Elvir Karajbić

Rođen 01.02.1976. godine. u Zavidovićima.

RADNO ISKUSTVO

Od 2010. Godine Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH,
Od 2006. do 2010. godine, Inspektor za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH,
Od 1998. do 2006. godine, Federalni inspektor u Finansijskoj policiji Federacije BiH.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Mr.sci.– Magistar ekonomskih nauka
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stekao zvanje Magistra ekonomskih nauka 2011. godine,
Završio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek Poslovna ekonomija, smjer Marketing, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 1998.,
Završio srednju Matematičko-fizičko-računarsku školu «Opća gimnazija» u Zavidovićima 1994.godine,
Osnovna Škola «Sutjeska», Zavidovići, 1990.godine.

ORGANIZACIJSKE, SOCIJALNE I OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Seminar „Evropske integracije, kancelarijsko poslovanje, tim i timski rad“ Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine mart, 2007. Godine
Položen Stručni upravni ispit za Visoku stručnu spremu, Federalno ministarstvo pravde 2000. godine,
Specijalistička obuka „Finansijske prevare i pranje novca“ u organizaciji ambasade SAD-a instruktor William Schroeder-Seminar Lead Instructor 2003. godine,
Specijalistička obuka „Finansijske prevare i pranje novca“ u organizaciji ambasade SAD-a instruktor John Madinger-Seminar Lead Instructor 2004. godine,
Završio obuku „PDV u BiH od 01.01.2006. godine-pravne osnove, analize predmeta i diskusija“ Sarajevo, septembar 2006. godine,
Završio obuku „Metode inspekcije i primjena indirektnih metoda inspekcije“, juli 2007. godine Tuzla,
Predavač na temu «Uloga lokalne zajednice u zapošljavanju zemalja u tranziciji» – Forum sindikalnih aktivista Zavidovići septembar 2008. godine
Član šahovskog kluba „Krivaja“ Zavidovići i posjeduje šahovsku titulu „Majstorski kandida.“


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu