Inicijativom Segmedine Srne-Bajramović osigurano finansiranje zdravstvene zaštite za svako dijete

Skupština  Kantona Sarajevo je na posljednjoj sjednici jednoglasno usvojila amandman Segmedine Srne-Bajramović kojim se konačno osigurava finansiranje zdravstvene zaštite za svako dijete.

Uslovljavanjem ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje sa uživanjem prava na dječiji dodatak, odnosno redovnim pohađanjem škole, isključuje veliki broj djece uzrasta od 6-15 godina starosti koja su u stanju socijalne potrebe, a nisu osigurana po bilo kojem drugom osnovu, a koja zbog siromaštva (naročito romska djeca), nasilja, trgovine ljudima, hronične bolesti i sl. ne pohađaju školu.

Iako ova djeca zbog specifičnog stanja i okolnosti u kojima žive imaju  izraženiju potrebu za korištenjem zdravstvene zaštite, u odnosu na ostale socijalne kategorije djece, ranije nisu bila obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Istraživanje koje je provela Institucija ombudsmena BiH u okviru izrade Specijalnog izvještaja „Zdravstvena zaštita djece u BiH“ je pokazalo da zdravstvena zaštita djece u BiH nije na zadovoljavajućem nivou i zakonodavstvo u ovoj oblasti nije u potpunosti usklađeno s Konvencijom o pravima djeteta, a upravo ovaj amandman osigurava minimum prava i standarda koji bi Kanton morao osigurati svakom djetetu.

Na ovaj način je ispunjena i preporuka Institucije ombudsmena koji smatraju da svako dijete u BiH treba imati jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti u ostvarivanju zdravstvene zaštite, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu