Zukan Helez

Budimir se boji da ne dođemo do dokumenata koje je falsifikovao u Posušju, Širokom Brijegu i Ljubuškom

Mislim da bez obzira na predizbornu godinu da nas čekaju bolji dani i mislim da treba da bude i da ima razloga za optimizam

Slika

U razgovoru za MOJportal.ba federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez govori o zatečenom stanju u Ministastvu na čijem je čelu, šta je sve urađeno od kada je on na funkciji, o tome zašto predsjednik Federacije Živku Budimiru opsturira reviziju boraca, koliko je boraca izvedeno iz prava, uštedama u budžetu i Ministarstvu.

MOJportal.ba: Gospodine Helez već ste skoro tri godine na "vrućoj" stolici ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Možete li napraviti kratku retrospektivu šta ste zatekli u ovoj oblasti i šta je se u međuvremenu uradilo u vašem resoru?

Zukan Helez: Kad sam došao na ovu poziciju zatekli smo dosta nesređeno stanje u ovoj oblasti. Skoro svakodnevno su bili  protesti demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida. Zatekao sam ukupna dugovanja prema svim kategorijama od skoro 100 miliona maraka. U vrlo kratkom periodu, a čini mi se kad bih trebao ponoviti ne bih znao put kojim sam došao do tih sredstava, ali smo uspjeli u periodu od pola godine isplatili sva dugovanja demobilisanim borcima, te više nije bilo štrajkova i protesta, niti obustava i prekida saobraćaja. Možemo se sjetiti da su demolirali zgradu Vlade Federacije i ovo Ministarstvo prije mogu dolaska kad je bio ministar Zahid Crkić, upravo zahvaljujući tim dugovanjima i nebrizi oko ovih kategorija. Ove kategorije su stalno, s obzirom da su to socijalna davanja, u fokusu i međunarodnih finansijskih institucija i naravno Vlade Federacije i to nekako otežava rad ovog Ministarstva, ali i položaj ovih kategorija. Iz međunarodnih finansijskih institucija s pravom traže da se novčane naknade ne daju onim koji to ne zaslužuju i zbog toga smo mi ušli u proces revizije.

Mi smo zatekli velika dugovanja koja smo izmirili i u ovoj godini bilo je oko 20 hiljada onih kojima je ukinuto 10%, ko nije ranjen na liniji ili ko je poslije u bolnici umro. To je bila nepravda i mi smo ove godine to vratili. To je oko 5 do 6 miliona novih sredstava u budžetu i to se sve skupa uklopilo u 310 miliona, mada smo zatekli 335 miliona ukupno na godišnjem nivou sredstava u budžetu za lične i porodične invalidnine. Pored toga smo, iako to ne smatram velikim uspjehom, uveli red u Ministarstu kada je u pitanju korištenje službenih vozila, jer su se vozila koristala u privatne svrhe. Također, smo uveli reda u komisije gdje se davalo, narodski rečeno, "i šakom i kapom", više se vodilo računa o komisijama i ljudima iz ministarstva nego o demobilisanim borcima i ostalim kategorijama za koje je zaduženo ovo Ministarstvo.

MOJportal.ba: Vi ste u svom mandatu započeli dva veoma značajna procesa, reviziju boračke populacije i izmjenu zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju. Koji su egzaktni pokazatelji sa kojima raspolažete kada su u pitanju ovi zakoni i njihova primjena?

Zukan Helez: Proces revizije je trajao 9 mjeseci prije mog dolaska, ali je to bila fiktivna revizija. Stalno su se slali podaci da je pregledan određeni broj pripadnika boračke populacije, ali ustvari se ništa nije dešavalo. Niko se nije izvodio iz prava, prvi ljudi su izvedeni iz prava, oni koji ne pripadaju ovim kategorijama mojim dolaskom, jer smo mi uozbiljili timove i naredili da se iz prava izvedu oni koji nemaju prava na status pripadnika boračke populacije.

Danas, s ponosom, mogu kazati da je oko 10.500 pojedinaca, po raznim osnovama, izvedeno iz prava. Možemo na osnovu toga reći da su uštede ogromne, mada nam nije primarni cilj ušteda, cilj nam je uvođenje reda i cilj nam je da sačuvamo obraz boraca i branitelja koji su branili ovu državu. Ukupna stavka u budžetu za ove katogorije je bila 335 miliona, odnosno samo za lične i porodične invalidnine i bila je sa tendencijom povećanja, iz godine u godinu se ova stavka povećavala.

Prvi put, za mog mandata, ta stavka se počela smanjivat na 310 miliona, što znači da smo samo po tom osnovu uštedili 25 miliona. U međuvremenu povećali smo dva puta, za 5 – 7% lične i porodične invalidnine. Zbog toga je bitan proces revizije zahvaljujući kojem usteđeni novac možemo vratiti pripadnicima boračke populacije i taj novac ne ide na neke druge stavke. Vodili smo računa o najugrožnijim kategorijama, šehidske porodice  i porodice ratnih vojnih invalida, pa smo taj dio novca vratili njima.

Nadam se da ćemo ih i ove godine povećati u skladu sa zakonom i da će ta stavka povećati, ali će se ukupna stavka smanjivati jer ćemo izvoditi iz prava one koji ne pripadaju ovim kategorijama. Želim da naglasim, jer se često to zloupotrebljava, pa kažu u skladu sa zakonom morao je ministar povećati primanja. Ne, u skladu sa zakonom možemo i smanjiti, jer tamo stoji u zakonu da se osnovica utvrđuje sa porastom cijena u odnosu na inflaciju. To je neka 2 do 3 %, jer nije velika inflacija. A na drugoj strani, kaže se da je koeficijent formiran na početku godine shodno raspoloživim sredstvima i on se može smanjiti ili se može povećati. Tako da osnovicu možete u skladu sa zakonom smanjiti, uskladiti koeficijent i samim tim su njihova primanja manja. Međutim, mi smo samo povećavali od mog dolaska na ovu poziciju. Proces revizije polako ulazi u završnu fazu. Mi smo pregledali negdje oko 80 % korisnika. Ostalo je još 20% i mi ćemo završiti ovaj proces u 2014. godini kako je i planirano. Mislim da smo dobrim djelom to pročistili. Mi znamo da nismo svakog koji je nelegalan izveli iz zakona, ali smo to sigurno dobro smanjili i dobro uveli u nekakve zakonske okvire i neku pravdu prema ovim kategorijama.

Zakon o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju

Vladajućim strukturama, a zna se koje dvije političke opcije su bile na vlasti, su trebali oficiri i visoki činovnici i oni su se samo na njih fokusirali. Vjerovatno s pravom, jer su ti ljudi utjecajni u društvu, oni kontrolišu borce, oni manipulišu  s borcima. Tako da su njih zbrinuli i preko njih su obezbjedili sebi veliki broj glasova kod boraca. Onda je stalno priča bila evo prvo ćemo oficire, pa će onda doći na red borci i tako 20 godina. Mnogi borcu su umrli i nisu dočekali to bolje što su im obećavali. Ti nekakvi oficiri, ima tu čestitih ljudi, dobrih boraca i oficira, međutim dobar dio njih je falsifikovao dokumente i priključio se tim oficirima, njih je negdje oko 30 hiljada. Kada to pomnožite bilo bi negdje oko 5 miliona vojnika kojima su trebali komadovati. Tako da je tu napravljen pravi haos. Mi smo se suočili sa tim problemom i pošli da rješavamo taj problem. Evo tim zakonom je djelimično ispravljena nepravda. Nije u potpunosti i dalje su ostala enermno visoka primanja i penzije kod nekih "oficira", a vojnici su ostali  po strani. Međutim, prvi put da uvodimo u ovaj zakon običnog vojnika koji je iznio teret rata. To jeste samo 350 KM, niže ne može biti ali ipak neko je poveo računa i o tim ljudima. S ponosom ističem da će ovaj Zakon obuhvatiti obične vojnike koji stiču pravo da odu u penziju osam godina prije onog zakonskog roka od 65 godina. U zakonu stoji da je uslov za sticanje prava na prijevremenu penziju najmanje tri godine provedene u ratu. Stavljen je fokus na borca koji je iznio teret rata, a ne na ove koji su negdje "nabavili" godinu, dvije boravka u vojsci.

Nekim oficirima je smanjena penzija sa 1700 na 1400, pa se sada bune zbog toga, ali sramota je da imaju i 1400 KM penziju jer je to duplo više od penzije akademika ljekara koji je također bio u ratu ili recimo inžinjera ili ekonomiste koji su otišli u redovno penziju i imaju primanja od 600 KM. A oficir nema ni 4-5 godina staža, bio je godinu dana komandant nekog bataljna i dobio je penziju od 1400 KM i to mu je malo, jer je imao prije smanjenja 1700 KM.

Ovim zakonom su, također, prvi put uvedeni ratni vojni invalidi čija je želja od početka da budu uvedeni u ovaj zakon, što im je tek sad omogućeno. Svaki ratni vojni invalid sa invaliditetom od 60% i više bez dodatnik uslova pored invalidnine ostvaruje pravo na penziju najmanju od 310 KM, naravno ukoliko ima čin onda se penzija povećava. Također, ovim zakonom smo izjednačili i pripadnike MUP-a. Njihova penzija sa istim činom nije bila jednaka penziji sa činom vojnikom. Prvi put smo i to ispravili.

MOJportal.ba: Kako je uticala odluka Ustavnog suda FBiH na osnovu apelacije predsjednika FBiH Živka Budimira, a vezano za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o reviziji prava boračkih populacija i u kojoj fazi su sada ti procesi?

Zukan Helez: U većini slučajeva, što javnosti nije poznato, većina apelacija Živka Budimira su odbačene kao neosnovane, jer se on fakusirao na član 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 i to je nekoliko članova. Međutim sve je odbačeno osim člana 9 i to jedne stavke. Tu je Ustavni sud stavio primjedbu da pozivamo te ljude koji izlaze iz prava da daju izjavu i to je vrlo jednostavno. Mi smo ponovo poslali timove na teren i ispravili sve. Kada su u pitanju odluke Ustavnog suda, sve primjedbe su usvojene, ja sam izmijenio i predložio Vladi, što je Vlada usvojila. Nema ni jedne odluke da nije usvojena na Vladi. Mi ne možemo utjecati na Parlament. Međutim, vjerovatno da bi blokirao proces revizije Živko Budimir je izlobirao u Parlamentu da uopšte ne prihvate taj Zakon, jer nelogično je ako Zakon dođe na Parlament parlamentarci ga mogu u potpunosti izmijeniti. Međutim, oni nisu željeli da raspravljaju samo da bi kazali evo ne provode se odluke Ustavnog suda. Ustvari Parlament ne provodi odluke Ustavnog suda, Vlada je svaku odluku Ustavnog suda usvojila. Parlament treba da odgovara zato što neće da provedu odluke Ustavnog suda.

MOJportal.ba: Vi ste od prvog dana mandata došli u sukob sa predsjednikom Federacije Živkom Budimirom, šta je konkretno ono što Budimir zamjeri vama, a šta vi zamjerite njemu i zašto je Budimir toliko zainteresovan za proces revizije?

Zukan Helez:
To je na prvi pogled možda komplikovano, ali je vrlo jednostavno. Živko Budimir je mene pozvao na razgovor čim sam došao na mjesto ministra i čim sam počeo provoditi reviziju i rekao obustavi reviziju, moramo ovo prekinuti, nije u skladu sa zakonom. Ja sam ga pitao da mi kaže konkretno sa kojim članom zakona nije usklađena revizija. Ustvari, niZukan Helez, niti Živko Budimir ne mogu reći da li je nešto po zakonu ili nije. Ima ured za zakonodavstvo, ima zakonodavno – pravna komislija ima Ustavni sud. Međutim on je uporno ponavljao da nije u skladu sa zakonom.

