HADŽIĆ:

Imenovano Vijeće za sigurnost prometa BiH

Strategija sigurnosti prometa na cestama dio je Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, a tretiraće postojeće stanje sigurnosti prometa, dugoročne i kratkoročne ciljeve, smjernice, ključne oblasti rada i rokove za donošenje plana za provođenje Strategije

Slika

Nakon donošenja Odluke ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Damira Hadžića okončan je postupak izbora članova Vijeća za sigurnost prometa iz reda stručnjaka. Imenovanjem Vijeća za sigurnost prometa stvoreni su preduslovi za izradu i usvajanje Strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini.

˝Izgradnjom i modernizacijom cestovne infrastrukture, mijenja se međusobno ovisni odnos u sistemu čovjek – vozilo – cesta. Sigurnost cestovnog prometa nedvojbeno je postala dio globalne politike svih zemalja, a posebno evropskih zemalja. Bez sistemske i kontinuirane provedbe mjera nema postizanja dugoročnih ciljeva. Za pristup Evropskoj uniji neophodno je da Bosna i Hercegovina prihvati direktive i smjernice koje obavezuju zemlje članice na povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Strategijom sigurnosti prometa na cestama definiše se razvoj i funkcionisanje sistema sigurnosti cestovnog prometa Bosne i Hercegovine i izraz je njenog opredjeljenja da bude dio regionalnih i globalnih sistema sigurnosti prometa.“, istakao je ministar komunikacija i prometa BiH, Damir Hadžić.

Prema dostupnim policijskim izvještajima u Bosni i Hercegovini, glavni uzročnici nastanka prometnih nezgoda su: brzina, nepoštivanje prava prvenstva i alkoholiziranost. Imajući u vidu raspoložive pokazatelje o prometnim nezgodama, Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa najvećim brojem ozlijeđenih i poginulih u odnosu na broj pređenih vozilokilometara.

Strategija sigurnosti prometa na cestama dio je Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, a tretiraće postojeće stanje sigurnosti prometa, dugoročne i kratkoročne ciljeve, smjernice, ključne oblasti rada i rokove za donošenje plana za provođenje Strategije.

Na osnovu Strategije, donosi se Akcioni plan kojeg usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlade entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Strategija će biti usklađena sa standardima Evropske unije, međunarodnim konvencijama i sporazumima čija je potpisnica Bosna i Hercegovina.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.