Ajša Saračević, predsjednica OO SDP Novi Grad Sarajevo

Hitno donijeti program pomoći stanovnicima koji su u posljednja dva mjeseca ostali bez radnih mjesta

Obzirom na činjenicu da već više od dva mjeseca nije održana sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, te da ni u narednoj najavljenoj nije predviđeno donošenje bilo kakvih odluka koje bi razmatrale efekte krize i donijele konkretne mjere i aktivnosti Općinska organizacija SDP Novi Grad Sarajevo je putem Kluba vijećnika uputila zahtjev prema Općinskom vijeću i načelniku Semiru Efendiću, sa prijedlogom donošenja seta mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Informacije o nedostatku novca na računu Općine Novi Grad Sarajevo i nemogućnost servisiranja tekućih obaveza zahtijevaju hitnu reorganizaciju budžetskih izdvajanja kako bi likvidnost Budžeta ostala očuvana, ali i sredstva usmjerena na prioritetne aktivnosti. Podatak da je od početka pandemije u Kantonu Sarajevo preko 6000 osoba ostalo bez radnih mjesta zahtijeva maksimalan angažman svih nivoa vlasti uključujući i lokalne zajednice.

Prijedlog seta mjera upućenih od strane Općinske organizacije SDP Novi Grad Sarajevo:

1. Tačno i precizno obznaniti stanje računa i negativne posljedice po isti uzrokovane pandemijom koronavirusa;
2. U najkraćem mogućem roku pripremiti rebalans Budžeta za 2020. godinu sa mjerama očuvanja likvidnosti i mjerama sanacije negativnih posljedica;
3. Vitalna socijalna izdvajanja, plaće i stimulativni privredni programi ne smiju biti prva mjera ušteda;
4. Sva raspoloživa sredstva moraju biti realizirana u toku budžetske godine, te da se ne dozvoli dosadašnji fiktivni prenos sredsatva u iznosu od oko 25% Budžeta;
5. Preorganizirati kapitalna ulaganja po osnovu prioritetnosti i izvodljvosti projekata;
6. Projekti niskog prioriteta poput redizajna fasade zgrade Općine planiraih u iznosu od oko 1.4 miliona KM, planirati za naredne budžetske godine;
7. Pripremiti program pomoći stanovnicima Novog Grada koji su u posljednja dva mjeseca ostali bez radnih mjesta.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu