekograničnog kriminala.

Slika

Danas je u Opatiji održan 11. sastanak Komiteta ministara unutarnjih poslova i sigurnosti Konvencije o policijskoj suradnji država Jugoistočne Europe.

Sudionici sastanka bili su predstavnici sljedećih država: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Rumunjska, Slovenija i Srbija, a sastanak su, u funkciji gostiju, pratili predstavnici institucija Europske Unije i međunarodnih organizacija (Europska komisija, EUROPOL, INTERPOL, Ženevski centar za demokratizaciju oružanih snaga – DCAF, CEPOL FRONTEX..).

Konvencijom o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi predsjedava Bosna i Hercegovina, a države supredsjedateljice su: Bugarska (koja predsjedava u drugoj polovici 2015.) i Mađarska.

Sastankom je rukovodio Mladen Ćavar, doministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, a pored usvajanja Izvješća o radu Sekretarijata Konvencije, Izvješća Ekspertne radne grupe sastavljene od predstavnika Bosne i Hercegovine, Bugarske i Mađarske, usvojen je i Program rada Predsjedništva konvencije za razdoblje od početka 2014. do kraja lipnja 2015. godine.

Komitet ministara unutarnjih poslova i sigurnosti Konvencije o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi jednoglasno je donio Odluku o ispunjavanju uvjeta koje Konvencija predviđa u području zaštite podataka, uključujući i osobne podatke, za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Moldaviju. Sudionici sastanka Komiteta ministara Konvencije su razgovarali o daljim modalitetima u praksi provedbe Konvencije o policijskoj suradnji država Jugoistočne Europe i konsolidaciji regionalnog upravljanja.

Kroz projekt "Podrška implementaciji Konvencije" cilj je u naredne tri godine pomoći državama Jugoistočne Europe u procesu usvajanja europskih standarda policijskog rada i prekogranične suradnje u borbi protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta, kako na strategijskoj, tako i na operativnoj razini.

Kao predsjedatelj sastanka doministar sigurnosti BiH Mladen Ćavar  je u svom izlaganju posebno naglasio važnost ispunjavanja uvjeta za automatiziranu prekograničnu razmjenu, poglavito DNK podataka, kao nezaobilaznog preduvjeta učinkovite međunarodne policijske suradnje i borbe protiv svih vidova prekograničnog kriminala.

"Bosna i Hercegovina" rekao je Ćavar, "podržava rad eksperata koji će pripremiti implementacijski multilateralni Sporazum koji će regulirati sva pitanja razmjene podataka, a uskoro očekujemo otpočinjanje pregovora s EUROPOL-om s ciljem potpisivanja Operativnog sporazuma koji će omogućiti razmjenu podataka s državama članicama Europske Unije. Isto tako, uskoro pripremamo potpisivanje radnog aranžmana s Europskim policijskim koledžom (CEPOL), a pokrenuli smo aktivnost i uspostave Odbora na razini Bosne i Hercegovine, kao radnog tijela Vijeća ministara BiH, koje će nadzirati i koordinirati aktivnosti svih razina vlasti (kantonalna, entitetska i državna) u procesu implementacije Konvencije".

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.