Denis Bećirović

Dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine je legalni i legitimni državni praznik

Denis Bećirović, potpredsjednik SDP BiH i zastupnik u Doma naroda PSBiH, aktivan je na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu danas je objavio duži tekst o historijskom danu za našu zemlju, 1. martu.

“Dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine je legalni i legitimni državni praznik.

To, napokon, moraju shvatiti Milorad Dodik i pojedini političari iz bh. entiteta RS i prestati sa plasiranjem historijskih neistina i falsifikata.

Kada govorimo o Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, neophodno je naučno obrazložiti da bosanski Srbi po međunarodnom pravu nisu imali i nemaju ni danas pravo na samoopredjeljenje i time na stvaranje sopstvene države na tlu države Bosne i Hercegovine. Zbog neodgovornih pojedinaca koji nenaučno i neargumentirano tumače ovaj princip, moramo jasno odgovoriti na pitanje: Šta je ‘pravo na samoopredjeljenje naroda’ i kako se ostvaruje?

Odgovor na njega nije znao ni Slobodan Milošević kad ga je svojevremeno (1991. godine) postavio Arbitražnoj komisiji Mirovne konferencije o Jugoslaviji Evropske zajednice (tzv. Badinterova komisija).

Njegovo pitanje tada glasilo je: Ima li srpsko stanovništvo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao jedan od konstitutivnih naroda Jugoslavije, pravo na samoopredjeljenje?

Arbitražna komisija dala je svoj odgovor u formi ‘mišljenja’, koje je samo za trenutak ‘ušutjelo’ sljedbenike Slobodana Miloševića.

Prema nalazu Badinterove komisije, verificiranom od Evropske zajednice, SFRJ je prestala da postoji disolucijom (raspadom), a ne secesijom (otcjepljenjem) pojedinih država. Njegovim sljedbenicima teško je palo saznanje da se svi međunarodni instrumenti koji se odnose na princip ravnopravnosti i samoodređenja naroda trebaju shvatiti, prije svega, u teritorijalnom, a ne u strogo etničkom smislu.

Antidržavne i separatističke snage nisu shvatile i prihvatile činjenicu da je ovaj princip u trajnoj suprotnosti s principom političke nezavisnosti postojećih država u svijetu. Naime, kad bi svi ‘narodi’ pribjegli tome pravu, teritorijalna cjelovitost i mir mnogih država došle bi u pitanje. Nažalost, i danas ima neodgovornih pojedinaca u bh. entitetu RS koji grubo zloupotrebljavaju i manipuliraju sadržinom načela na samopredjeljenje“, napisao je Denis Bećirović.

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu