Pozivamo predsjedavajućeg OV Tešanj gops. Senada Subašića (SDA) da sazove sjednicu

Inicijativu Klub vijećnika SDP BiH za održavanje sjednice OV Tešanj nije podržao SDA i BPS

Inicijativu za sazivanje sjednice OV Tešanj, na kojoj bi se raspravljalo o ostvarivanju prava boračke populacije, pokrenuo je Klub vijećnika SDP BiH u OV Tešanj u skladu sa članom 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj.

Predloženu Inicijativu su podržali vijećnici SDP BiH, Naše stranke, SBiH, SBB i ASDA (12 vijećnika), te za sjednicu predložili sljedeće tačke Dnevnog reda:

1. Informacija o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu
2. Izjašnjavanje OV Tešanj o zahtjevima grupe boraca, upućenih OV Tešanj.

Ponuđenu Inicijativu nisu potpisali vijećnici SDA i BPS.

U obrazloženju za sazivanje sjednice OV Tešanj se navodi: „Zbog opravdanog nezadovoljstva boračkih populacija, kao i zbog činjenice da Općinsko vijeće Tešanj niti njegova tijela nikada nisu zauzela stav po pitanju dostavljenih zahtjeva demobilisanih boraca, tražimo sazivanje sjednice Općinskog vijeća do kraja marta tekuće godine na kojoj bi raspravljali o problemima boračke populacije.
Sazivanjem sjednice uveliko bi doprinjeli smirivnju prisutnih tenzija na prostoru općine Tešanj, te uveliko spriječili daleko teže posljedice, koje može izazvati ne rješavanje opravdanih boračkih zahtjeva.“

21.3.2018. godine Inicijativa je predana na protokol Općine Tešanj, i do danas nemamo povratnu informaciju o sazivanju sjednice.

Napominjemo da je za sazivanje sjednice potrebno 10 potpisa i da je poslovnička pretpostavka ispunjenja, a za sazivanje sjednice OV Tešanj je odgovoran predsjedavajući OV Tešanj. Pozivamo predsjedavajućeg OV Tešanj gosp. Senada Subašića (SDA) da sazove sjednicu i ispuni svoju obavezu, u skladu sa Poslovnikom o radu OV Tešanj.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.