Draženka Subašić, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za Našu riječ

Cilj i fokus našeg rada je poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa

Kada se završava školska 2022/2023. godina, odnosno kada počinje raspust za učenike osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona?

U skladu s Nastavnim kalendarom za osnovne i srednje škole koje realiziraju nastavu na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku u školskoj 2022/2023. godini, nastava u drugom polugodištu, za učenike završnih razreda osnovnih škola traje do 09.06.2023. godine, dok za ostale učenike osnovnih i srednjih škola nastava traje do 14.06.2023. godine.

Kada su u pitanju završni razredi srednje škole, nastava je završila 10.05.2023. godine.

Da li ste zadovoljni realizacijom nastave u školskoj 2022/2023. godini i možete li rezimirati aktivnosti i značajne projekte iz oblasti odgoja i obrazovanja?

Nastava u školskoj 2022/2023. godini je realizirana na zadovoljavajućem nivou, bez većih poteškoća ili prekida nastave, s tim da uvijek postoji mogućnost za poboljšanje, što je cilj i fokus mog i rada mog tima u narednom periodu. U cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa, pored realizacije nastavnog plana i programa, tokom školske godine su kontinuirano realizirani različiti projekti u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona. Istaknula bih najznačajnije: Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu u saradnji s OSCE-om, Stručno obrazovanje u BiH u saradnji s GIZ-om, Mirovno obrazovanje u srednjim školama u saradnji sa CRS-om, Integrirani pristup ka socijalnoj uključenosti marginaliziranih grupa u saradnji sa Caritasom Švicarske, Povećanje čitalačke pismenosti u saradnji s Rotary klubom Zenica, Podrška reformi javnog sektora u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Svjetskom bankom, Kvalitetno obrazovanje za sve u saradnji sa Vijećem Evrope, Socijalna inkluzija u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja u saradnji s GIZ-om, Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta u saradnji s UNDP – om u Bosni i Hercegovini itd.

Navedenim projektima se nastojala unaprijediti kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa, kroz pružanje podrške nastavnicima, učenicima i roditeljima. Ono što je važno naglasiti je činjenica da su sve planirane aktivnosti u vezi s odgojno-obrazovnim procesom realizirane.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona se opredijelilo za izradu Strategije obrazovanja na razini kantona za period 2024-2027. godine, kojom će se utvrditi prioriteti u oblasti odgoja i obrazovanja i definirati aktivnosti za realizaciju istih. Ministarstvo i Pedagoški zavod trenutno prate aktivnosti vezane za završetak nastavne i školske godine 2022/2023. godine u cilju zaštite najboljeg interesa učenika, te uporedo sprovode aktivnosti za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa u školskoj 2023/2024. godini.

Ministarstvo je, u ovoj školskoj godini, odlučilo da se i sve škole sa područja ZDK uključe u obilježavanje Međunarodnog dana sporta. Otkud ova inicijativa i koliko je ona važna za učenike?

Oduvijek podržavam činjenicu da redovna fizička aktivnost predstavlja važan dio zdravog stila života svakog djeteta, i da dodatno utječe na fizičku i mentalnu kondiciju. Iako mnoga djeca, imaju mogućnost da treniraju određene sportove u skladu sa njihovim željama i mogućnostima, ipak smatram da fizička i sportska aktivnost, te što veća integracija iste u školama, kroz različite načine i inicijative pored časova tjelesnog odgoja, treba i mora postati jedan od prioriteta za sve nas. Bavljenje sportom i promocija istog, pored benefita za zdravlje, su veoma korisni, te podstiču odgovorno socijalno ponašanje, bolji školski uspjeh, ali i usvajanje moralnih vrijednosti. I to smo i kroz ovu inicijativu željeli postići i uvesti.

Cilj je da učenici školske dobi izgrađuju pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju, aktivnom i zdravom načinu života, kako bi sportske navike koristili u svakodnevnom promoviranju zdravlja. U skladu s tim, Ministarstvo je od ove školske godine, 2022/2023. godine, iniciralo obilježavanje Dana sporta u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona. Dan sporta je obilježen na Svjetski dan sporta na način da su škole pojedinačno ili u saradnji s drugim školama provele niz različitih sportskih aktivnosti i takmičenja. Prema prikupljenim informacijama s terena, odziv učenika je bio veliki i Dan sporta je uspješno obilježen. U skladu s tim i s obzirom na važnost aktivnog i zdravog života, škole s područja Kantona imaju obavezu da godišnjim programom rada škole i ubuduće planiraju obilježavanje Dana sporta.

Kakvi su pokazatelji u školama koje nastavu realiziraju po novim kurikulumima, te da li očekujete da se popravi funkcionalna pismenost učenika i ostvare bolji rezultati PISA istraživanja?

Obrazovna i šira javnost je već upoznata da Ministarstvo i Pedagoški zavod u saradnji s Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi – Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, implementira projekt „Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu“. Kurikularna reforma će donijeti nove nastavne planove i programe, odnosno predmetne kurikulume za osnovno i srednje opće obrazovanje (gimnazije) zasnovane na ishodima učenja u skladu s dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koji je donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Kurikularna reforma u svom fokusu ima elemente osavremenjavanja nastavnog procesa primjenom inovativnih postupaka, metoda i oblika rada, primjenu nastavnih planova i programa baziranih na ishodima učenja, interkulturalno i inkluzivno obrazovanje, a u cilju jačanja socijalne kohezije u školama.

