Prestanite sa manipuliranjem javnosti

Dug Vlade FBiH u mandatu Nermina Nikšića smanjen za 744,7 miliona KM

Povodom netačnih podataka i na osnovu njih iznesenih kvalifikacija Centara civilnih inicijativa koji su objavljeni u njihovom izvještaju pod nazivom “Monitoring Vlade Federacije BiH u periodu od 2010. do 2014, godine” upućujemo sljedeći demantij:

Slika

Lažna je tvrdnja da je dug Vlade Federacije BiH u ovom mandatu povećan za 600 miliona KM kako tvrdi CCI u svom izvještaju. Naprotiv, prema podacima Federalnog ministarstva finansija koji su javni, i koji su dostavljeni Parlamentu FBiH, vidljivo je da je dug Vlade FBiH značajno smanjen i to za ukupan iznos od 744,7 miliona KM. To se najbolje vidi iz činjenice da je 31.12.2011. godine dug Vlade FBiH iznosio 2,884 milijarde KM da bi 31.6.2014. godine iznosio 2,558 milijardi KM.

Dakle, dug Vlade FBiH u ovom periodu je smanjen za 342,2 miliona KM. Od ovog iznosa vanjski dug je smanjen za 326,01 miliona KM, a unutrašnji za 16,19 miliona KM. Bitno je naglasiti kako u ovaj iznos nije uključeno dodatnih 207 miliona KM duga prema različitim kategorijama, koje je ova Vlada FBiH zatekla i izmirila, u što su uključena dugovanja prema neratnim invalidima, demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca, dobitnicima najviših ratnih priznanja i penzionerima, a koji je napravila prethodna Vlada, koja je prema ocjeni CCI-i bila uspješnija od ove!? Kada se ovo uračuna vidljivo je da je Vlada FBiH, u ovom mandatnom periodu, dug smanjila za oko 549,2 miliona KM.

Unutrašnji dug bi bio još više smanjen,  ali se svake godine verifikuje i dodatni dio, koji se odnosi na staru deviznu štednju i on se sukcesivno i otplaćuje. U periodu 2011. – 30.6.2014. godine, verifikovano je i otplaćeno ukupno 195,5 miliona KM devizne štednje. Mada ovo nije dug koji je napravila Vlada FBiH, on tereti Budžet FBiH.

Znači, uz smanjenje vanjskog i unutrašnjeg duga od ukupno 342,2 miliona KM, izmiren je i dug prema različitim kategorijama građana u iznosu od 207 miliona KM, te je verifikovana i otplaćena stara devizna štednja u iznosu od 195,5 miliona KM.  Ova Vlada FBIH je na taj način smanjila različite vrste duga u iznosu od 744,7 miliona KM. Bilo bi zanimljivo čuti objašnjenje CCI-a o tome kako su ocijenili i zaključili da je Vlada koja je gotovo u potpunosti vratila dug koje su prethodne vlade neodgovorno napravile prema borcima, invalidima i penzionerima, manje efikasna i uspješna od prethodnih vlada? Ako je parametar uspješnosti ostavljanje i gomilanje dugova, onda je CCI valjda u pravu.

PRETHODNA VLADA FBiH NAPRAVILA JE DUG OD 180 MILIONA KM PREMA PENZIONERIMA, OVA VLADA GA IZMIRUJE

Prema kojoj metodologiji CCI može ocijeniti da je raniji saziv Vlade vodio više računa o stvarnim problemima građana, kada je ta Vlada ostavila ogromne dugove prema najranjivim kategorijama stanovništva, poput primjerice penzionera. Vlada u ovom mandatu nema nikakvog novog duga prema bilo kome. Također, uspjela je u manje od tri godine dva puta povećati penzije po 5 posto, što nije uradila niti jedna vlada u široj regiji, a pogotovo nije uradila neka Vlada FBiH prije ove. Dug od 180 miliona KM smanjen je za 60 miliona, a sve je to urađeno i pored toga što je broj penzionera u odnosu na početak 2011. godine povećan za 20.000 osoba.

Pozivamo CCI da objasni kojom matematikom i logikom su došli do zaključka da je prethodna Vlada bila uspješnija od ove, kada je u pitanju poboljšanje položaja penzionera? Slično pitanje postavljamo im i u kontekstu izdvajanja sredstava za aktivne politike zapošljavanja, jer je samo u ovoj godini za te namjene iz Budžeta FBiH izdvojeno 10 miliona KM, što je pet puta više novca nego što je izdvojeno u periodu 2001. – 2010. godina!? 

OVA VLADA PREDLOŽILA JE SET ANTIKORUPCIJSKIH ZAKONA,

PROŠLE VLADE NITI JEDAN TAKAV PROPIS

Tragikomična je tvrdnja CCI-a kako ova Vlada u odnosu na prethodne nije uradila ništa u borbi protiv korupcije. Upravo je CCI svojevremeno pohvalno govorio o naporima Vlade Nermina Nikšića da osigura podršku usvajanju anitkorupcijskih zakona u Parlamentu FBiH. Zašto je CCI u međuvremenu promijenio mišljenje? Dakle, ova Vlada je predložila, a Parlament usvojio sljedeće zakone:

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH

Zakon  suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH

Zakon o prekršajima

Zakon o inspekcijama

Izmjene i dopune Zakona o sudovima

Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku

Izmjene i dopune Krivičnog zakona

Ovih sedam zakona su najveća reforma pravosudnog sistema u FBiH koja je ikada napravljena. Sa ovim zakonima po prvi put su stvorene zakonske i institucionalne pretpostavke za ozbiljnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, čime je ispunjen jedan od ključnih zahtjeva Evropske unije, barem u dijelu koji se odnosi na FBiH.

