Edin Delić: Humano i u skladu sa Zakonom riješiti problem gradske pijace

Ovih dana pažnju javnosti (s pravom) privlače stare i nove tezge koje se grade kod gradske pijace u Lukavcu. Postupanja Općine se pri tome na različite načine interpretiraju, a uglavnom bez sagledavanja problema u cjelini.

Već niz godina grad ima ovaj problem. Riješiti se mora, ali pri tome je nužno postupati u skladu sa zakonom i odnosite se humano. Nije moguće preko noći zatečeno stanje prevesti “u zakonske okvire”, ali nema nikakvog opravdanja da se problem počne konačno rješavati.

U ponedjeljak sam lično sa saradnicima prošao obje pijace, pa i “štandove” koji se rade. Zanimljivo je da imamo polovinu pijace unutra prazno, dok se po trotoarima redaju prodajni štandovi – od novosagrađenih do privremenih i zapuštenih.

Važne činjenice koje treba imati u vidu:

1. Od početka mog mandata veoma mali broj zahtjeva je upućen za ovu vrstu prodaje – ukupno dva i to krajem protekle sedmice. Niko nije još dobio odobrenje za bilo kakvu prodaju. Lica bez odobrenja podliježu kontroli i zakonskim mjerama bez izuzetka. Inspekcija će svaki dan kontrolisati ova mjesta i izricati mjere. Inspekcija ima konkretna i značajna ovlaštenja, te obavezu da primjenjuje svoja ovlaštenja. Najljubazunije molim da shvatimo nužnost da se počnemo ponašati u skladu sa normama .Neće se toilerisati bilo kakva prodaja bez odobrenja, te molim prodavce da prihvate ovu mejru kao put ka normalizaciji.

2. Apsolutno je neprihvatljivo da se “zelena pijaca” iznese na trotoar pored pijace, dok su tezge i prostori unutar pijace prazni. Grad ima zelenu pijacu u unutrašnjosti, te nema opravdanja za ovakvo ponašanje. Prostor izvan pijace može se koristiti samo ako je pribavljeno prethodno odobrenje nadležnog organa Općine. Vodit će se strogo računa da ovaj postupak bude u skladu sa propisima i da bude transparentan.

3. Nikome se neće izdati odobrenje za rad niti na jednoj vanjskoj površini ako je već bez odobrenja postavljen bilo kakav štand. Prije izdavanja odobrenja odgovorno lice iz Općine mora utvrditi da je površina za kojui se daje odobrenje slobodna. Štandovi koji se eventualno postavljaju moraju biti privremeni, uklonjivi i moraju zadovoljavati minimalne estetske standarde, a što će utvrditi nadležni službenik.

4. Apelujem na sve prodavce da se premjeste u unurašnji prostor pijace, te da zajedničkim snagama uredimo pijačni prostor tako da odgovara njihovim potrebama. Već su poduzete mjere da se unaprijedi stanje mokrog čvora na pijaci, a radit ćemo i dalje na popravci uslova u pijaci. Radit ćemo i na ugradnji frižidera i stvaranju saniktarnih uslova za prodaju mliječnih proizvoda i slično.

5. Prinudne mjere uklanjanja ili kažnjavanje bilo koga spadaju u mjere koje želimo izbjeći koliko god je to moguće. Sankcija nije najbolji način za rješavanje ovog problema, već međusobna saradnja i uvažavanje prodavaca, ghrađana i Općine. Općina mora biti služba koja će biti servis svih navedenih pojedinačno, ali svako mora snositi svoj dio odgovornosti i ponašati se u skladu sa propisima.

6. Za eventualna odobrenja izvan prostora pijace već su popisane javne površine na kojim se može vršiti prodaja. Fizička i pravna lica koja planiraju zauzimati javne površine moraju podnijeti zahtjev nadležnom općinskom organu. Učinit ćemo maksimalne napore da se što brže odgovri na sve zahtjeve. Nastojat ćemo izaći u susret podnosiocima zahtjeva gdje god je to moguće. Postupak i odluka neće ovisiti o stavu bilo kog pojedinca. Niko nema potrebe da moli, podmićuje ili uvjerava službena lica. Ukoliko neko od službenih lica postupi protivno zakonu poduzet ćemo mjere. Molim prodavce da shvate da nam je svima u interesu uvođenje reda i da će svima biti lakše raditi kada se sistem uredi.

7. Ovih dana Općina će se obratiti sa saopštenjem i zahtjevom da se uklone sve bespravno postavljene konstrukcije do određenog roka. One konstrukcije koje budu bez odobrenja na javnim površinama bit će uklonjene nakon navedenog roka.

Svjestan sam da će ovo biti težak proces i da će biti kritika i otpora. Nadam se da će građani prepoznati i podržati nužnost uvođenmja reda – kako na maloj, tako i na velikoj pijaci.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.