Glas slobode

Glas slobode uređuje i izdaje Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, medij smo sa političkim stavom, ljevičarski orijentisani i nemamo namjeru to skrivati. Naši listovi ostaju otvoreni za sve organizacije, sindikate, udruženja i pojedince koji se osjećaju kao ljevičari, ovu zemlju žele vidjeti kao socijalnu državu blagostanja zasnovanu na principima ZAVNOBIH-a, te koji priželjkuju društvo slobode, jednakosti i solidarnosti.

Zašto Glas slobode?

U Sarajevu je 5. jula 1908. godine održan Drugi kongres Glavnog radničkog saveza za Bosnu i Hercegovinu, a jedna od sedam tačaka dnevnog reda bilo je osnivanje radničkog lista. Ideja je bila napraviti novinu koja će pronijeti glas radničkog pokreta i pomoći u borbi za prava radnika. Treba imati u vidu da je ovo period uspona nacionalnih pokreta, te da je radnički pokret bio svojevrsna alternativa koji je od nacionalnih pitanja pažnju javnosti nastojao skrenuti na radnička pitanja, visinu dnevnice, dužinu radnog vremena, zaštitu radnika i druge teme od životne važnosti. Iste godine počinju i pripreme za formiranje partije koja će biti politički predstavnik bosanskohercegovačkih radnika i protuteža nacionalnim strankama. Ljevičari su odlučili da novu stranku nazovu „Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine“, a svoj list „Glas slobode“.

Prije pojave ovog lista aktivisti radničkog pokreta su se služili listovima i publikacijama iz susjednih zemalja, ali oni jednostavno nisu mogli zadovoljiti specifične potrebe ovdašnjeg radništva niti su se bavili lokalnim temama.

Prvi broj Glasa slobode izašao je prije u aprilu 1909. godine. List je stekao ogromnu popularnost kao glas političke i sindikalne organizacije bosanskohercegovačkih radnika. Nastavio je izlaziti narednih 20 godina, nekada kao sedmični, nekada kao dvosedmični ili trosedmični, a naposlijetku kao dnevni list i to u 5000 primjeraka dnevno. Nosio je poruku o nužnosti borbe za radnička, građanska i politička prava i slobode svih stanovnika Bosne i Hercegovine, a naročito onih koji žive od svog rada.

Glavni radnički savez, Socijaldemokratska stranka i Glas slobode činili su tri međusobno isprepletena dijela iste cjeline – radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini. U godinama koje će doći partija je doživljavala transformacije i ujedinila se sa drugim sličnim partijama u Jugoslaviji, ali Glas slobode je nastavio raditi i djelovati kao dio partije i glasilo bosanskohercegovačkih ljevičara. Danas Socijaldemokratska partija, kao nasljednica Socijaldemokratske stranke, ponovo pokreće Glas slobode, medij koji će artikulisati i širiti glas socijaldemokrata i svih aktivista koji se bore za radnička, građanska, politička, ekonomska i ljudska prava stanovnika Bosne i Hercegovine.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.