Denis Bećirović

Lični podaci:

Datum i mjesto rođenja:      28. novembar 1975, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Bračno stanje:                      Oženjen (dvoje djece)

Državljanstvo:                      BiH

Nacionalnost:                       Bošnjak

 

Obrazovanje, stručni i naučni angažaman:

 • U Tuzli završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli;
 • Postdiplomski studij završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
 • Magistrirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
 • Doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
 • Angažovan na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u zvanju vanrednog profesora za užu nastavno-naučnu oblast “Savremeno doba”;
 • Na prvom ciklusu studija na Filozofskom fakultetu predavao predmete:
 • Historija zemalja jugoistočne Evrope Savremenog doba I;
 • Historija zemalja jugoistočne Evrope Savremenog doba II;
 • Historija Bosne i Hercegovine;
 • Na drugom ciklusu studija na Filozofskom fakultetu predavao predmet Identitet i državnost Bosne i Hercegovine u savremenom dobu (1878-2000);
 • Član Odbora za istorijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (2011-2016);
 • U 2016. godini mandat u Odboru za istorijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine produžen mu je za narednih šest godina (2016-2022);
 • Trenutno predaje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u zvanju vanrednog profesora;
 • Realizirajući nastavu na svim nastavnim predmetima permanentno je inovirao i modernizirao nastavne programe, primjenjujući različite oblike interaktivnog rada;
 • Stručno, pedagoško i naučno znanje i iskustvo uspješno je prenosio na studente u svakodnevnom radu;
 • Autor 2 knjige;
 • Autor više od 30 izvornih znanstvenih radova i stručnih članaka;
 • Objavio je više znanstvenih članaka u raznim zbornicima radova sa znanstvenih skupova  u zemlji i inozemstvu;.
 • Aktivni učesnik na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama iz historiografije i drugih društvenih znanosti;
 • Brojnošću, raznovrsnošću i naučnom utemeljenošću objavljenih radova, kontinuiranim angažmanom na polju naučnog i stručnog usavršavanja, aktivnim učešćem i angažiranosšću u naučnom životu pružio je kvalitetan naučni doprinos u užoj naučnoj oblasti.
 • Sarađivao sa raznim znanstvenim i drugim časopisima u zemlji i inozemstvu:
 • Prilozi (Časopis Instituta za istoriju u Sarajevu),
 • Tokovi istorije (Časopis Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu),
 • Historijska traganja (Časopis Instituta za istoriju u Sarajevu),
 • Saznanja (Časopis za historiju u Tuzli),
 • Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika (Časopis Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine u Sarajevu),
 • Historijska misao (Časopis Društva historičara Tuzlanskog kantona i Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli),
 • Bošnjačka pismohrana (Časopis za povijest i kulturu u Zagrebu),
 • Arhivska praksa (Časopis Arhiva Tuzlanskog kantona u Tuzli) i
 • Stav (Časopis za društvena pitanja, kulturu i umjetnost u Tuzli).
 • Front slobode (Tuzla).
 • Osim iskustva u nastavno-pedagoškom radu na Univerzitetu u Tuzli radio je i na nižim nivoima obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine kao nastavnik i profesor historije;
 • Položio stručni ispit za rad o obrazovnom sistemu;

Istaraživački interesi:

 • Društvo u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi u XX stoljeću;
 • Historija odnosa države i vjerskih zajednica u drugoj polovini XX stoljeća.

Studijske posjete u inozemstvu:

 • Na poziv Biroa za obrazovanje i kulturu Stejt dipartmenta SAD učestvovao u International Visitors Leadership Program of the United States Department of State „The Role of the Legislative Branch“ (oktobar – novembar 2007. godine).

Nagrade:

 • Međunarodna nevladina organizacija GARIVO (Gardens Righteous World wide) mu je zbog borbe za afirmaciju građanskih prava dodijelila nagradu za afirmaciju građanske hrabrosti „Duško Kondor“, 2008. godine;
 • Tuzlanski list mu je zbog aktivnog parlamentarnog djelovanja dodijelio nagradu “Najbolji poslanik godine u Bosni i Hercegovini”, 2008. godine;
 • Udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Općine Tuzla mu je dodijelilo „Povelju za izuzetno angažovanje i doprinos u zaštititi i čuvanju antifašističkih tekovina i vođenju borbe za suverenu, nezavisnu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu“, 2009. godine;
 • Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona mu je dodijelio „Priznanje za izuzetno angažovanje i doprinos u afirmaciji antifašističkih vrijednosti na području Tuzlanskog kantona“, 2009. godine;
 • Savez udruženja antifašista i boraca NOR-a u Sarajevskom kantonu mu je dodijelio „Priznanje za saradnju i doprinos u jačanju i razvoju antifašističkih vrijednosti“, 2010. godine;
 • Evropski pokret u Bosni i Hercegovini mu je dodijelio plaketu „Najbolji poslanik u Bosni i Hercegovini u mandatnom periodu 2006. – 2010.“, 2010. godine.

Trenutni angažman u organima vlasti Bosne i Hercegovine:

 • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u mandatnom periodu od 2014. do 2018. godine;
 • Član Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma u mandatnom periodu od 2014. do 2018. godine;

 

Trenutni politički angažman:

 • Potpredsjednik SDP BiH, od 2009. godine;
 • Član Predsjedništva SDP BiH, od 2000. godine;
 • Član Glavnog odbora SDP BiH, od 1997. godine;
 • Član SDP BiH, od 1991. godine.

 

 Prethodne funkcije u organima vlasti Bosne i Hercegovine:

 • Predsjedavajući/zamjenik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2010-2014);
 • Član Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma (2010-2014);
 • Predsjednik Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2010-2011);
 • Poslanik SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2006 – 2010);
 • Zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2006 – 2010);
 • Član Komisije za Vanjske poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2006 – 2010);
 • Član delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Interparlamentarnoj uniji (IPU) (2007 – 2010);
 • Član grupe prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za Zapadnu Evropu (2008 – 2010);
 • Član Komisije za istraživanje utroška donacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2009 – 2010);
 • Član Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2006 – 2008);
 • Poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona u dva mandata (2000 – 2002 i 2002 – 2006);
 • Predsjednik Komisije za ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona (2002 – 2006);
 • Delegat Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (2000 – 2002);
 • Predsjednik Odbora za društveno-ekonomske odnose Skupštine Tuzlanskog kantona (2000 – 2002);
 • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1998 – 2000);
 • Član Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1998 – 2000);

 

Prethodne političke funkcije i pozicije:

 • Predsjednik Kantonalne organizacije SDP BiH Tuzla (2003 – 2009);
 • Nosilac liste SDP BiH u Izbornoj jedinici broj 5. za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2014);
 • Nosilac liste SDP BiH u Izbornoj jedinici broj 5. za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2010);
 • Nosilac liste SDP BiH u Izbornoj jedinici broj 5. za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (2006);
 • Nosilac liste SDP BiH za Skupštinu Tuzlanskog kantona (2002);
 • Nosilac liste SDP BiH za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1998);
 • Član Predsjedništva KO SDP BiH Tuzla (1994 – 1998);
 • Član Predsjedništva OO SDP BiH Tuzla (1993 – 1994);
 • Predsjednik Foruma mladih SDP BiH (1998 – 2000);
 • Potpredsjednik Foruma mladih SDP BiH (1996 – 1998);
 • Predsjednik KO Foruma mladih SDP BiH Tuzla (1994 – 1998);
 • Predsjednik OO Foruma mladih SDP BiH Tuzla (1993 – 1994).

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu