Vesna Saradžić

Potrebno izmijeniti Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH Vesna Saradžić je uputila inicijativu prema Ministarstvu rada i socijalne politike, vezanu za izmjenu i dopunu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

“U Članu 15. stav(6) navedenog zakona, piše da pravo na zapošljavanje pod posebnim uslovima imaju lica sa invaliditetom sa najmanje 60 posto invaliditeta, lica sa najmanje 70 posto tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti iz člana 3. ovog Zakona i lica sa lakom i umjerenom mentalnom retardacijom.

Trenutno važeću odredbu Zakona je potrebno izmijeniti, jer osobe sa 50 posto invaliditeta, odnosno 60 posto tjelesnog oštećenja, imaju približno iste psihofizičke sposobnosti, odnosno, ograničenja, neki od kojih čak po drugim zakonima ostvaruju i pravo na ortopedski dodatak, a potpuno su isključeni iz predmetnog Zakona, odnosno ne mogu ostvarivati temeljna prava predviđena Zakonom.

U članu 18. subjekti, koji ne ispune obavezu prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod opštim uslovima, dužni su mjesečno pri isplati plata obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom novčani iznos u visini 25 posto od prosječne plate u Federaciji za svako lice sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti.

Međutim, trenutna odredba Zakona, po kojoj nije definisano trebaju li subjekti plaćati 25 posto od neto ili od bruto prosječne plate u Federaciji, je nedorečena, te ostavlja prostor različitim tumačenjima. Potrebno je izvršiti dopune Zakona i precizirati da je to „neto“ kako bi odredba bila jasna i primjenjiva,

Članom 12. Zakona određeno je da o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju odlučuje u prvom stepenu kantonalna služba za zapošljavanje, mjerodavna prema prebivalištu osobe s invaliditetom. Međutim, Zakonom nije predviđen rok u kojem službe moraju odgovoriti, pa osobe sa invaliditetom zbog neblagovremenog postupanja kantonalnih službi za zapošljavanje ostaju de facto uskraćene za pravo zagarantovano Zakonom.

Iz navedenog razloga, potrebno je precizirati rok u kojem su mjerodavne kantonalne službe za zapošljavanje dužne riješiti po zahtjevu za priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju i shodno tome dodati novi stav i naznačiti rok od 15 dana, od dana podnošenja zahtjeva”, navodi se u inicijativi Saradžić.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.