Međutim, u razgovoru sa njim on mi je priznao da je on uvodio ljude koji nisu imali pravo. Davao je potvrde običnim vojnicima da su zapovjednici da bi stekli pravo na prijevremenu penziju. Mi smo u procesu revizije našli nekoliko slučajeva, a naći ćemo ih još u  Zapadnoj Hercegovini tamo gdje je bio Živko Budimir. On je davao ljudima to, da li je uzimao novac za to nemamo dokaza, ali je činjenica da je falsifikovao dokumente. Kad neko napravi falsifikat fakultetske diplome, taj čovjek mora biti krivično gonjen i mora biti zatvoren. Iako taj čovjek radi on je napravio falsifikat na ime desetine hiljada gdje ljudi primaju na osnovu tog njegovog falsifikata i tako štete budžet Federacije za milione maraka zahvaljujući Živku Budimiru. Novac je otišao u nepovrat, ljudima koji to ne zaslužuju. To je osnovni problem Živka Budimra, a da je ovo istina što govorim Živko Budimir me nakon što sam o ovome govorio na televiziji tužio za klevetu i sud u Mostaru je presudio u moju korist jer smo kao dokaz donijeli falsifikat koji je uradio Živko Budimir i objasnili ljudima.

On se boji, kad dođemo do svih dokumentara koje je falsifikovao u Posušju, Širokom Brijegu, Ljubuškom i vidimo koliko je to i pomnožimo sa brojem rješenja, te pomnožimo sa brojem mjeseci i dođemo do konačne cifre i onda se podnese krivična prijava jer je svjesno oštetio Budžet Federacije za taj iznos. To je njegov problem, on nikad nije progovorio za Tomislavgrad, Livno, Vitez, Kuprez, Žepče, Brčko… On se samo fokusirao na tri-četiri opštine u Zapadnoj Hercegovini. To neda jer je tu njegov kriminal. On brani sebe, a ne branitelje i to neme nikakve veze sa braniteljima. To je problem Živka Budimira. Recimo Olovo koje je veće od Ljubuškog ima 190 invalida, a Ljubuški 1500 invalida i to su uvedeni 2004. godine što nam ukazuje da je neophodna revizija onih koji su uvedeni 2004. godine. Najnoviji njegov potez smjene ministra Krajine nema nikakve veze sa Krajinom, nego nije mogao mene da smijeni pa je onda iz očaja smijenio Krajinu, da bi se kao dodvorio tim braniteljima, a ustvari on štiti samo sebe.

MOJportal.ba: Posljednih dana Živko Budimir je ponovo bio u centru zbivanja sa smjenom ministra finansija Ante Krajine i to kako je predsjednik Budimir naveo zbog nezakonite obustave isplata iz Federalnog Budžeta na ime boračkih prava u četiri kantona. O čemu se zapravo ovde radi i šta je suština smjene ministra Krajine, koji je ranije važio kao blizak predsjedniku Budimiru? Bitno je napomenuti da su i Ambasada SAD-a u Sarajevu, EU i OHR pozvali Budimira da preispita svoju odluku smatrajući je štetnom.

Zukan Helez: Ja mislim da je Živko Budimir bio malo potisnut u medijima, u javnosti, a formirao je nekakvu stranku. Od one afere sa pomilovanjima kriminalaca, od nekakvog Švicarca do ljudi koji su osuđeni za ratne žločine. Od tada je on malo medijski bio po strani i njegova želja je da se vrati, a ovo je najlakši način za to. Ante Krajina nema nikakve veze sa ovim, jer ako ne potpiše ministar Helez iz ovog Ministarstva, ako ne potpiše Kaplan iz Ministarstva sporta, Mašić iz Ministarstva obrazovanja niko to ne može isplatiti. Ne zna Ante Krajina koliko ima invalida, šehidskih porodica itd. Mi njima pripremimo, ja potpišem onda to ide na potpis ministru Krajini i premijeru Nikšiću. Pošto ja nisam potpisao Krajina ne može ništa isplatiti. Ako je neko kriv onda sam ja kriv za obustavu.

Ante Krajina je svaki put sa mnom vodio bitku na Vladi, imaju stenogrami. On kaže ovako Zukane znam da si u pravu, znam da to pošteno i čestito radiš, znam da sam i ja potpisao sa MMF-om da moramo tako, međutim ja te molim  da još jednom razmisliš, daj da razgovaramo sa ljudima, znaš kako je meni ja živim među tim ljudima itd. Znaš da za vratom imam Budimira i sve ostale. Znači on se jadan protivio tome, ali ovaj je njega smijenio da bi se vratio u fokus javnosti i ja mislim da je to jako loš potez i da je to strateška greška Budimira. To je loše i za državu, ali i kontraproduktivno za Budimira i njegovu političku karijeru. Mislim da je ovim potezm doživio totalni politički debakl jer je zarad svojih sitnih interesa čitavu Bosnu i Hercegovinu i ugovore sa finansijskim institucijama doveo u pitanje. Živko Budimir je napravio niz nepromišljenih gafova sa tako ozbiljne pozicije kao što je predsjednik Federacije BiH. Čini mi se da nikad nije bila neozbiljnija ličnost na tako ozbiljnoj poziciji i nikad nije bilo turbulentnije, stalno je u fokusu, ali sa nekim gafovima nekim krivim potezima, svaki njegov potez koštao je Federaciju mnogo sredstava.

MOJportal.ba: Ministre koji su dosadašnji efekti revizije boračke populacije, koliko je dosada otkriveno protuzakonito uvedenih u pravo tj. lažnih korisnika i koji su pozitivni efekti po budžet Federacije BiH, a posebno kako je to uticalo na naknade zakonitih korisnike prava – porodica šehida i poginulih boraca, kao i ratne vojne invalide?

Zukan Helez: U predhodnom pitanju koje je malo tretiralo ovo pitanje nisam pomenuo povoljne penzije. Oko 1500 povoljno penzionisanih je izvedeno iz prava, a to je na godišnjem nivou negdje između 5 i 7 miliona maraka. Na kraju ušteda je oko 50 miliona. Opet ponavljam nije nam primarni cilj ušteda, cilj je da zavedemo red, da sačuvamo dostojanstvo boraca, da one koji su uživali u čarima Zapadne Evrope dok su borci krvarili da njih eliminišemo iz tog procesa. S tim se slažu svi, ljudi na ulici me sreću i odaju neko priznanje i to je najveća satisfakcija ovog posla kojim se ja bavim. Što se tiče politike često ostanem sam, nezaštićen itd, ali mi je najveća satisfakcija kad prošetam Sarajevom, prošetam Tomislavgradom, Mostarom i ljudi mi priđu i pruže ruku i kažu vam da je uredu to što radite. Rezultati su vidljivi i to osjete i ove kategorije, ja znam da ovo 5,7% nije nešto puno, ali oni nikad prije nisu imali povećanje, samo se oduzimalo 5, 10, 20 %, generalno uvodili se neki cenzusi. Ovo je prvi put da su se primanja povećala, a troškovi smanjili, što je pozdavio i MMF i Svjetske banke i Američka ambasada. Dobio sam zahvalnicu i ja i premijer Nikšić za ovaj proces koji radimo i to je jedan pravi reformski proces koji bi u svim drugim zemljama bio pozdravljen. Međutim kod nas je politika i politikanstvo takvo da se najviše bune oni čiji su to glasači. To je 30, 40% glasača koji s pravom su glasali jer im je neko dao ono što im ne pripada. Mi smo to uradili, taman da izgubimo izbore ali mislim da je puno pozitivnijih efekata i ljudi to vide. U zadnje vrijeme i oni mediji koji su napadali, pravili mene kriminalcem evo u zadnja dva broja dva lista koji su ovo gledali kao kriminal odali su mi priznanje i rekli su da je ovo do kraja zakonito, moralno, pošteno jer su vidjeli da smo uporni, da nećemo da odustanemo i da nas neće niko pokolebati dok ne dođemo do cilja.

