Ivan Boban

Dodjela grant sredstava mora biti transparentnija

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Ivan Boban, postavio je pitanje Vladi FBiH vezano za dodjelu bespovratnih, tzv. grant sredstava, na nivou Federacije BiH. Trenutna dodjela grant sredstava nije transparentna i javnost nije upoznata s načinima dodjele tih sredstava.

„Analizirajući izvještaje o izvršenju proračuna za 2018. i 2019. godinu, primijetio sam da Vlada FBiH dodjeljuje mnogo novca kroz dodjelu grant financijskih sredstava pravnim subjektima, bez transparentnog postupka, kao i bez plana o tome, kakvi su projekti zapravo potrebni Federaciji BiH“, ističe zastupnik Boban.

Zastupnik Boban u svom pitanju traži, od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva financija, informacije o tome, kome su dodjeljivana grant sredstva u periodu od 2015. do 2019. godine, koliko sredstava je dodijeljeno od strane pojedinog ministarstva, kome su ta sredstva dodijeljena, te je li izvršen povrat financijskih sredstava u slučajevima kada konkretan projekt nije realiziran.

Praksa je do sada pokazala da se sa sredstvima iz javnih izvora postupalo veoma neodgovorno, što stoji i u izvještaju Federalnog statističkog zavoda. Po tom izvještaju, Vlada FBiH i resorna ministarstva su dodjele grant sredstava radili neplanski, bez kontrole tih sredstava i u konačnici, bez evaluacije implementacije istih.

„Također, od Vlade FBiH se traži, da se izjasne, postoji li plan uvođenja sustava „E-grant“, putem kojeg bi građani mogli pratiti sve financijske tokove Vlade FBiH i njenih institucija i ustanova, kada je riječ o dodjeljivanju nepovratnih proračunskih sredstava“, ističe Boban.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu