Pariz

Ermina Salkičević-Dizdarević učestvuje u radu na minstarskom nivou COP 10 i MOP 26

Zamjenica ministra je izrazila zadovoljstvo činjenicom da je Bosna i Hercegovina dobila produženje članstva u Implementacijskom komitetu Montrealskog protokola za 2015. i 2016. godinu, što je potvrda dosadašnjeg uspješnog djelovanja naše zemlje u ovoj oblasti.

Slika

Tokom zajedničkog sastanka 10. Konferencije strana Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača (COP 10) i 26. Sastanka strana Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (MOP 26), na ministarskom nivou održanom 20. novembra 2014. godine u Parizu, u organizaciji UNEP-a, u ime delegacije Bosne i Hercegovine obratila se g-đa Ermina Salkičević-Dizdarević, zamjenica ministra Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Zamjenica ministra je izrazila zadovoljstvo činjenicom da je Bosna i Hercegovina dobila produženje članstva u Implementacijskom komitetu Montrealskog protokola za 2015. i 2016. godinu, što je potvrda dosadašnjeg uspješnog djelovanja naše zemlje u ovoj oblasti.

Posebno je naglasila uspješno predsjedavanje Implementacijskim komitetom Montrealskog protokola, obzirom da je gdja. Azra Rogović-Grubić kao menadžer Ozonske jedinice Bosne i Hercegovine bila Predsjednica Implementacijskog komiteta u 2014. godini.

Tokom obraćanja iznijela je historijat djelovanja Bosne i Hercegovine u okviru Bečke konvencije i Montrealskog protokola uz poseban osvrt na konkretne aktivnosti i postignute prepoznatljive rezultate u implementaciji normi zaštite životne sredine i ozonskog omotača.

I ovom prilikom g-đa Ermina Salkičević-Dizdarević je potvrdila snažno opredjeljenje Bosne i Hercegovine za postizanje definisanih ciljeva zaštite životne sredine, posebno zaštite ozonskog omotača. Naglasila je i da je postignut značajan napredak u provedbi plana upravljanja HPMP (Plan postepenog isključivanja iz upotrebe HCFC supstanci), kao i značajno ubrzanje postupaka za eliminaciju HCFC (hidrohlorofluorokarbon).

Ostvareni su i evidentni pozitivni pomaci u regionalnoj saradnju u ovoj oblasti, kao i u podizanju javne svijest za neophodnost implementacije ovih mjera bitnih za spas ozonskog omotača.

Također, data je podrška prijedlogu HFC amandmana na Montrealski protokol kao podrška sinergijskom djelovanju Montrealskog i Kyoto protokola.

Na kraju, Zamjenica ministra je još jednom izrazila zahvalnost Ozonskom sekretarijatu, sekretarijatu Multilateralnog fonda, UNIDO, UNEP Ozon programu i ECA Ozon mreži na nesebičnoj i kontinuiranoj podršci i pomoći koju pružaju Bosni i Hercegovini.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.