MOJportal.ba: U kojem će pravcu revizija ići u narednom periodu i šta su vam planovi u 2014. godini? Do kada će taj proces revizije trajati i kad ćemo imati stvarne podatke i sređenu evidenciju u ovoj oblasti?

Zukan Helez: Da je bilo malo više političke podrške, da se ljudi koji su na funkcija ponašaju državnički mi bismo do sada završili reviziju i bili bi bolji efekti, bilo bi sređeno stanje. Međutim, ja se nadam da ćemo reviziju privesti kraju sa završetkom ovog madata. Da će se dobrim dijelom izdefinisati ko pripada, a ko ne toj populaciji.

Planiramo da izmjenimo nekoliko zakona, a to su zakoni o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica gdje ćemo staviti u fokus djecu od invalida. Da djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca imaju prioritet pri zapošljavanju. Naravno, prije svih njih ukoliko ispunjavaju uslove će prioritet imati demobilisani borci. To je do sada bilo pod istim uslovima, a mi sad imamo komisiju koja radi na tom zakonu u kojem će stajati da dijete poginulog borca, ratnog vojnog invalida, demobilisanog borca ima 30% bodova više po tom osnovu u odnosu na ukupan broj bodova. Da imaju prednost prilikom liječenja, da izbjegnu famozne uputnice kada su u pitanju demobilisani borci. To je puno stvari koje se mogu uraditi bez novaca, nije sve u dodjeli novčane nadoknade. Ti borci stare, ulaze u te pozne godine, biološki su prošli puno toga u ratu što im se vraća kao bumerang i njima treba zdravstvena zaštita bez čekanja. To je dogovoreno sa njima i na tome radimo, ali nisam baš optimista bez obzira na posao koji mi radimo u Ministarstvu da će to biti dovedeno do kraja s obzirom da je izborna godina. Može se desiti da se sve pošalje na Parlament, ali da oni namjerno neće da usvoje da se ne bi ti nekakvi poeni pripisali novom ministru.

Najlakše je govoriti da je to ugrožena kategorija i obaćavati da kad dođu na vlast da će to promijeniti. Evo ja često čujem od predsjednika jedne novoformirane stranke, koji se poziva na patriotizam, da stalno govori ugrožena je boračka kategorija. Evo neka mi samo jednom rečenicom kaže šta je za 15 godina koliko se bavi politikom uradio za boračku populaciju.

Najlakše je govoriti ovo nije dobro, ono nije dobro. Ja znam da paraplegičaru nije dovoljno ni 2500 KM. Znam da bi bilo bolje da je 5000 KM, ali šta su ovi ljudi koji to kritikuju uradili da to bude za 100 KM više. Ništa, odgovorno tvrdim, nisu ništa. I evo otići ću ja, pa pozivam bilo koga od ovih što stalno pričaju da ovo nije uredu, neka dođu ovamo i pokušaju napraviti bolje.Svi od ovog bježe ko đavo od krsta, a svi ove kategorije koriste u predizborne svrhe, evo oni su ugroženi vidite šta se radi sa njima i tako dalje. I odgovorno tvrdim za ove tri godine da je urađeno mnogo stvari i to jako teško bez političkog konsenzusa, bez neke određene većine u Parlamentu i često ministar ostane sam sa svojim saradnicima. Svi nekako odu kada su najteže situacije.

MOJportal.ba: Na čelu ste vrlo osjetljivog resora, kako je i koliko Vaš rad i sigurno pritisci i prijetnje kojima ste bili ili ste još izloženi imali uticaja na vas i vašu porodicu?

Zukan Helez: Pa gledajte, ja često sam sebi kažem da ne ostavlja neke posljedice. Međutim, čovjek i ne primjeti i to mora da se reflektuje i na njega i na njegovu porodicu. Oni sve to sa mnom sve preživljavaju i više od godinu dana, iako sam ja bio protiv toga, policija je čuvala moju kuću. MUP je imao dojavu da se mojoj porodici ozbiljno prijeti i zbog toga je policija stajala ispred moje kuće.

Nedavno sam dobio jedno pismo, za koje su me upozoravali da ga ne čitam jer je jako ružno. Ja sam smatrao da ga trebam pročitati i u tom pismu opisuju kako će mi sina pretvoriti u faširano meso, da će mi kćerke silovati itd. Mislim da takvo prijeteće pismo nikad niko nije dobio, tako gnusno. Međutim mi smo predali to federalnom MUP-u. Ja to uopšte ne smatram ozbiljnim, to je neko napisao iz ličnih ili političkih razloga, jer smatram da u ovom procesu nisam nikoga oštetio. Samo onaj ko ne zaslužuje ne može biti ovdje. E sad što je on platio nekom da to dobije, to je njegov problem. To su kriminalne radnje i protiv toga ću se boriti čitav život. Tako da ne kažem da nema utjecaja, da nema posljedica i na mene i na moju porodicu, ali nimalo me to neće pokolebati ili zastrašiti. Ponavljam, do kraja mandata radim u punom kapacitetu. I nekako u meni se javlja neka dodatna energija što više oni meni stavljaju ono što nije i vrše pritisak ja želim što bolje uraditi ono što sam započeo.

MOJportal.ba: Imate li za kraj neku poruku za građane Federacije i Bosne i Hercegovine? Čemu se mogu nadati u ovoj novoj 2014. godini? Ima li prostora za optimizam s obzirom da je izborna godina?

Zukan Helez: U svim državama, a posebno u našoj zbog mentaliteta je teže raditi kad je izborna godina. Međutim, želim da poručim građanima, oni koji ne vole to priznati priznaju da polako BiH izlazi iz recesije. Počeli su pozitivni trendovi od rasta industrijske proizvodnje, smanjenje uvoza, povećanje izvoza. Puno toga je urađeno u oblasti energetike. Evo nedavno su imali press konferenciju i prvi put je prihod Elektroprivrede BiH preko milijardu KM, najveći u posljeratnom periodu. To nisu trendovi u okruženju, to je plod rada…Također, možemo spomenuti ubrzanu gradnju autoput. Urađeno je četiri pet puta više nego predhodnih svih godina zajedno. Znači to su rezultati. Polako se smanjuje broj nezaposlenih, nije to veliki pomak, ali ide naprijed. Cijeli svijet je u recesii. Najava guvernera Centralne banke je da BiH izlazi iz recesije.

Mislim da bez obzira na predizbornu godinu da nas čekaju bolji dani i mislim da treba da bude i da ima razloga za optimizam. Međutim, ovdje se stvorila jedna grupa političara koji blokiru sve procese i to fakturišu SDP-u, Svi znamo na svim nivoima da SDA blokira sve, od apelacija Ustavnom sudu zato što neko nije ministar koga oni hoće, vitalni nacionalni interes za sve i svašta, oni čak više i ne kriju blokade, a onda kažu SDP je dobio najviše glasova i to fakuturišu SDP-u. Glavni krivci su SDA i HDZ jer su za vrijeme svoje vladavine u potpunosti uništili privredu, ostavili hiljade radnika bez posla i niko na svijetu, pa tako ni SDP ne može to riješiti preko noći. Međutim, ja predviđam da treba biti optimizma jer svi trendovi ekonomski, priredni, socijalni i svi ostali imaju pozitivan trend rasta.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.