Klub vijećnika SDP BiH Tuzla

Dio prihoda ostvarenih od elektroenergetskih objekata usmjeriti građanima Tuzle

Usvovijiti Inicijativu o izmjeni i dopuni Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, radi obezbjeđenja ravnopravnosti građana Tuzle sa građanima drugih gradova i općina na području Federacije BiH u kojima se nalaze elektroenergetski objekti.

Slika

Na sjednici Općinskog vijeća Tuzla, održanoj 02.04.2014.godine, vijećnici i vijećnice su, između ostalog, raspravljali o Pravcima lokalnog ekonomskog razvoja. Kada je u pitanju materijal ”Pravci lokanog ekonomskog razvoja općine Tuzla”, Klub vijećnika SDP-a je insistirao na kontinuitetu realizacije započetih i na kreiranju novih razvojnih projekata.

Ovaj usvojeni akt prati Strategiju razvoja općine Tuzla do 2016. godine, a koja zagovara pametan, održiv i uključivi razvoj. Klub vijećnika SDP-a je predložio i usvojen je zaključak kojim se traži od nadležnih institucija da se usvoji od ranije upućena Inicijativa o izmjeni i dopuni Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, radi obezbjeđenja ravnopravnosti građana Tuzle sa građanima drugih gradova i općina na području Federacije BiH u kojima se nalaze elektroenergetski objekti.Na ovaj način bi se povećala prihodovna strana budžeta Općine za oko 9 miliona KM, a ta sredstva bi bila uložena u razvojne projekte.

Klub vijećnika SDP-a je podržalo Odluku  o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, čije usvajanje predviđa i Zakon o zaštiti životinja BiH.

Klub vijećnika i vijećnica SDP na ovoj sjednici podnio je i Urgenciju za formiranje Komisije za imenovanje ulica i trgova kojom se zahtijeva hitno rješavanje zahtijeva stanovnika ulice Panorama od broja 1-57, Mjesna Zajednica Ši Selo, te Klub zahtijeva i da se Omladinsko šetalište u naseljima Sjenjak i Slavinovići, preimenuje u „Omladinsko šetalište Srđana Aleksića.

Pored urgencije, Klub vijećnika i vijećnica SDP ponio je i inicijativu za sanaciju spomenika poginulim borcima 1992 – 1995 u MZ Mosnik, koji je usljed vremenske nepogode oštećen.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.