Svemu ovome prethodilo je usvajanje Općeg plana borbe protiv korupcije FBiH u maju 2012.godine, a kojeg je Vlada FBiH prema državnoj Strategiji borbe protiv korupcije bila dužna usvojiti još 2009. godine, ali iz nekog razloga do dolaska ove Vlade na tome niko nije uradio ništa! Valjda je samo onda ekspertima CCI-a logično zaključiti kako je prošla Vlada bila uspješnija na polju borbe protiv korupcije od ove Vlade.

PRETHODNA VLADA INVESTIRALA JE U AUTOPUT 100 MILIONA KM, OVA VLADA 1,1 MILIJARDU KM

U periodu od tri godine investirano je 1,1 milijarda KM u izgradnju 65 kilometara autoceste, te postupke izrade studija i eksproprijacije zemljišta za gradnju. Na ovim poslovima direktno je zaposleno 5.000, a indirektno 10.000 radnika. Ove investicije osigurale su izlazak FBiH iz recesije, ne prema ocjenama Vlade FBiH, već prema ocjenama relevantnih međunarodnih finansijskih institucija poput MMF-a ili Svjetske banke. Bilo bi dobro da CCI pojasni logiku prema kojoj je Vlada, koja je zemlju gurnula u recesiju, uspješnija od Vlade koja ju je iz recesije izvukla?

TRENUTNA VLADA FEDERACIJE BiH NIJE IMENOVANA 2010. GODINE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa premijerom Nerminom Nikšićem na čelu imenovana je i stupila je na dužnost 17. marta 2011. godine i nije u mandatu četiri godine kako se u izvještaju na nekoliko mjesta svjesno neprecizno navodi sa željom da se pogrešno naglasi kako je trenutna Vlada u mandatu od četiri godine, što naprosto nije tačno. Dakle, ova Vlada ima puno kraći mandat od ranijih vlada, što CCI svjesno i neprecizno navodi.

VLADA NERMINA NIKŠIĆA RAZMATRALA JE 2.000 TAČAKA VIŠE OD PRETHODNE VLADE

Ovaj podatak u izvještaju CCI-a, nekim čudom je tačno naveden, ali je iz njega nekom još čudnijom logikom izveden zaključak kako je prošla vlada bila efikasnija i uspješnija! Kako je to moguće, shvatljivo je valjda jedino stručnjacima CCI-a. Gledajući to CCI-ovskom logikom brojanja sjednica i tačaka dnevnog reda, ova Vlada bi trebala biti puno uspješnija od prethodne, jer je održala gotovo 50 sjednica više, u mandatu koji je kraći za godinu dana.

No, broj sjednica, na što se CCI u svojoj ocjeni uglavnom oslanja, u principu ne znači previše jer ne govori gotovo ništa o kvalitetu rada ili značaju usvojenih odluka, predloženih zakona ili nekih drugih akata. Trivijalna i površna metodologija, na temelju koje CCI radi svoje analize, ne može i nikada neće moći dati odgovor o uspješnosti rada neke vlade ili bilo koje druge institucije. Primjerice, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada je utvrdila, a Parlament FBiH usvojio Zakon o stvarnim pravima. Radi se o reformskom zakonu kojim su promijenjeni i stavljeni van snage zakoni još iz doba Kraljevine Jugoslavije. U metodologiji CCI-a to je samo jedna tačka na sjednici Vlade, a u stvarnom životu predstavlja reformu kakvu nije uspjela uraditi čak ni bivša država za nekih 50 godina.

 

DEMOKRATSKI PROCESI NE GRADE SE NA LAŽIMA

Jasno nam je da vas u CCI-u, u suštini, precizno interesuju samo oni brojevi koje vam na račun uplaćuju donatori čije zadatke i želje, ovakvim netačnim informacijama koje objavljujete u vašim izvještajima, želite ispuniti. Međutim, podsjećamo Vas da se vi definirate kao "nestranačka organizacija", koja za cilj pored ostalog ima i "promovisanje aktivnog učešća građana u demokratskim procesima". Sigurni smo da nikakvi demokratski procesi ne mogu počivati na lažima, dezinformacijama i pogrešnim tumačenjima koliko god dobro bili plaćeni. Stoga Vas pozivamo da prekinete sa manipulacijama, a ako želite da aktivno učestvujete u političkim procesima, na što imate puno pravo, onda se jasno opredijelite za neku političku opciju ili formirajte vlastitu. Samo se prestanite kriti iza riječi nestranački, jer to evidentno odavno niste – kaže se u saopćenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.  

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.