Mirza Sendijarević za Business magazin

Borimo se da trasa Jadranskog gasovoda ide kroz BiH

Prilično neočekivano, iz konačnog prijedloga studije trase budućeg Jadranskog gasovoda izbačena je ruta kroz BiH, koja je zamijenjena pravcem preko Pelješca i jadranskog podmorja. Da li to znači i konačno istiskivanje BiH na marginu IAP projekta i koje opcije s tim u vezi ostaju našoj zemlji na raspolaganju, u ragovoru za Business magazine objašnjava v. d. direktor BH-Gasa Mirza Sendijarević.

Slika

U potrazi za alternativnim izvorom snabdijevanja prirodnim gasom, Bosna i Hercegovina se prije nekoliko godina uključila u projekt izgradnje Jadransko-jonskog gasovoda (IAP), kojim bi se zemlje regije, u okviru Transjadranskog gasovoda (TAP), trebale povezati sa južnim koridorom snabdijevanja Evrope gasom iz Azarbejdžana, odnosno Kaspijskog mora. Koliko je taj projekt blizu ili daleko od realizacije, posebno u kontekstu pokušaja da se BiH praktično ukloni s IAP trase, u razgovoru za Business magazine objašnjava  Mirza Sendijarević, v. d. direktor BH-Gasa.

BM: U kojoj mjeri je realno ugroženo uključivanje BiH u IAP zbog nedavnog neodlaska bh. predstavnika na potpisivanje finalnog dokumenta o realizaciji tog projekta – da li je taj problem u međuvremenu prevaziđen?

SENDIJAREVIĆ: Nedavno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji na projektu Konzorcija Shah Deniz o pokretanju izgradnje Transjadranskog gasovoda kojim će se jugoistočna Evropa opskrbljivati gasom iz područja Kaspijskog jezera, nije uticalo na poziciju BiH kada je u pitanju učesće u projektu IAP. Kada je u pitanju ovaj projekt, naš stav je jasan i potvrđen je u više navrata. BiH je i dalje uključena u ove projekte i potpisnica je svih ranijih sporazuma i memoranduma o razumijevanju. Prema informacijama kojima raspolažemo u BH-Gasu, Ministarstvo vanjskih poslova BiH zatražilo je da se navedeni dokument dostavi na potpisivanje i on će uskoro biti potpisan, tako da BiH i dalje prati projekt u punom kapacitetu.

BM: Koliko i na koji način je BiH, odnosno BH-Gas konkretno, bila uključena u izradu studije opravdanosti IAP projekta?

SENDIJAREVIĆ: Projekt je inicirala Republika Hrvatska, intenzivno radeći sa Albanijom i Crnom Gorom, što je rezultiralo potpisivanjem ministarske deklaracije 2007. godine, kojoj se BiH naknadno priključila 2008. godine. Sa pričom o TAP-u upoznat sam puno prije mog dolaska u BH-Gas, budući da je Ministarstvo vanjskih poslova, u kojem sam bio prethodno angažiran, bilo direktno uključeno u pregovore o tom gasovodu, a slobodno mogu reći da je resorni ministar Zlatko Lagumdžija, koji je u ime BiH potpisnik Memoranduma o razumijevanju za podršku i saradnju u realizaciji projekta TAP i IAP, potpisanog u Tirani, i Zajedničke ministarske izjave o jedinstvenoj podršci pravcu plinovoda TAP, potpisanog u Dubrovniku, bio ujedno glavni lobist za BiH kada su u pitanju gasovodi TAP i IAP.  Predstavnici Federalnog ministarstva energetike i rudarstva i BH-Gasa također su bili aktivno uključeni od početka izrade studije. Međutim, na sastanku u Zagrebu, održanom početkom decembra, na kojem je prezentirana predstudija trase IAP-a, informirani smo da niti jedan centimetar gasovoda ne prolazi kroz BiH, te da nije prihvaćena takozvana Varijanta A-BiH, trasa koja ide kroz Bosnu i Hercegovinu. Odmah smo uložili prigovor i izrazili nezadovoljstvo prezentiranom trasom. Dobili smo dodatno vrijeme za dostavljanje primjedbi o projektu, što jeBH-Gas i učinio, te nam ostaje nada da ćemo kroz lobiranje svih bh. institucija ukuljučenih u ovo pitanje, u narednim mjesecima uspjeti promijeniti ovu odluku koja ne ide naruku BiH.

BM: Kako tumačite tu odluku o odbijanju prijedloga rute gasovoda koju je predložio BH Gas – koliko je ona utemeljene?

SENDIJAREVIĆ: Kao što sam naveo u prethodnom odgovoru, zahvaljujući predstavniku BH-Gasa u analizu studije projekta IAP ubačena je Varijanta A-BiH, koja podrazumijeva značajniji prolazak gasovoda kroz teritoriju BiH. Tom trasom predviđeno je da gasovod IAP prolazi mostarskom i regijom zapadne Hercegovine. Na spomenutom sastanku u Zagrebu,  jedini argument koji smo dobili kao objašnjenje zašto je izbrana jedna trasa u odnosu na drugu, jeste cijena izgradnje gasovoda, odnosno konstatacija da bi primjenom varijante kroz BiH gasovod bio duži, te samim tim i skuplji. Stanovišta smo da ruta preko brdovitog i krševitog terena Pelješca i dio iste te rute ispod mora ne mogu biti isplativiji za gradnju od rute A-BiH, koja prolazi pored Hutovog blata, prema Mostaru i dalje prema Posušju, do Zagvozda u Hrvatskoj.

