Ferid Kaknješević

Rođen 1962. godine. Osnovnu i srednju školu završava u Olovu. Godine 1988. završava studij medicine u Sarajevu. Po završetku studija zaposlenje nalazi u Domu zdravlja Zavidovići. Izbijanjem ratnih dejstava i agresije na BiH, zajedno sa kolegama se uključuje u organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima u okviru zavidovićke Ratne bolnice.

U toku rata obnaša dužnost komandanta sanitetskog tima 4.manevarskog bataljona III Korpusa Armije BiH, i biva teško ranjavan.

Godine 1999.uspješno završava specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva. Radni vijek u struci provodi u JU Dom zdravlja Zavidovići i Dom zdravlja sa stacionarom Žepče na poslovima ljekara opće prakse i ljekara specijaliste. Vlasnik je privatne ginekološke ordinacije u kojoj radi i danas. Društveno aktivan u KUD Zavidovići kao član UO.

Politički aktivizam ostvaruje u okviru SDP BiH. Kao izabrani zvaničnik SDP BIH na izborima bio vijećnik u OV Zavidovići u jednom mandatnom periodu i poslanik u Skupštini ZDK u jednom mandatnom periodu. Oženjen, otac dvoje djece.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu