Glavni odbor

 • U Glavni odbor SDP BiH, vodeći računa o socijalnoj strukturi članstva,bira se najmanje 20 posto pripadnika svakog od konstitutivnih naroda i najmanje 5 posto iz reda ostalih, najmanje 40 posto pripadnika/ca manje zastupljenog spola, najmanje 30 posto članova do 35 godina starosti, najmanje 10 posto članova preko 60 godina starosti i najmanje jedna osoba sa invaliditetom.
  Svaka kantonalna/regionalna organizacija mora biti zastupljena s najmanje 2 člana Glavnog odbora SDP BIH. Glavni odbor SDP BiH odlukom o kandidovanju i izboru članova organa SDP BiH
  osigurava mehanizme za poštivanje kriterija iz prethodnog stava.
  Članovi Glavnog odbora SDP BiH biraju se na period od četiri godine, ili kraće, ukoliko su izabrani na Vanrednom Kongresu SDP BiH ili su kooptirani, odnosno izabrani na temelju odluke o proširenju, gdje je određen kraći mandat članova Glavnog odbora SDP BiH.

 

Najvažnije funkcije Glavnog odbora:

 • provodi i odgovoran je za provođenje odluka Kongresa;
 • bira i razrješava Predsjednika i do četiri potpredsjednika Glavnog odbora;
 • utvrđuje prijedlog Programa i Statuta SDP BiH, te njihove izmjene i dopune;
 • donosi odluku o održavanju Kongresa SDP BiH;
 • bira Predsjedništvo SDP BiH, potpredsjednike SDP BiH i generalnog sekretara iz reda članova Glavnog odbora SDP BiH koji su direktno izabrani u Glavni odbor;
 • utvrđuje političke stavove SDP BiH o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima vezanim za rad SDP BiH;
 • na prijedlog Predsjedništva SDP BiH utvrđuje kriterije i način kandidovanja za izbor kandidata za organe vlasti i za sve organe SDP BiH;
 • donosi Odluku o formiranju Sekretarijata na prijedlog generalnog sekretara SDP BiH;
 • na prijedlog Predsjedništva odnosno Predsjednika, donosi odluke o stvaranju koalicije sa drugim strankama demokratske orijentacije;

Predsjednik Glavnog odbora

 

Potpredsjednici Glavnog odbora

PERIĆ DOSITEJ
SELIMOVIĆ SENAD
SUBAŠIĆ SENAD
AZINOVIĆ RENATA
OKIĆ AZRA

Članovi Glavnog odbora

AGIĆ NOVKA
AHMETOVIĆ MIRSAD
AJANOVIĆ MIRNES
ALIJAGIĆ ELVIS
ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
AVDIĆ SAMIR
AZINOVIĆ KREŠIMIR
AZINOVIĆ RENATA
BEĆIROVIĆ ALENA
BEĆIROVIĆ DENIS
BEGIĆ AIDA
BEGIĆ SENAID
BERIŠA ZAIM
BOBAN IVAN
BOČIĆ DŽENANA
BORIĆ BESIMA
BOŠNJAK ŽELJKA
BOŽIĆ ANTO
BRDAR JUGOSLAV
BULJUBAŠIĆ FERID
BULJUBAŠIĆ MIRELA
BURKIĆ GORDANA
ČAJDIN IRHANA
ČARDAKOVIĆ RAMO
ČENGIĆ IRFAN
ČOLO SANDRA
ĆEMALOVIĆ NERMINA
DELIĆ ERNA
DELJKIĆ NERMIN
DERVIŠAGIĆ EDIS
DERVIŠEVIĆ FERID
DIVKOVIĆ IVO
DIZDAR NERIN
DOMAZET ANTO
DUBRAVAC MEHMED
DUKIĆ SINIŠA
DUPOVAC MIRSAD
DURMIŠEVIĆ JASMINA
ĐURIĆ BRANKA
DŽAFOVIĆ MEDIN
DŽANAN ŠEJLA
EFENDIĆ MUNIB
FILIPOVIĆ DAMIR
FILIPOVIĆ KARLO
FRAŠTO EMIR
GARIBIJA MALIK
GAZIBEGOVIĆ-ŠIMIĆ AZRA
GRBIĆ SAŠA
GRGIĆ MIRA
HABIBIJA ADNAN
HADŽIKADUNIĆ IZAIM
HADŽIĆ DŽEVAD
HADŽOVIĆ SUADA
HAJDAREVIĆ VEDAD
HALILIĆ AZRA
HALITOVIĆ ARMIN
HALKIĆ RAZIM
HASIĆ MUJO
HELEZ NIJAZ
HELEZ ZUKAN
HELIĆ NUSRET
HODŽIĆ AMILA
HOPOVAC ALMIN
HUSEJNAGIĆ MUNIB
IBRANOVIĆ AMIR
ILIĆ SLAĐAN
ILIČIĆ DRAGAN
IMAMOVIĆ ERNEST
IMAMOVIĆ JASMIN
JANDRIĆ ELVIRA
JUNUZ EMINA
JUSUFOVIĆ AMELA
KADRIĆ VEHID
KAMENJAKOVIĆ SAMIR
KAPIĆ JASMINKO
KAPO BELMA
KARAJBIĆ ELVIR
KARIĆ ALEN
KARIĆ ARMIN
KARIĆ EMIRA
KASER VEDRAN

KASUMOVIĆ ADI
KOLENDA LADINA

KORIĆ ADNAN
KOSTIĆ BOJAN
KULENOVIĆ FATKA
KULIĆ SPOMENKO
KURTIĆ ŽIVKA
LER ŽELJKO
LIMO JASMINKA
LONDRC-KARIĆ BENJAMINA
LONIĆ MLADEN
LULIĆ ISMET
MAGAZINOVIĆ SAŠA
MAHMUTAGIĆ MIRSAD
MAHMUZIĆ ELVIR
MATIĆ ŽAN
MAŠIĆ DAMIR
MEHIĆ NERMIN
MEHMEDOVIĆ ZLATAN
MEMIJA EMIR
MEMIĆ MIRELA
MEMIĆ SENAD
MIJATOVIĆ VOJIN
MUJKANOVIĆ MARINA
MUSLIĆ ALBIN
NALIĆ STANA
NUMIĆ ALMA
NURKANOVIĆ KRISTINA
OKIĆ AZRA
OSMANOVIĆ ADIL
PAŠIĆ DANIJEL
PEJANOVIĆ MIRKO
PEJANOVIĆ RANKO
PEJIĆ ANA
PEKIĆ JELENA
PERIĆ DOSITEJ
PERIĆ NATAŠA
PERIĆ ZORAN
PETROVIĆ RADOSLAV
PETROVIĆ VEDRANA
POPOVIĆ DARIO
PRLIĆ LANA
RAČIĆ NEDIM
SABELJA IVAN
SARADŽIĆ VESNA
SARAČEVIĆ SANJIN
SARIĆ NIHAD
SEJDINOVIĆ NISVET
SELIMOVIĆ ALEN
SELIMOVIĆ IRMA
SELIMOVIĆ SENAD
SIMIĆ MLADEN
SINANOVIĆ FAHRUDIN
SRNA-BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
STJEPANOVIĆ KRSTO
STOJANOVIĆ IGOR
SUBAŠIĆ SENAD
SULEJMANOVIĆ EDITA
SULJEVIĆ SAMIR
SULJKANOVIĆ ENES
ŠABANOVIĆ DAMIR
ŠAHINOVIĆ SUVAD
ŠEHIĆ SENAD
ŠERTOVIĆ MUHIDIN
ŠKILJO MAID
ŠTETA ADNAN
ŠTRKALJ VIŠNJA
TAHIROVIĆ ENID
TANOVIĆ MAIDA
VAŠIČEK-GUBELJIĆ MINJA
VUKOVIĆ ALEKSANDAR
ZAHIROVIĆ AMIR
ZALIHIĆ ARMAN
ZGODIĆ ESAD
ZOLOTA ADEM
ZUKANOVIĆ NEDŽAD
ŽULJEVIĆ ANER

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.