Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić

Federacija BiH na korak do usvajanja seta reformskih zakona iz oblasti energije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da se set reformskih zakona iz oblasti energije koje je utvrdila Vlada Federacije BiH nalazi na dnevnom redu Predstavničkog doma, kao i Doma naroda Parlamenta FBiH.

Radi se o zakonima o električnoj energiji FBiH, zatim o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, te o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

U saopćenju Ministarstva ističe se da su zaštita građana kao krajnjih kupaca, bolja uređenost energetskog sektora, usklađivanje sa legislativom EU, povećanje sigurnosti snabdijevanja, samo neke od ključnih prednosti koje donosi ovi zakoni.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ovim povodom istakao je da je pred oba doma Parlamenta FBiH važan zadatak usvajanja seta reformskih zakona iz oblasti energije koji su od izuzetnog značaja za građane i budućnost energetskog sektora u Federaciji BiH.

“Ovaj set zakona direktno prati standarde i normative Evropske unije i njegovim usvajanjem učinili bismo značajan korak ka ostvarenju tog cilja. Iskreno se nadam da će zastupnici oba doma Parlamenta FBiH prepoznati značaj brzog usvajanja ovih zakona kako bismo što prije krenuli u njihovu implementaciju, u korist građanki i građana FBiH”, kazao je Lakić.

Kako navode iz Ministarstva, aktuelni saziv Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH ovaj set zakona je naslijedio od prethodnog, a njihova izrada rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, domaćih i inostranih institucija, te eksperata koji su djelovali uz tehničku podršku USAID-ovog Projekta asistencije energetskom sektoru BiH (USAID EPA) i GIZ-ovog Projekta dekarbonizacija energetskog sektora u BiH.

U saopćenju se podsjeća da Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH propisuje dugoročne ciljeve vođenja energetske politike u Federaciji, što podrazumijeva pripremu Energetske strategije FBiH, kao osnovnog strateškog dokumenta kojim se utvrđuje politika i planira razvoj. Također, propisuje uslove za obavljanje djelatnosti u sektoru energije, te uvodi mehanizme za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Ovaj zakon znatno unapređuje pravni okvir za regulaciju obavljanja djelatnosti i rad Regulatorne komisije za energiju u FBiH, kao i usklađivanje sa pravnom stečevinom EU.

Zakon o električnoj energiji FBiH, napominje se u saopćenju Ministarstva, propisuje pojednostavljenje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Ovaj zakonski propis uvodi i nove kategorije učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije (aktivni kupci, agregatori, energetske zajednice, operatori skladišta). Stvara i pravni okvir za uvođenje elektromobilnosti, unapređuje regulaciju kvalitete snabdijevanja, te uvodi nova prava i mehanizme za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije. Ovim zakonom bi se napravio i značajan iskorak, posebno u smislu liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji.

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije, također, osigurava usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim obavezama i pravnom stečevinom EU. Ovaj zakon uvodi novi efikasniji način podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, koji je baziran na principima tržišnog nadmetanja, te uvodi nove kategorije učesnika, kupce-proizvođače (tzv. prosumeri), kao i zajednice obnovljive energije. Kroz propisivanje efikasnijeg provođenja novog sistema podsticaja, zakon preciznije definira prava, obaveze i odgovornosti svih učesnika, te doprinosi ispunjenju ciljeva korištenja obnovljivih izvora energije koje ima Federacija BiH.

Usvajanje ovog seta reformskih zakona u oblasti energije od velike je važnosti za stabilnost, efikasnost i budućnost ovog sektora te za sve građane Federacije, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu



Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.