Svečana akademija

Govor dr. Denisa Bećirovića povodom Dana nezavisnosti BiH u zgradi Parlamentarne skupštine BiH

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, treba naglasiti da 1. mart spada među četiri najznačajnija datuma u hiljadugodišnjoj historiji Bosne i Hercegovine.

Slika

U okviru obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je svečana akademija. Učesnicima svečane akademije obratio se i dr. Denis Bećirović zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovie.

Govor dr. Denisa Bećirovića prenosimo u cjelini:

Dame i gospodo,

poštovani gosti,

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, treba naglasiti da 1. mart spada među četiri najznačajnija datuma u hiljadugodišnjoj historiji Bosne i Hercegovine.

Prvi takav datum jeste 949. godina, kada je bizantijski car, filozof, Konstantin Porfirogenit objavio svoje znamenito djelo De administrando imperio (Upravljanje carstvom) u kojem se prvi put u jednom pisanom historijskom izvoru navodi postojanje „Zemlje Bosne“.

Drugi datum je 29. august 1189. godine, dan kada je historijski poznati vladar Bosne ban Kulin izdao Povelju kojom se dubrovačkim trgovcima garantira sloboda kretanja i trgovanja u Bosni. Ovoj povelji neki historičari daju značaj „rodnog lista“ bosanskohercegovačke državnosti uopće.

Treći datum je 25. novembar 1943. godine, kada je na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a obnovljena bosanskohercegovačka državnost nakon 480 godina.

Četvrti datum je 1. mart 1992. godine, kada se na referendumu više od 64% građana Bosne i Hercegovine izjasnilo za nezavisnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda.

Nakon ovog čina, Bosna i Hercegovina je međunarodno pravno priznata 6. aprila 1992. godine, s tim da to priznanje počinje teći od 7. aprila. Pristupanjem u članstvo Ujedinjenih naroda, 22. maja iste godine, nakon 529 godina, Bosni i Hercegovini je potpuno vraćen njen međunarodnopravni status i politička nezavisnost.

Ta četiri datuma u bosanskohercegovačkoj historiji treba da budu upisana zlatnim slovima, da ih djeca uče u školama, da se njima imenuju značajne kulturne i javne ustanove i drugi značajni objekti i da se njima ponosi svaki građanin Bosne i Hercegovine, kada shvati i bude razumio njihovo pravo značenje za našu državu, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku i ideološku pripadnost.

Kada govorimo o Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, neophodno je naučno obrazložiti da bosanski Srbi po međunarodnom pravu nisu imali i nemaju ni danas pravo na samoopredjeljenje i time na stvaranje sopstvene države na tlu države Bosne i Hercegovine. Zbog neodgovornih pojedinaca koji nenaučno i neargumentirano tumače ovaj princip, moramo jasno odgovoriti na pitanje: Šta je „pravo na samoopredjeljenje naroda“ i kako se ostvaruje? Odgovor na njega nije znao ni Slobodan Milošević kada ga je svojevremeno (1991. godine) postavio Arbitražnoj komisiji Mirovne konferencije o Jugoslaviji Evropske zajednice (tzv. Badinterova komisija). Njegovo pitanje tada glasilo je: „Ima li srpsko stanovništvo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao jedan od konstitutivnih naroda Jugoslavije, pravo na samoopredjeljenje?“ Arbitražna komisija dala je svoj odgovor u formi „mišljenja“, koje je samo za trenutak „ušutjelo“ sljedbenike Slobodana Miloševića. Prema nalazu Badinterove komisije, verificiranom od Evropske zajednice, SFRJ je prestala da postoji disolucijom (raspadom), a ne secesijom (otcjepljenjem) pojedinih država.

Njegovim sljedbenicima teško je palo saznanje da se svi međunarodni instrumenti koji se odnose na princip ravnopravnosti i samoodređenja naroda trebaju shvatiti, prije svega, u TERITORIJALNOM, A NE U STROGO ETNIČKOM SMISLU. Antidržavne i separatističke snage nisu shvatile i prihvatile činjenicu da je ovaj princip u trajnoj suprotnosti s principom političke nezavisnosti postojećih država u svijetu. Naime, kada bi svi „narodi“ pribjegli tome pravu, teritorijalna cjelovitost, mir i granice mnogih država došle bi u pitanje.

Nažalost, i danas ima neodgovornih pojedinaca u bh. entitetu Republika Srpska koji grubo zloupotrebljavaju i manipuliraju sadržinom načela na samopredjeljenje. Zbog takvih neistina i neutemeljenih tumačenja, želim vrlo jasno reći da Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih naroda precizno ističe da se pravo na samoopredjeljenje ne smije nikada shvatiti kao ODOBRAVANJE ILI PODSTICANJE NIKAKVE DJELATNOSTI KOJA BI DOVELA DO RASPADA ILI UGROZILA, U CJELINI ILI DJELIMIČNO, TERITORIJALNU CJELOVITOST ILI POLITIČKO JEDINSTVO DRŽAVA. Zato je, pored ostalih razloga, nemoguća jednostrana secesija bh. entiteta Republika Srpska, jer stanovništvo jednog dijela nedjeljive države Bosne i Hercegovine nikada neće moći odlučivati o sudbini cjelokupnog stanovništva naše države.

Održavanje referenduma za nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine uslijedilo je nakon zahtjeva Arbitražne komisije Evropske zajednice da se provjeri volja stanovništva Bosne i Hercegovine za njenom samostalnošću i nezavisnošću. Samim tim, odluka o referendumu nije upitna, jer je dolazila od međunarodnog arbitražnog tijela koje je postupalo u skladu s ovlaštenjima iz Deklaracije o Jugoslaviji. Uz to, važno je naglasiti da su Arbitražnu komisiju prihvatile sve jugoslovenske republike, kao i Predsjedništvo SFRJ. Dakle, ta komisija je, u skladu sa međunarodnim pravom, imala validno ovlaštenje da postupa kao nezavisan međunarodni pravosudni organ. Stoga su i njene odluke trajno svjedočanstvo o raspadu SFRJ i nastanku suverenih i nezavisnih država kao subjekata međunarodnog prava.

Prvog marta 1992. godine na „referendumsku kušnju“ došli su svi dokumenti i odluke kojima je definiran status Bosne i Hercegovine kao suverene države. Tog dana (1. marta 1992.) građani Bosne i Hercegovine demokratski su odlučili da žele da Bosna i Hercegovina postane nezavisna, jedinstvena, suverena i cjelovita država. Zbog toga danas, s ponosom, obilježavamo 22 godine državne nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

                                                                                                 

Prvi mart je, dakle, bio naša sudbina i neumjesno je, pa i nepošteno pitanje da li je išta moglo biti drugačije. Jer, mi ne bismo bili ono što smo danas da smo tada, u ime sumnjive sigurnosti, izabrali potčinjavanje. Dakle, postojao je samo jedan put i naša država je na današnji dan, prije 22 godine, krenula tim putem. Da nije bilo tog puta i opredjeljenja, Bosna i Hercegovina danas bi bila u sastavu velike Srbije i vjerovatno bi imala status kakav danas u Srbiji imaju Kolubarski, Šumadijski ili Mačvanski okrug. Takvo poniženje, razaranje i uništenje hiljadugodišnje državnosti Bosne i Hercegovine zaustavilo je prvog marta 1992. godine više od 64% građana naše države.

Dan sticanja nezavisnosti jedne države, koji priznaje i međunarodna zajednica, predstavlja jedan od najznačajnijih  datuma u životu svake države. Zato će ovaj datum, prvi mart, koji je legalno proglašen Danom nezavisnosti, biti upisan svijetlim slovima u hiljadugodišnjoj historiji Bosne i Hercegovine. To je datum kojim se naša država svrstala među više od 190 nezavisnih država svijeta. To je dan kada je država primila odgovornost i obavezu pred međunarodnom zajednicom da će se u svojim odnosima s drugim nezavisnim državama vladati po regulama međunarodnog prava i kada je preuzela sve obaveze koje je prema trećim licima imala ranija država.

Mirovnim sporazumom iz Dejtona 1995. godine Bosna i Hercegovina očuvala je svoj državni kontinuitet i članstvo u međunarodnim organizacijama. Dakle, očuvala je svoj međunarodnopravni subjektivitet i državnopravni okvir u granicama u kojima je Bosna i Hercegovina međunarodnopravno priznata. Historija će dati odgovor da li su se u Dejtonu mogla naći i bolja rješenja za unutrašnje državno uređenje Bosne i Hercegovine.

Danas je Bosna i Hercegovina potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a njena evropska perspektiva kao buduće punopravne države članice Evropske unije je potvrđena. Pred našom državom su važne i zahtjevne faze procesa evropskih integracija, uključujući podnošenje zahtjeva za članstvo, sticanje statusa države kandidata, pregovore o pristupanju te punopravno članstvo u Evropskoj uniji, što je jedan od najvažnijih ciljeva zemlje. Bosni i Hercegovini treba pomoći da izgradi državne institucije sposobne da preuzmu odgovornost za uspješnije i brže približavanje naše države Evropskoj uniji i NATO-u.

Postojeća ustavna rješenja u Bosni i Hercegovini nametnuta su međunarodnim ugovorom. Prisustvo međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini je institucionalizirano i veoma važno. Kreatorima dejtonskih rješenja od početka je bilo jasno da takav sistem neće moći funkcionirati bez odgovarajuće intervencije međunarodne zajednice. Ovlaštenja koja je dobila međunarodna zajednica u provođenju Dejtonskog sporazuma takvog su sadržaja i karaktera da su institucije međunarodne zajednice nezaobilazne u postdejtonskoj obnovi i društvenom razvoju Bosne i Hercegovine.

Dame i gospodo,

Ovo je mjesto i prilika gdje se mora izreći strepnja za ishode društvenih procesa u Bosni i Hercegovini. Krajnje je vrijeme, 19 godina poslije genocida u Srebrenici i okončanja agresije na Bosnu i Hercegovinu, da otvoreno postavimo neka važna pitanja: Kako je moguće da se pred očima cijele Evrope i svijeta još uvijek ponižavaju žrtve genocida u Srebrenici? Zašto je dozvoljeno da se zanemaruju i negiraju presude Međunarodnog suda pravde kao vrhovnog pravnog organa Ujedinjenih naroda? Zašto i do kada će predstavnici međunarodne zajednice tolerirati i dozvoljavati konkretne aktivnosti koje dolaze iz Republike Srpske, s ciljem rušenja države BiH? Zašto međunarodna zajednica javno ne kaže da je zloupotrebom entitetskog glasanja iz Republike Srpske oboreno preko 180 evro-atlanskih zakona u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine? Ovo su važna, moralna, historijska i državna pitanja, a za nas je to i pitanje biološkog opstanka. Dobronamjerni ljudi u Bosni i Hercegovini i van nje očekuju od međunarodne zajednice jasne odgovore na ova pitanja.

Da bi se očuvao historijski integritet Bosne i Hercegovine, neophodno je da u našoj domovini postanu dominantne integrativne težnje. Integritet se ne može nametati, on se može uspostaviti samo političkom voljom svih naroda i građana. Integritet nacionalno mješovitih zemalja nije djelo većinske nacije niti je vlast u njima u rukama većinske nacije. Tada bi to bila prevlast, a ne demokratska vlast. Demokratija u Bosni i Hercegovini i integracija Bosne i Hercegovine uzajamno se uslovljavaju. To su dvije strane istog historijskog procesa. Demokratijom se ostvaruje integracija Bosne i Hercegovine, integracijom Bosne i Hercegovine unapređuje se demokratija.

U Bosni i Hercegovini otvoreni su procesi njene političke reintegracije kao i dezintegracije. Nijedan trend nije završen. Prošlost Bosne i Hercegovine proticala je u znaku integriteta, koji su povremeno narušavale sile dezintegracije. Integracije su budućnost svijeta, njegova vodeća filozofija, historijom utemeljena perspektiva. Nacionalizmi u Bosni i Hercegovini i njenom okruženju, kao evropski anahronizam, po zakonu historijskog kretanja podijelit će sudbinu svake retrogradne historijske činjenice. U tom pogledu nacionalizmi u našoj državi nisu i ne mogu biti nikakvi izuzeci.

Nažalost, kontinuirani i sistematski pokušaji slabljenja i negiranja države Bosne i Hercegovine nisu prestali. U ratnim vremenima to se činilo masovnim ubijanjima, protjerivanjima i genocidom. Danas, u mirnim vremenima, taj cilj provodi se sistematskom blokadom države, slabljenjem i urušavanjem državnih institucija, falsifikatima i nacionalističkom propagandom. Činjenica je da oni koji se javno hvale da žele razbiti Bosnu i Hercegovinu imaju jasne projekte, poteze i političku retoriku koja to opravdava i afirmira. Njihov krajnji cilj jeste podjela Bosne i Hercegovine kao države. Usmjerenost tih projekata neće se promijeniti ni u narednim godinama, a možda ni decenijama. Nema ozbiljnih argumenata ni pretpostavki da se to može promijeniti u kratkom periodu.

Vratiti državljane Bosne i Hercegovine iz amnezije njima samima, osvijestiti ih, obnoviti im sjećanje na njihovu prošlost, na to ko su i kojoj državi pripadaju znači ojačati njihov državni identitet. Ukazati narodima i građanima na opasnost od razbijanja države, osvijestiti ih, tražiti od njih da budu stalno oprezni i budni znači spasiti ih u budućnosti od novih pogroma i stradanja.

Intenzivirani politički, idejni, ekonomski, psihološki i razni drugi nasrtaji na državu Bosnu i Hercegovinu, naročito u posljednjih osam godina, traže nove odgovore. Oni nisu samo verbalne prirode. Ignoriranje i potcjenjivanje takvih nasrtaja politički je neodrživo i s nesagledivim posljedicama.

Ne postoji pitanje koje je politički, moralno i historijski važnije od pitanja očuvanja države i osiguranja životnih interesa svih naroda i građana naše zemlje. Stranačku i lokalnu politiku moramo potisnuti u korist državne politike. Odredimo crvenu liniju ispod koje se ne može ići na državnom nivou. Ako to ne uradimo sutra, prekosutra može biti kasno. Za državu Bosnu i Hercegovinu mjeseci su godine, a godine decenije. Ove poruke nisu kratkoročne i dnevnopolitičke prirode jer ni nasrtaji na državu Bosnu i Hercegovinu nisu takvi.

Ozbiljne analize govore da naredni mjeseci i godine donose nove i još opasnije atake na državu Bosnu i Hercegovinu od deklariranih „projektanata“ uništenja naše države i njihovih „izvođača radova“. Ne treba da nas zbune kratka zatomljenja takvih nakana, jer takvi periodi služe da se dodatno destabiliziraju i oslabe snage koje žele izgradnju evropske i demokratske države ravnopravnih građana i naroda. Zagovornici nestanka države Bosne i Hercegovine znaju da i tada razjedinjavanje probosanskohercegovačkih snaga ide u njihovu korist. Međutim, oni dugoročno neće odustati od svojih velikodržavnih i hegemonističkih ambicija u protubosanskohercegovačkom smjeru, sve dok se njihovi zacrtani ciljevi ne zadovolje. Takve ambicije treba očekivati i u narednom periodu i zato niko neće imati pravo da kaže da nismo znali predvidjeti šta nas očekuje u budućnosti.

Mi ne smijemo više sakrivati činjenicu da su Srbija i Hrvatska države koje u manjoj ili većoj mjeri privlače jedan dio stanovnika Bosne i Hercegovine. Tu činjenicu ne smijemo zanemariti i potcijeniti. Umjesto toga, moramo modelirati takve odnose u našoj državi da ona jednako privlači sve narode i građane. Povratak istinskoj domovini svih naroda i građana naše zemlje Bosni i Hercegovini najvažniji je bosanskohercegovački projekat 21. stoljeća. U taj projekat treba uključiti sve progresivne snage, ne samo političare već i sociologe, politologe, historičare, pravnike, teologe i druge naučne radnike. To je stoljetni bosanskohercegovački, evropski i planetarni projekat koji treba pokazati da ljudi različitih vjera, nacija i kultura mogu živjeti u jednoj slobodnoj i jedinstvenoj zemlji.

Moramo poštovati ustavnost i zakonitost u Bosni i Hercegovini. Separatističkim snagama iz bh. entiteta Republika Srpska koje prijete secesijom i razbijanjem bosanskohercegovačke države moramo jasno poručiti da će bez punog i zadovoljavajućeg provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma Aneks 4 biti proglašen nevažećim. Separatističke snage moraju znati da rušenjem dejtonskog ustavno-pravnog uređenja ne ruše državu Bosnu i Hercegovinu već entitete kao administrativno-teritorijalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine.

U slučaju rušenja dejtonskog uređenja na snagu se vraća legalni ustav međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine koji, formalno posmatrano, nije ni promijenjen na osnovu postupka predviđenog u Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, i to bez djelovanja nadležnih organa Republike Bosne i Hercegovine.

Poštovane dame i gospodo,

 

Projekat nezavisne, evropske i demokratske Bosne i Hercegovine ravnopravnih građana i naroda, odobren 1. marta 1992. godine, nema demokratske alternative. Alternativa ovom projektu je nasilje, mržnja i destrukcija a to je suprotno egzistencijalnim interesima građana i naroda Bosne i Hercegovine.

Postoje oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju. Postoje optimisti i pesimisti. Mi vjerujemo, mi smo optimisti. Demokratska Bosna i Hercegovina ravnopravnih građana i naroda mora pobijediti.

U njeno ime neka vam je sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Hvala na pažnji!

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.