Učesnice i predstavnice Foruma žena SDP BiH

CEE Gender Network – Šta je urađeno i šta uraditi?

Svake godine CEE Gender Network u Mađarskoj održi godišnji sastanak Odbora gdje se razgovara, dogovara, diskutira o tome šta je urađeno i onome šta mora biti urađeno u nadolazećoj godini. Ovaj sastanak je održan 14. decembra i na istom su učešće uzele predsjednica FOŽ SDP BiH prof. dr. Nermina Zaimović Uzunović- članica savjetodavnog tijela CEE GN i Edita Sulejmanović – predsjednica FOŽ KO SDP BiH Sarajevo.

Inače, CEE Gender Network ove godine je obilježio 25 godina od postojanja. Kroz publikaciju koja je objedinila ono što je urađeno u proteklom periodu analiziran je izvještaj CEE Networka. Bitna pitanja koja su bila u fokusu su se odnosila na Žene u politici i političkim partijama, Žene i politike rada, Nasilje nad ženama, Migracije i žene migranti, Intergeneracijski dijalog kroz rodni objektiv, Konzervativne politike i ravnopravnost spolova, Regionalni razvoj, mir, stabilnost i kooperacija.

Planiranje za naredni period bilo je na tragu provedbe aktivnosti vezanih za političku edukaciju i razvoj vještina, jačanje kapaciteta kroz regionalna partnerstva i “izgradnju mostova” te kako iz ženske perspektive pristupiti pitanju očuvanja regionalnog mira i sigurnosti.

U povodu obilježavanja 8. Marta, međunarodnog Dana žena, planirana je regionalna akcija #womenforpeace u koju će se uključiti sve zemlje članice CEE Gender mreže.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu