Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Dodijeljeno preko 1.300.000,00 KM za oblast nauke

Ugovore su potpisali federalni ministar obrazovanje i nauke Damir Mašić i rektori odnosno ovlašteni predstavnici osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH, a Ministarstvo je za ove namjene u Budžetu za 2014. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od preko 1.300.000,00 KM.

Slika

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u ponedjeljak, 30.06.2014. godine u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2014. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovore su potpisali federalni ministar obrazovanje i nauke Damir Mašić i rektori odnosno ovlašteni predstavnici osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH, a Ministarstvo je za ove namjene u Budžetu za 2014. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od preko 1.300.000,00 KM. Ugovorima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, naučnog usavršavanja, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja naučnih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad.
Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH – Univerzitet u Sarajevu (501.750,00 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar (133.800,00 KM), Sveučilište u Mostaru (183.975,00 KM), Univerzitet u Bihaću (117.075,00 KM), Univerzitet u Zenici (150.525,00 KM), Univerzitet u Tuzli (217.425,00 KM) – te sa Franjevačkom teologijom Sarajevo ( 16.725,00 KM) i Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu (16.725,00 KM).
„Na osnovu pozitivnih iskustava iz prošle godine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je i ovaj put u proces raspodjele sredstava za oblast nauke uključilo i samu akademsku i naučnu zajednicu te je podrška dodijeljena direktno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovorima su precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Ministarstvo vršiti nadzor nad namjenskim utroškom sredstava“, kazao je ovom prilikom federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, naglasivši opredijeljenost Ministarstva da kontinuirano podržava razvoj nauke te naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u Budžetu za 2014. godinu osiguralo ukupno 3.765.000,00 KM za oblast nauke. Podsjetimo, nedavno su potpisani i ugovori o sufinansiranju institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu u 2014. godini, u iznosu od 965.000,00 KM, dok će preostala sredstva biti dodijeljena putem javnog poziva ostalim naučnim ustanovama i društvima te pojedincima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova. Također, dio sredstva bit će dodijeljen u okviru konkursa za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različitim naučnim oblastima, te za finansiranje preuzetih obaveza po osnovu bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne naučno-tehnološke saradnje

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.