Radiosarajevo.ba / Mirsad Ćatić kandidat SDP BiH za načelnika Općine Novo Sarajevo

Borci moraju imati dostojanstvene životne uvjete

Mirsad Ćatić je kandidat Socijaldemokratske partije (SDP) BiH za načelnika Općine Novo Sarajevo.

U intervjuu za portal Radiosarajevo.ba, Ćatić je otkrio koji bi to bili prioriteti njegove administracije, šta bi predstavljala njegova pobjeda za stanovnike općine Novo Sarajevo, te šta misli o radu trenutnog načelnika.

Po čemu se Vaš program razlikuje od programa ostalih kandidata?

Izborne programe ostalih kandidata, građanskih opcija, nisam imao prilike analizirati ali za pretpostaviti je da smo u temeljnim vrijednostima, antifašizma, jednakopravnosti i solidarnosti vrlo bliski i suprotstavljeni sadašnjem konceptu.

Izborni program SDA kandidata, sadašnjeg načelnika, ne postoji niti ima viziju razvoja općine. Načelniku je ovo četvrti izborni ciklus i nakon 10 godina vladavine ispekao je zanat kako narodne pare i budžet općine kreirati, za svoju promociju.

Smatram da razlike u našim programima, može najbolje prepoznati narod koji nas bira. Zbog toga sam pozivao sve kandidate za načelnika općine Novo Sarajevo, da se skupno predstavimo našim stanovnicima i pružimo im priliku da sami procjene, šta obećavamo i kome mogu vjerovati da će ispuniti obećano. Obavezao sam se, kao prvi domaćin, da po dostavljenim zahtjevima kandidata, osiguram tehničke pretpostavke za prezentaciju. Sve stranke su dobile poziv, ali na žalost okupljenih građana niko se nije pojavio, osim gosp. Samira Arnautovića.

Ovim načinom prezentacije građani bi dobili uporednu sliku ponuđenih programa, vizualni i prezentacijski duel, kroz fer i takmičarski nastup, medijsku pozornost i korektivnu povratnu informaciju, uštede na  vremenu, u  novcu i ljudima koje okupljamo za realizaciju kampanje.

Moram istaći da je moj program usklađen sa evropskim preporukama za razvoj civilnog društva i kroz horizontalno i međusektorsko partnerstvo definira:

 • Društveni sektor u prvoj godini mandata mora biti zaštitno-socijalni, s ciljem sistemskog zaustavljanja pada životnog standarda socijalno ugroženih kategorija.
 • Ekonomski sektor je stimulativno-razvojni, s ciljem otvaranja novih radnih mjesta.
 • Ekološki sektor je primarno preventivno-zaštitni, a potom i sistematsko-razvojni.

Šta bi Vaša pobjeda značila za ugrožene kategorije stanovništva i generalno ljudska prava u Vašoj općini?

Moja pobjeda na izborima je pobjeda ljudi kojima i sam pripadam, jer kao borac i RVI imam izražen osjećaj za ljude koje je sistem napravio ugroženim kategorijama. Do sada su nam samo obećavali i malo ispunjavali. Borci, penzioneri, omladina, nezaposleni i njihove porodice, znaju najbolje, koliko su u zadnjih deset godina imali koristi od 300 miliona općinskog novca, kao i informacija gdje su potrošene.

Ovakav pristup se mora promijeniti, a horizontalno partnerstvo i umrežavanje interesnih subjekata je dokazani uspješni model socijalne zaštite koji mora osigurati socijalnu jednakost svih stanovnika.

Patriote i borci koji su smišljeno svrstani u „ugroženu populaciju“ moraju imati osigurane dostojanstvene životne uvjete i biti moralni lideri općine. Nezaposleni, kojih ima oko 9000, a više od pola su žene, moraju dobiti podršku i priliku za posao. Mladi, koji su sad na margini, moraju biti oštrica djelovanja općine. Penzioneri, kojih ima 15200, moraju imati sistemski osiguranu egzistenciju. Sada poneki u toku godine dobiju milostinju od 50 KM ili 4 KM mjesečne pomoći. Ako je osnova svih ovisnosti materijalna ovisnost, u kojoj se danas nalazi oko 25000 ljudi ili skoro 1/3 stanovnika općine, onda smo jako ovisni od izbornih hedija.

Za svaki pomenuti segment, urađen je detaljan projekt, koji vodi ka kvalitetnoj realizaciji.

Koji su Vaši konkretni planovi za poboljšanje života u Vašoj lokalnoj zajednici?

