Sarajevo

Doma naroda parlamenta FBiH-usvojen set antikoruptivnih zakona u FBiH

Jučer su doneseni – Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, odgovarajuće izmjene ili dopune Zakona o krivičnom postupku i Zakona o sudovima te novi federalni zakon o prekršajima

Slika

Set antikoruptivnih zakona kojima je Vlada premijera Nermina Nikšića najavila odlučnu borbu protiv korupcije, organiziranog i drugih oblika teškog kriminala u Federaciji BiH, odobrio je Dom naroda Federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici u Sarajevu.

S obzirom na to da je ove zakone odobrio i Predstavnički dom, mogu stupiti na snagu, odnosno biti objavljeni, s tim što će operativna primjena dvaju od njih početi za šest mjeseci jer propisuju uspostavu odgovarajućih tijela, neophodnih za primjenu.

Jučer su doneseni – Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, odgovarajuće izmjene ili dopune Zakona o krivičnom postupku i Zakona o sudovima te novi federalni zakon o prekršajima.

Kada je te akte početkom maja odobrio Predstavnički dom, premijer Nikšić je izjavio:“Ovo je dan kad se počinje pisati historija u borbi protiv korupcije“.

Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH propisuje uspostavu posebnih organizacionih jedinica u Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu Federacije BiH, stvarno i mjesno nadležnih za krivično gonjenje i suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, međukantonalnog kriminala i drugih oblika privrednog i teškog kriminala.

Cilj donošenja zakona je da cjelokupni sistem krivičnog pravosuđa u FBiH bude što efikasniji, a što je opravdano očekivanje cijele društvene zajednice, naveo je predlagač, Federalna vlaada.

Zakon osigurava jedinstveno, usklađeno i efikasno postupanje specijaliziranih federalnih organa u borbi protiv korupcije, organiziranog i drugih oblika teškog kriminala u FBiH, odnosno stvara zakonske pretpostavke za radikalnu promjenu sadašnjeg stanja, navela je također Vlada.

Zakonom se uvodi institut saradnika pravosuđa, koji bi trebao znatno doprinijeti efikasnijem otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju svih oblika organiziranog kriminala, obrazložio je federalni ministar pravde Zoran Mikulić.

Osnovni cilj drugog odobrenog akta iz antikoruptivnog seta – Zakona o oduzimanju imovine nezakonito stečene krivičnim djelom jeste da na sveobuhvatan, precizan i jednostavan način uredi pravila postupka unutar kojeg će biti moguće efikasno otkriti, osigurati i po potrebi privremeno oduzeti (do donošenja odluke suda o trajnom oduzimanju) imovinsku korist proisteklu iz zakonom zabranjenih i kažnjivih radnji.

Poseban cilj je uspostava efikasnih mehanizama za upravljanje imovinom koja se, na osnovu ovog i drugih zakon u Federaciji BiH, privremeno ili trajno oduzima.

Kako je naveo predlagač, niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom a sva imovina koja se trajno oduzima postaje vlasništvo FBiH. Prema ovom zakonu, postupa se na osnovu prijedloga tužioca, a u slučaju da on ne predloži oduzimanje imovinske koristi, sud će po službenoj dužnosti donijeti takvu odluku.

U cilju obavljanja poslova i provođenja mjera predviđenih ovim zakonom, osniva se federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom. Njeno sjedište treba da bude u Sarajevu. Može imati i posebne organizacione jedinice izvan sjedišta.

Narednim propisom iz antikoruptivnog seta – Zakonom o dopuni zakona o sudovima u FBiH omogućava se stvaranje mehanizama za propisivanja nadležnosti Vrhovnog suda Federacije BiH posebnim federalnim zakonom.

Sljedećim odobrenim aktom iz antikoruptivnog seta – Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH stvaraju se normativni preduvjeti za nesmetanu primjenu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

Razlozi za donošenje novog federalnog Zakona o prekršajima, petog u antikoruptivnom setu, jesu bolja rješenja u odnosu na sadašnji zakon iz te oblasti.

Otklanjaju se postojeće smetnje u radu inspekcijskih organa i pokreće postupak harmonizacije rješenja u legislativi iz oblasti prekršaja u FBiH s važećim propisima o prekršajima na nivou BiH i Republike Srpske.

Antikoruptivni zakoni nisu jedini Vladini akti odobreni na današnjoj sjednici Doma naroda.

Usvojen je i Zakon o naftnim derivatima, koji prema obrazloženju ministra energije, rudarstva i industrije Erdala Trhulja, uvodi red na tržištu naftnih derivata u FBiH.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.