5. sjednica Odbora SDP BiH za reformu ustava i ustavna pitanja

Denis Bećirović: Ustavom BiH zabraniti raspirivanje nacionalne i vjerske mržnje

Danas je u Sarajevu održana 5. sjednica Odbora SDP BiH za reformu ustava i ustavna pitanja. Članovi Odbora za ustavna pitanja SDP BiH konstatirali su da su u završnoj fazi višegodišnje pripreme novog SDP-ovog ustavnog teksta za budućnost evropske države Bosne i Hercegovine koji treba doprinijeti uspostavljanju racionalnije, efikasnije i funkcionalnije države Bosne i Hercegovine. Interes građana i naroda naše države nije preskupa i nesposobna birokratija, desetine vlada i parlamenata, stotine ministara, hiljade njihovih zamjenika i sekretarica … S takvim neracionalnim sistemom se ne možemo pomiriti, rečeno je, između ostalog, danas na sjednici Odbora SDP za ustavna pitanja.

Predsjednik Odbora ustavna pitanja dr. Denis Bećirović istakao je da su državi Bosni i Hercegovini  potrebne ozbiljne ustavne promjene koje će omogućiti uslove za razvoj zemlje u skladu sa njenim multietničkim bićem i evropskim demokratskim standardima. Osnova za njenu transformaciju u tom smjeru jeste uspostava individualnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Pri tome, bilo bi korisno imati u vidu da država Bosna i Hercegovina treba da bude nedjeljiva, socijalna, sekularna, građanska, multietnička država, zasnovana na vladavini prava, individualnih sloboda i jednakosti, nacionalne i spolne jednakosti, društvene pravde. Novim tekstom Ustava Republike BiH, pored ostalog, nužno je propisati da je protivustavno i kažnjivo svako propagiranje ili sprovođenje politike nacionalne neravnopravnosti, kao i svako raspirivanje nacionalne, vjerske, rasne ili bilo koje druge mržnje i netrpeljivosti.

Novi tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine zasniva se, između ostalog, na sljedećim principima:

  • Republika Bosna i Hercegovina se temelji na principima građanske demokratije sa obaveznim poštivanjem multietničkog karaktera države i pune ravnopravnosti svih naroda. Treba osigurati pravnu i efikasnu zaštitu ljudskih prava, uključujući povratak svih izbjeglih i raseljenih lica u mjesta iz kojih potiču. To je osnovna obaveza svih javnih institucija u državi, jer pravo povrtaka ne zastarjeva i ne smije se ograničiti nikakvim rokom;
  • Republika Bosna i Hercegovina je jedinstvena, decentralizirana država, uređena na načelu lokalne samouprave, multietničkih i ekonomskih održivih regija vodeći računa o geografskim, saobraćajnim, historijskim i ekonomskim kriterijima. U multietničkim regijama osigurava se ustavna ravnopravnost Srba, Bošnjaka, Hrvata, Ostalih i pripadnika etničkih manjina;
  • Republika Bosna i Hercegovina ima efikasnu i fukcionalnu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, predsjednika, Vladu na čelu sa premijerom, Ustavni sud i druge sudove uređene zakonom;
  • Sistem odlučivanja je uređen na način da omogućava zašitu individulanih i kolektivnih prava, kao i da onemogući blokadu rada i odlučivanja u državnim institucijama. Kolektivna prava pojedinih naroda štite se kroz sistem jasno definiranog vitalnog nacionalnog interesa;
  • Republika garantira izborni sistem koji osigurava odgovornost svih izabranih političara i drugih predstavnika vlasti spram cjelokupnog stanovništva. Također, Ustav garantira i sva građanska prava utvrđena međunarodnim konvencijama iz Aneksa I na Ustav BiH iz Dejtona.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.