Forum žena SDP BiH daje punu podršku ženama koje su se odvažile otvoreno progovoriti o seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju

Forum žena SDP BiH se pridružuje velikom broju onih koji daju punu podršku ženama koje su se odvažile otvoreno progovoriti o seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju kojemu su bile ili jesu izložene na svom putu školovanja, zapošljavanja, radnog i društvenog angažmana, porodičnog života i sl.

Malobrojna, ali vrijedna istraživanja (Westminster fondacija, NDI) pokazuju da nasilje nije mimoišlo ni društveno i politički angažirane žene. Žene iz nevladinih organizacija i političarke u BIH su već dugi niz godina posvećene raskrinkavanju rodno zasnovanog nasilja i stvaranju zakonodavnih i drugih uvjeta kako bi ova pojava bila i prepoznata i sankcionirana. U tom dijelu postoje i određena dostignuća, ali ona bivaju zataškana ukupnom atmosferom u društvu u kojoj su još uvijek dominantni patrijarhalni odnosi, moć, strah, sram, nametnuti osjećaj krivice i sl. što često žene sputava u imenovanju počinilaca. Zato, kao politički angažirane žene, ohrabrujemo sve one koji su svojom odvažnošću stvorili novu atmosferu u kojoj više neće biti moguće prikrivati ni zataškavati ove pojave. Određeni broj fakulteta i drugih poslovnih subjekata su već počeli stvarati uvjete kako bi se studenti i studentice, uposlenici i mnogi drugi mogli obratiti na poznate adrese i naići na podršku i pomoć u procesuiranju ovakvih pojava.

Obavezujemo se da ćemo u svom parlamentarnom i ukupnom političkom radu stvarati potrebne pretpostavke kako bi pojave nasilja i posebno rodnozasnovanog nasilja bile procesuirane i sankcionirane na način koji zaslužuju. Zajedno sa nevladinim sektorom i ukupnim civilnim društvom ćemo nastaviti raditi na dekonstrukciji patrijarhalnih odnosa koji u mnogome koče ne samo razvoj kvalitetnijih odnosa u društvu nego i ukupnog razvoja društva.

#Nisam tražila.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu