Dom naroda FBiH

Delegati SDP BiH, DF i NS traže povećanje sredstava za provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala

U četvrtak je zakazana sjednica Doma naroda FBiH na kojoj bi trebao se usvojiti Budžet FBiH za narednu godinu.

Delegati koji dolaze iz SDP BiH su uložili amandmane na Budžet kojim bi se trebalo pokušati popraviti stanje u nekoliko oblasti koje po našem mišljenju nisu obuhvaćene na adekvatan način predviđenim Budžetskim sredstvima.

Posebna težina je na amandmanima koji se odnose na primjenu seta antikoruptivnih zakona, amandman je predložen od strane delegata koji dolaze iz SDP BiH, DF-a i Naše Stranke.

Smisao predloženih amandmana je osiguravanje neophodnih finansijskih sredstava za provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH ( Sl. Novine FBiH broj 59/14 ). Navedenim zakonom jasno je propisan način finansiranja Posebnih odjela unutar Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva na način da se sredstva za rad ovih institucija “osiguravaju unutar budžeta Vrhovnog suda i Federalnog tužilaštva“. Osim što se dakle radi o zakonskoj obavezi, na ovaj način osigurava se i potpuna finansijska neovisnost ovih pravosudnih tijela od bilo kakvog uticaja predstavnika izvršne ili zakonodavne vlasti, što je jednako važno kako bi se ostvarili ciljevi koji su zakonom utvrđeni i postavljeni pred ove dvije specijalizirane pravosudne institucije.

S obzirom da Vlada FBiH iz nepoznatih razloga nije u toku 2015. i 2016. godine utrošila niti jednu marku od 3,5 miliona KM koliko je bilo predviđeno za finansiranje obaveza po navedenom zakonu u 2015., kao i 1.000.000 KM u 2016., cijenimo kako je krajnje vrijeme da se u 2017. godini pristupi punoj provedbi ovog izuzetno važnog zakona, koji predstavlja ključno zakonsko rješenje usmjereno ka ubrzanoj i efikasnoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Posebno je bitno napomenuti kako je stupanjem na snagu ovog zakona stvarna nadležnost za procesuiranje krivičnih djela korupcije, organiziranog, privrednog kirminala i niza drugih krivičnih djela prešla na Posebne odjele Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva. Time je krivično zakonodavstvo u FBiH nakon 2003. godine i reforme pravosuđa konačno vraćeno u ustavni okvir, s obzirom da je prema Ustavu FBiH borba protiv ovih krivičnih djela u isključivoj nadležnosti institucija FBiH. S obzirom da prijedlog Vlade FBiH o izmjeni Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, kojim bi se njegova primjena trebala prolongirati do 1. jula 2017. godine, nije usvojen od strane Parlamenta FBiH, od februara 2015. godine, kada je ovaj zakon stupio na snagu, postoji ustavno-pravni problem nadležnosti procesuiranja navedenih krivičnih djela, jer to i dalje rade kantonalni i općinski pravosudni organi koji više nemaju zakonski utvrđenu nadležnost za takvo postupanje. S obzirom i na ove činjenice jako je važno osigurati sredstva i krenuti što prije sa primjenom Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala.

Osiguravanje 5 miliona KM unutar budžeta FBiH, koliko je prema procjenama predstavnika Vrhovnog suda i Federalnog tužilaštva dovoljno za potpuno osposobljavanje Posebnih odjela, zapošljavanje potrebnih sudija, tužilaca i drugih radnika, izvršeno je sa stavki unutar budžeta Federalnog ministarstva pravde “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – implementacija antikoruptivnih zakona”. Pet miliona KM koji je Vlada FBiH planirala unutar budžeta Federalnog ministarstva pravde za “implementiranje antikoruptivnih zakona” neophodno je planirati unutar budžeta Vrhovnog suda FBiH, jer se na ovaj način ne zna ni ko, pod kojim uslovima i za koje namjene može iskoristiti ovaj novac? Podsjećamo da je u setu antikoruptivnih zakona bilo ukupno pet zakona, te da se svi već odavno primjenjuju izuzev Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, te je sasvim jasno kako se novac zapravo jedino može i treba planirati unutar Vrhovnog suda i Federalnog tužilaštva. Sve drugo je samo bacanje prašine u oči Parlamentu FBiH od strane Vlade FBiH jer se na ovaj način ni u 2017., kao što je to bio slučaj i u 2015. i 2016. godini, za ove namjene neće potrošiti niti jedna marka, čime će se poslati zaista ružna poruka građanima da Vlada ne želi finansirati institucije namjenjene borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, te da ne želi poštivati zakonske obaveze.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.