Press konferencija GO SDP Bihać

Hidroelektrane bi uništile ekosistem u Nacionalnom parku Una

Gradska organizacija SDP BiH Bihać održala je danas konferenciju za medije o temi „Rezolucija o zaštiti rijeke Une i njene pritoke Unac“. Naime, u SDP smatraju da je ova rezolucija opravdana i potrebna, stoga predlažu Skupštini USK da je usvoji.

U  Bosni i Hercegovini je planiranA izgradnja više od 180 hidrocentrala, dok je jedan od projekata i prijedloga izgradnja hidro-energetskih objekata na rijeci Uni i Uncu. Ovaj projekt, prethodno razmatran u prošlom stoljeću, u zadnjih deset godina je ponovo ušao u sferu politike.

Vlasti su ga nekoliko puta, doduše neuspješno, pokušale ubaciti u prostorni plan sliva rijeke Une. Nakon protesta građana, ideja da se gradi velika brana u kanjonu Unca je napuštena, no na svojoj stranici Agencija za vodno područje Save rijeku Unu i dalje tretira kao vodno tijelo, ne uzimajući u obzir NP „Una“. Upravo su zbog ove činjenice u SDP  danas organizirali press konferenciju, predlažući tzv. „Rezoluciju o zaštiti rijeke Une i njene pritoke Unac“ Skupštini USK.

Nacionalni park „Una“ je najmlađi park prirode u ovom dijelu Evrope, ali i jedini u BiH koji je dobio ceritifikat za održivi razvoj. Upravo bi hidroelektrane, smatraju u SDP, ugrozile postojanje ovih zaštićenih područja i uništile osjetljive i vrijedne ekosisteme i vrste koje tamo žive.

Rezolucija o zaštiti rijeke Une i njene pritoke Unac, dr.sc.Fatka Kulenović Predsjednica Gradske organizacije SDP BiH Bihać i predsjednica Kluba vijećnika u Gradskom vijeću Bihać i Hajrudin dr.Havić predsjednik Kantonalne organizacije SDP BiH Unsko – sanskog kantona i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH.

R E Z O L U C I J A

O zaštiti rijeke Une i njene pritoke Unac

1. Skupština Unsko-sanskog kantona ne prihvata bilo kakvo netransparentno donošenje odluka po pitanju gradnje hidro-energetskih objekata na rijeci Uni i Uncu koji ignorišu stavove lokalnih zajednica, stručnjaka i ekoloških organizacija.
2. Skupština Unsko-sanskog kantona zahtjeva da se odmah zaustave planovi za izgradnju novih hidroelektrana na rijeci Uni i Uncu bez jasnog stava lokalne zajednice koji mora biti artikulisan kroz referendumsko pitanje o kojem će se građani opredjeliti.
3. Skupština Unsko-sanskog kantona od nadležnih institucija zahtjeva da se poboljša kvalitet procjena utjecaja na životnu sredinu kako bi se uzeli u obzir standardi EU na način kako je ustanovljeno Direktivom o staništima, kao i Okvirnom direktivom o vodama.
4. Rezolucija stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Evropski parlament je donio rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom je pozvao “Vlade Bosne i Hercegovine da regulišu i nadgledaju izgradnju hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima te u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima; da održi integritet postojećih nacionalnih parkova, kao što su Nacionalni park “Sutjeska”
Evropski parlament je ovom rezolucijom pokazao da Nacionalni parkovi u Bosni i Hercegovini ne predstavljaju samo vrijednost od lokalnog ili državnog značaja, već i prirodnu i kulturnu baštinu cijele Evrope.
Evropski parlament je pokazao i dokazao svoju ozbiljnost praćenjem situacije u regionu, bez obzira što se Bosna i Hercegovina ne nalazi u Evropskoj uniji. Osim toga, naša zemlja je potpisnica brojnih evropskih i međunarodnih konvencija u svrhu zaštite prirode i okoliša, gdje smo se obavezali da ćemo dati svoj maksimum u tom pravcu
Nacionalni park “Una” najmlađi je park prirode u ovom dijelu Evrope, ali i jedini u Bosni i Hercegovini koji je dobio Evropski certfikat za održivi razvoj.

U Nacionalnim parku Una su planirane hidroelektrane, koje bi ugrozile postojanje ovih zaštićenih područja, ali i uništile osjetljive i vrlo vrijedne ekosisteme i vrste koje tamo žive. Hidroelektrane bi onemogućile lokalnom stanovništvu i Nacionalnom parku Una da razvijaju druge aktivnosti na rijekama, koje bi donijele koristi državi i lokalnom stanovništvu.

Evropski parlament tom rezolucijom faktički traži od vlada na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da maksimalno uključe upravitelje zaštićenih područja, lokalno stanovništvo i zajednicu kada je u pitanju planiranje i pokretanje inicijativa za građenje infrastrukturnih objekata tipa hidrocentrala, koji mogu biti velika prepreka daljnjem razvoju nacionalnih parkova i zaštićenih područja, ali i velika opasnost za promjenu klime, gubitak određenih staništa, pa i ljude i stanovništvo koje žive u blizini takvih objekata

Evropski parlament preporučuje da se poboljša kvalitet procjena utjecaja na životnu sredinu kako bi se uzeli u obzir standardi EU na način kako je ustanovljeno Direktivom o pticama i Direktivom o staništima, kao i Okvirnom direktivom o vodama. Osim toga, podstiču sve vlade u Bosni i Hercegovini da povećaju transparentnost kroz učešće javnosti i savjetovanjem sa lokalnim zajednicama, naučnicima i civilnim sektorom pri planiranju projekata.

Sve navedeno, uključujući i pozitivnu opredjeljenost stanovništva prema zaštiti rijeke Une, Unca i prirodne baštine Unsko-sanskog kantona, smatramo ovu Rezoluciju opravdanom i potrebnom, stoga predlažemo da je Skupština USK usvoji u predloženom tekstu.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.