BM: Možete li nam približiti ekonomske razlike između varijanti po kojima bi ruta išla kroz BiH, odnosno hrvatskim podmorjem?

SENDIJAREVIĆ: Uzimajući u obzir ekonomski aspekt, smatram da je trasa kroz BiH mnogo efikasnija, jer bi potrošnja gasa bila veća u odnosu na trasu preko poluotoka Pelješca. Ovo područje, koje čine tri hercegovačka kantona, naseljava oko 400.000 stanovnika. Također, tu se nalaze mnogi industrijski i privredni subjekti, poput Aluminija u Mostaru, a za ove kantone već postoje i studije gasifikacije. Osim toga, postoje planovi izgradnje CHP (Combined Heat and Power – Cogeneration) postrojenja u aluminijskom kombinatu u Mostaru, kao i u Zenici, instaliranih snaga od po 400 MW.. Predviđena potrošnja gasa za svako pojedinačno postrojenje iznosi 450 miliona kubnih metara godišnje. Ne treba zanemariti i činjenicu da već postoji predviđena trasa Koridora Vc koja bi se mogla iskoristiti prilikom definiranja trase gasovoda.

BH-Gas je zainteresiran da dio trase IAP prolazi kroz BiH. BiH želi investirati u dio gasovoda kroz svoj teritorij, jer bi se od zarade na tranzitu gasa mogao izvršiti povrat investicije u gasovod. Na ovo još dodajmo da bi na ovaj način BiH obezbijedila novi pravac snabdijevanja gasom koji joj potreban, što bi znatno uticalo na smanjenje cijene gasa u BiH. Sigurno da bi izgradnja gasovoda IAP aktivirala kompletan region jugoistočne Evrope kroz nove investicije, a kada je u pitanju BiH, otvara se i mogućnost gasifikacije južnog dijela zemlje, uz dodatnu sigurnost u snabdijevanju gasom.

BM: Koliko u cijeloj toj priči ima političkih motiva, s obzirom na to da je glavnu riječ dao hrvatski Plinacro, “seleći“ rutu upravo u Hrvatsku?

SENDIJAREVIĆ: Na sastanku u Zagrebu, koji je trebao biti konačna prezentacija trase IAP, na reakciju BH-Gasa dobili smo dodatno vrijeme za dostavljanje primjedbi na prezentovanu trasu, što je BH-Gas i učinio. Smatramo da su naše primjedbe potpuno opravdane, da ruta kroz BiH ima potpunu ekonomsku opravdanost, te da bi naše primjedbe trebale biti uvažene. Preostaje da kroz aktivnosti BH-Gasa i svih bh. institucija ukuljučenih u ovo pitanje, u narednim mjesecima pokušamo promijeniti ovu odluku.

BM: Šta ukoliko bh. žalbe definitivno budu odbijene i ruta preko Hrvatske postane zvanična – hoćemo li odustati od učešća, redefinirati ga ili morati prihvatiti “manje od dva zla“?

SENDIJAREVIĆ: Naravno da ne treba odustati od IAP projekta ukoliko budu odbijene rute kroz BiH, nego u narednim fazama, u kojima se donose odluke  o investiranju, pokušati redefinirati i razmotriti trase kroz BiH. S obzirom na to da je jedna od predviđenih varijanti investiranja da svaka zemlja gradi svoj dio IAP-a, radom na pronalasku povoljnijeg modela investiranja moguće je realizirati rutu kroz BiH.

Kompatibilnost s Južnim tokom

BM: Da li sa stanovišta BH-Gasa uopće postoji dilema Južni tok ili TAP/IAP, odnosno da li ta dva projekta mogu teći paralelno ili jedan drugog isključuju kada je riječ o alternativnim izvorima gasa za BiH?

SENDIJAREVIĆ: Za Bosnu i Hercegovinu od izuzetnog značaja su oba projekta – i TAP/IAP i Južni tok. Radi se o srodnim, rekao bih kompatibilnim regionalnim projektima, i od velikog značaja za BiH je da pruži podršku za oba projekta. Dakle, ne postoji dilema jedan ili drugi tok, jer nam u kombinaciji omogućavaju sigurniju i ekonomski isplativiju opskrbu Bosne i Hercegovine gasom.

Nadam se da će oba gasovoda proći kroz Bosnu i Hercegovinu, jer ovi kompatibilni projekti trebali bi voditi ka jačanju ekonomske situacije u BiH, kao i naših industrijskih potencijala, te nam osigurati prije svega energetsku stabilnost i omogućiti povoljnije uslove korištenja gasa. Kada su planovi BH-Gasa u pitanju, mi u ovim projektima vidimo našu veliku šansu, jer bi se ovi gasovodi upravo u BiH mogli spojiti i na taj način činiti takozvani Gasni prsten Energetske zajednice.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.