Planiram ispraviti dosadašnje greške u odnosu na borce, nezaposlene, penzionere i omladinu. Možemo biti općina zadovoljnih, sretnih i veselih ljudi ako osiguramo dostojanstven životni status za svakog stanovnika naše općine.

Ekonomski sektor:

U proteklih 10 godina za rješavanje oko 9000 nezaposlenih u budžetu općine nisu planirana sredstva. Planiram u budžetu za prvu godinu izdvojiti 1,2 miliona maraka za partnersko udruživanje sredstava za financiranje zapošljavanja. Općina kao pokretač – privatni sektor kao generator – NVO kao resursni partner – Služba za zapošljavanje kao izvršilac – nezaposleni kao korisnici do zaposlenja.

Planiram da ovakvim modelom možemo realizirati:

 1. Obuku za 1600 nezaposlenih bez kvalifikacije i financijsku pomoć u samozapošljavanju
 2. Poticaj za samozaposlenje za 2000 KV radnika
 3. Prekvalifikaciju za 3100 nezaposlenih sa srednjom školom i financijsku pomoć za start-ups poslove
 4. Stimulaciju za poslodavce, i pomoć u zaposlenju za 1600 nezaposlenih s VSS
 5. Pokretanje projektnog, poslovno-tehnološkog i karijernog centra, kulturne i kreativne industrije
 6. Partnersko osnivanje socijalnih preduzeća po uspješnom švedskom modelu

Društveni sektor:

U proteklih 10 godina za socijalnu zaštitu, obrazovanje, sport i kulturu, budžet je bio minimaliziran, oko 900.000 KM.
Planiram da umrežavanjem subjekata i sa 1,2 miliona maraka, budžetskom podrškom u prvoj godini mandata realizujemo:

 • Osiguranje životne stabilnosti i zaštite ugroženih stanovnika
 • Aktiviranje boraca i penzionera u svrhu inkluzije, transfera znanja i iskustva na mlade
 • Izradu socijalne karte
 • Porodiljama i majkama osiguramo socijalni mir i stabilnost
 • Djeci osiguramo sigurne i zdrave prostore za igru

Grantove za kulturu i sport sa sadašnjih 450.000 KM podići na 1,2 miliona KM ćime bi obezbjedili:

 • Besplatno korištenje svih općinskih prostora za masovni sport i kulturu
 • Modernizacija školske infrastrukture, dvorana i igrališta
 • Međunarodni centar za djecu i omladinu, s Domom pionira “Boško Buha” kadrovski popuniti i osposobiti za kreiranje i realizaciju svih kulturnih aktivnosti općine
 • Veliku dvoranu Centra osposobiti za kino predstave
 • „Park šuma Hum“ privesti namjeni i kao turističko-sportski potencijal

Za obrazovanje planiram sa sadašnjih 300.000 KM izdvojiti 900.000 KM i to za:

 • Financiranje umrežavanja i rada klubova i udruženja, za rad s djecom i omladinom
 • Besplatne udžbenike za sve učenike po socijanoj mjeri
 • Financiranje umrežavanja i rada udruga za rad s osjetljivim kategorijama
 • Financiranje školskih posjeta kulturnim događajima

S mrežom bratskih gradova i vertikalnim partnerima napraviti prepoznatljiv i atraktivan kulturni sadržaj i turistički potencijal kroz:

 • Izgradnju Muzeja savremene umjetnosti
 • Izgradnju muzejskog parka na platou između tri muzeja
 • Obnovu Historijskog muzeja

Sigurnost i zdravstvena zaštita

 • Uspostava efikasnog video nadzora i osvjetljenja
 • Formiranje Foruma građana za sigurnost
 • Mjesne zajednice vratiti stanovnicima na upotrebu i omogućiti svakodnevno korisno korištenje prostora u svrhu edukacije i zdravstvene preventive
 • Izgraditi nedostatne mjesne ambulante
 • Uspostaviti partnerske odnose s NVO iz oblasti brige o iznemoglim

Ekološki sektor

Naša općina spada u red ekološko ugroženih općina. Zelene površine su svedene na minimum. U proteklih 10 godina, bitne eko vrijednosti su narušene, te planiram u skladu sa strategijom razvoja općine, okončati projekte:

 • „Park šuma Hum“, osposobiti i staviti na raspolaganje stanovnicima i turistima
 • „Spomen obilježje Vraca“, aktivirati kao otvorenu učionicu antifašizma i vrijednu turističku ponudu općine
 • Utopljavanje škola, stambenih objekata i zamjena azbestnih fasadnih ploča
 • Saniranje ravnih krovova i formiranje mobilnih botaničkih vrtova
 • Izgradnja prikladnih parkinga
 • Aktiviranje civilne zaštite u svrhu ekoloških prevencija i akcija.

Šta biste izdvojili kao najveći problem stanovnika Vaše općine?

Nezaposlenost i socijalna ugroženost preko 25000 ili 1/3 stanovnika. Zapostavljenost patriota i njihovih porodica. Pad nataliteta. Nebriga za omladinu i njihovo napuštanje općine. Nedostatak kulturnih dešavanja. Nikakva podrška kulturi i masovnom sportu. Zapušteni vanjski sportski tereni i nedostatak mobilijara. Oronule fasade. Veliki broj ruševina pretvorenih u deponije. Najmanje zelenila u regiji. Izgradnja dječjih igrališta na zagušljivim frekventnim raskrsnicama. Neriješeno stanje parkinga. Najmanja izlaznost na izbore u BiH. Ne provođenje Strategije razvoja općine.

Kako komentirate rad aktuelne načelnika?

Iskusan i lukav općinski manipulant. U općini je skoro cijeli životni vijek, a za 10 zadnjih godina kao načelnik je prezentirao sam sebe. Vrlo vješto koristi narodne pare i općinsku infrastrukturu za svoju promociju i svjesno je odstupio od Strategije razvoja općine i budžet koncipirao za izbornu kampanju. S 300 miliona maraka, koliko je imao u proteklih 10 godina na raspolaganju, mi stanovnici Novog Sarajeva nismo imali velike koristi.

Sistematski je podčinio sve socijalno ugrožene kategorije i sveo ih na manipulativnu predizbornu masu, a borci i patriote su na margini i svedeni su na zakonski minimalizam. Nezaposlene je kroz budžet ostavio da se sami snalaze i čekaju nova obećanja, a sretni da se udome u neko Javno preduzeće.

Penzioneri su za njega, izolirana glasačka mašinerija, kojom pokušava da manipulira, s budžetskih 50 KM koje su predviđene za najugroženije penzionere, a on se ponaša kao da je dao svoje novce i poziva ih svojim manipulativnim pismom da ga ne zaborave i da ih podsjeti na izbore.

Za mlade ljude, u njegovom mandatu, nema mjesta, jer se iz budžeta izdvaja oko 2000 KM mjesečno. Dječja igrališta je postavio na vidnim, zagušljivim i najfrekventnijim raskrsnicama.

Načelnik već duže vrijeme ne reagira na pritužbe građana i ne posvećuje pažnju zapuštenim stambenim objektima koji su ruglo grada, ruševina ima još na pretek i koje su pretvorene u deponije, kanalizacija ne riješena a vode naravno nestaje, o parkingu se ozbiljno i ne razmišlja, pri tome se načelnik ponosi da u Novom Sarajevu nema makadama.

Sve građevine u našoj općini se rade frontalno i po nekoliko godina i još više etapa te tako višestruko povećavaju planirani troškovi gradnje. Pred izbore načelnik otvori nekoliko gradilišta, i po etapama ih otvara za sljedeće izbore.

Centar za djecu i mlade na Grbavici se obnavlja 10 godina i još nije završen. Sportska dvorana se pravi 6 godina i trebala je prije 2 godine biti u upotrebi ali još nije gotova. Ambulanta “Hrasno Brdo” je već trebala uveliko da se radi, ali još nije ni počela gradnja. Mjesna zajednica “Hrasno Brdo” je trebala biti gotova, ali nije ni počela gradnja. Devastirani vrtići su trebali biti u funkciji,  ali nisu i ne zna se kad će. Podzemne garaže u ulicama E. Šehovića, Kolodvorska i Azize Šaćirbegović su trebale biti gotove, ali još nisu.

Malo je prostora da se pobroje slabosti i propusti u radu načelnika, ali nije ni čudo da ih ima, jer ga je nakon 10 godina popustila radna energija i motivacija.

Da je načelnik pošten i da nas uvijek ovako obraduje paketima kojekakve hrane, slikovnicom svojih fotki iz svake ladice, utreniranoj susretljivošću, farbanjem i asfaltiranjem, raznim feštama, te da daje šakom i kapom, kao sad pred izbore, ne bi ga trebali mijenjati.

Ali, na žalost, to nije tako.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.