U ovoj školskoj godini, 29 osnovnih škola, 5 gimnazija i jedna mješovita srednja škola koja u svom sastavu ima gimnaziju, s područja Kantona je dobrovoljno pilotiralo predmetne kurikulume, dok je u svim osnovnim školama i gimnazijama planirana sukcesivna primjena predmetnih kurikuluma u narednom periodu. Sljedeću školsku godinu ćemo iskoristiti za nastavak pilotiranja, te se posvetiti sveobuhvatnoj obuci nastavnog osoblja, a sve u cilju da nam nastavno osoblje što spremnije i sa što manje nepoznanica uđe u razred kada se konačno odlučimo za primjenu novih nastavnih planova i programa.

Prema podacima prikupljenim iz škola koje su pilotirale predmetne kurikulume evidentno je da se odgojno-obrazovni proces unaprijedio u smislu primjene inovativnih metoda, postupaka i oblika rada u cilju ostvarenja definiranih odgojno-obrazovnih ishoda. Očekujemo da će predmetni kurikulumi unaprijediti odgojno-obrazovni proces, razvijati cjelovitost ličnosti učenika u skladu s njegovim sposobnostima (pri čemu je potrebno uravnotežiti saznajni, emotivni i socijalni razvoj), zatim, da će učenici ovladati funkcionalnim znanjima, vještinama i sposobnostima koje omogućavaju njegovo autonomno i stvaralačko suočavanje s društvenom i prirodnom sredinom.

U skladu s tim naglašavam da kroz kurikularnu reformu želimo unaprijediti odgojnu dimenziju u našim školama i povećati funkcionalnu pismenost naših učenika, a što bi trebalo rezultirati i boljim postignućima u okviru različitih međunarodnih istraživanja (PISA, TIMSS itd.). Cilj Ministarstva i moj, kao roditelja, prije svega, ali i ministrice, jeste da učenici u ZDK, zaista, ostvare veći nivo učeničkih postignuća i funkcionalnih pismenosti.

 

Objavljen je Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola ZDK za narednu školsku godinu. Za koliko je učenika planiran upis, te da li je upisna politika usklađena sa potrebama tržišta rada?

Upisna politika u srednje škole Zeničko-dobojskog kantona se zasniva na ispitivanju potreba tržišta rada i sugestija Tripartitnog savjetodavnog vijeća. U školskim odborima i savjetodavnim vijećima škola imamo uključene i poduzetnike i predstavnike lokalne zajednice koji učestvuju u planiranju upisa na nivou škole. Na ovaj način želimo uspostaviti vezu između srednjeg stručnog obrazovanja i tržišta rada.

Bez obzira što je nadležnost obrazovanja na nivou Kantona, naše općine i lokalne zajednice su sve više partneri školama i Ministarstvu, što utiče na razvoj i kvalitet obrazovanja.

Što se tiče broja učenika planiranih za upis u I razred srednje škole, dostavljamo Vam sljedeće podatke:

 

UKUPNO ZA KANTON Planiran broj odjeljenja 2023/2024 Planiran broj učenika 2023/2024 Reliziran broj upisanih odjeljenja 2022/2023 Realiziran broj upisanih učenika 2022/2023
168 3620 139 2.802

 

Manji broj učenika znači i manju potrebu za školskim kadrom. Da li će manji broj učenika utjecati na broj uposlenih radnika, te kada zaposleni u školama mogu očekivati konkurse?

Eventualno manji broj upisanih učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona, prema dogovoru sa socijalnim partnerima, odnosno proglašenjem i zbrinjavanjem tehnološkog viška neće utjecati na broj radnika u osnovnim i srednjim školama.

Radnici mogu očekivati objavljivanje konkursa nakon donošenja saglasnosti za formiranje odjeljenja i donošenja rješenja o proglašenju tehnološkog viška. O tačnom datumu škole će biti blagovremeno informisane.

Za kraj, iskoristit ću ovu priliku, da ispred Ministarstva i  u svoje lično ime, čestitam svim našim vrijednim maturantima i maturanticama uspješan završetak ovog ciklusa obrazovanja. Za sve postignute rezultate, želim dodatno čestitati i njihovim profesorima i profesoricama, koji su i ovim generacijama, kao i prethodnim, pomogli i učinili ih spremnim za nove obrazovne, ali i životne pobjede. Ova čestitka ne bi bila potpuna, bez one za vas/nas, roditelje. Dragi roditelji, vaše strpljenje, trud, roditeljska ljubav i briga nemaju cijenu i sigurno da je, uspjeh vaše djece i vaš uspjeh. Zato slavite, a ja vam od srca na tome čestitam.

I baš u tom duhu, želim svima lijep i ugodan raspust, te puno uspjeha u narednim školskim, životnim i društvenim izazovima.

 

 

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.