Muhamed Hasanović

Bosna i Hercegovina ima interes da zajedno sa Slovenijom ostvari pravo pristupa na arhivsku građu bivše SFRJ

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović sa predstavnicima za sukcesiju Republike Slovenije u Ljubljani, gdje je imao bilateralne konsultacije u Ljubljani sa visokom predstavnicom Slovenije za pitanja sukcesije Matejom Vraničar Erman, šefom odjeljenja za pitanja sukcesija i granica Boštjanom Puceljom i opunomoćenom ministricom inostranih i evropskih poslova Ljiljanom Figar Ferme.

“Izrazio sam žaljenje što se u 20 godina od potpisivanja Sporazuma organizovao samo jedan sastanak kada je u pitanju Aneks A. Republika Srbija smatra da je pitanje Aneksa A riješeno, međutim cijenim kako pitanje pokretne i nepokretne imovine, naročito u pogledu kulturne baštine nisu raspoređeni adekvatno i u sladu sa Sporazumom.

Kada je u pitanju Aneks B smatram, zajedno s predstavnicima Republike Slovenije, da je neophodno izvršiti raspodjelu preostale imovine korištene od strane vojnih atašea bivše SFRJ. Naime, radi se o sedam stanova kojima trenutno raspolaže samo Republika Srbija i potrebno je izvršiti raspodjelu imovine na sve države sukcesore.

Po pitanju Libijskog i Češkog duga iz Aneksa C Sporazuma, zajedno s predstavnicima Slovenije usagalasili smo jasan stav kako je prihvatanje duga nemoguće bez prikupljanja adekvatne dokumentacije na osnovu koje bi se mogli utvrditi tačna potraživanja od strane Libije, te iznosi alociranog i nealociranog  duga prema Češkoj.

Bosna i Hercegovina ima interes da zajedno sa Slovenijom ostvari pravo pristupa na arhivsku građu bivše SFRJ u skladu sa Sporazumom o pitanjima sukcesije. Naglasio sam potrebu poštovanja člana 7. Aneksa D Sporazuma prema kojem državama sukcesorima mora biti omugućen neometan i slobodan pristup svim arhivima bivše SFRJ što podrazumijeva i pristup Vojnom arhivu Republike Srbije.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je Presudu u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, a koja se odnosi na staru deviznu štednju u Ljubljanskoj banci d.d. Ljubljana i Invest banci Beograd. Navedenom Presudom je precizirano da je pravo na privatnu imovinu zaštićeno odredbama Aneksa G i države sukcesori bivše SFRJ su obavezne da osiguraju njegovu primjenu. Izrazio sam stav, i čvrsto opredjeljenje Bosne i Hercegovine da je izvršenje presude imperativ, te da je štednja isključivo pitanje Aneksa G. Zaštita interesa državljana Bosne i Hercegovine za mene je imperativ.

Zahvaljujem se domaćinima na organizovanom bilateralnom sastanku. Osnova za daljnje akcije i saradnju u vezi sa sukcesijom i pitanjima imovine je obostrana, te smo dogovorili nastavak naše uspješne dosadašnje saradnje“, naveo je Hasanović.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.