Forum seniora SDP BiH

Hitno donijeti program poboljšanja materijalnog položaja penzionera

Odnos federalne Vlade, na čelu sa Fadilom Novalićem, prema penzionerima u periodu pandemije virusa Covid 19, je pokazao potpuni neostatak političkog, stručnog i moralnog kredibiliteta da upravlja zdravstvenom krizom i uređuje odnose u svim društvenim oblastima koje su pogođene krizom.

Ne samo da federalna Vlada na čelu sa premijerom Novalićem, poduzimanjem neučinkovitih mjera, nije osigurala odvijenje ekonomskih aktivnosti i rast BDP u prošloj godini, nego nije ništa poduzela na obezbijeđenju uslova za usklađivanje penzija sa rastom troškova života i iznalaženju mogućnosti za poboljšanje statusa penzionera, te očuvanju digniteta ove populacije, kako je zaključeno na sastanku održanom 27.3.2021. godine.

Stoga Forum seniora SDP BiH poziva premijera i resorno federalno Ministarstvo da u najkraćem roku ( po hitnom postupku), donesu program mjera za poboljšanje materijalnog položaja penzionera.

Također, pozivamo Savez udruženja penzionera Federacije i Sindikat penzionera, da u komunikaciji sa vladinim institucijama, prestanu slijepo prihvatati nesuvisla objašnjenja o razlozima zadržavanja postojećeg nivoa penzija i vjerovati njihovoj navodnoj „prioritetnoj“brizi za penzionere, te insistiraju na hitnom donošenju programa mjera na poboljšanju materijalnog položaja penzionera.

Naime, dok se Premijer federalne Vlade Fadil Novalić, o sebi „zabavio“, da u sudskom postupku oko nabavke „malina respiratora“, dokaže svoju nevinost, dotle resorno ministarstvo, federalni Zavod PIO/MIO, zajedno sa asocijacijom penzionera, nalaze opravdanja za održavanje postojećeg nivoa penzija i zadovoljavaju se verbalnom tvrdnjom Premijera da su penzioneri Vladina“prioritetna„ briga i tvrdnjom o stabilnosti penzionog sistema, po osnovu činjenice što je isplata penzija zakonom utvrđeni prioritet u izvršenju Budžeta Federacije i propisana redovitost isplate penzija (do 5. u mjesecu za predhodni mjesec).

Za čitavo vrijeme pandemije život penzionera na principima skromnosti i solidarnosti, nije se našao na dnevnom redu Vlade Federacije, izuzev što su penzioneri kao „posebna rizična grupa“ zbog zdravstvenog rizika, bili  socijalno isključeni i što im je tzv. Korona zakonom, izričito uskraćeno pravo na usklađivanje penzija u 2020.godinu, zbog pada BDP u predhodnoj godini.

“Za isto vrijeme, život penzionera je dostigao granicu izdržljivosti i strpljenja u čekanju materijalizacije „prioritetne“ brige. Umjesto života u dostojanstvu, penzioneri  žive u bijedi i siromaštvu”, kazala je predsjednica Foruma seniora SDP-a, Suada Hadžović.

Ako se tome doda da je za decembar prosječna penzija iznosila 427,92 KM, najniža 382,18 KM, a zajamčena 478,91KM i to nakon usklađivanja sa rastom BDP u visini od 2,8 %  , te da Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za decembar 2020. godine, iznosio 1.863,47 KM (minimalni troškovi života četveročlane porodice), onda je sasvim razumljivo zašto penzioneri strahuju od pada njihovog standarda ispod linije siromaštva i zašto je njihovo strpljenje na izmaku.

Penzioneri su potpuno svjesni uzroka pada BDP i u prošloj godini, ali ne prihvataju činjenicu da posljedice snose samo penzioneri i druge socijalne kategorije, dok se istovremeno tolerišu višegodišnja akumulirana dugovanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, posebno javnog sektora i uvećanja plaća u javnom sektoru.

Stoga pozivamo Premijera i resorno federalno Ministarstvo da u najkraćem roku ( po hitnom postupku) donesu program mjera za poboljšanje materijalnog položaja penzionera.

Također, pozivamo Savez udruženja penzionera Federacije i Sindikat penzionera, da u komunikaciji sa vladinim institucijama prestanu slijepo prihvatati nesuvisla objašnjenja o razlozima zadržavanja postojećeg nivoa penzija i vjerovati njihovoj navodnoj „prioritetnoj“brizi za penzionere, te insistiraju na hitnom donošenju programa mjera na poboljšanju materijalnog položaja penzionera.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu