Održana peta Konvencija Foruma seniora SDP BiH

Borba za pravedno društvo – konstanta djelovanja Foruma seniora

U prisustvu delegata i delegatkinja organizacija FOS-a iz cijele BiH, zvaničnika i predstavnika organa i oblika djelovanja SDP BiH, danas je, odavanjem počasti umrlim članovima, otvorena peta Izborno-izvještajna konvencija Foruma seniora/seniorki SDP BiH, na kojoj je, nakon usvajanja Poslovnika o radu konvencije, razmatran i usvojen Izvještaj o radu FOS-a/ki SDP BiH za period 2015-2019 godine, Odluka o unutrašnjem organizovanju i izabrani organi Foruma seniora/ seniorki SDP BiH za novi četverogodišnji mandatni period.

Pored 13 članova Predsjedništva, Konvencija je ponovo izabrala Suadu Hadžović za predsjednicu FOS-a, za potpredsjednike su izabrani Sead Ćišić iz Mostara i Dragan Pokrajac iz Banja Luke, te za generalnog sekretara Anto Mrnjavac.

Na konferenciji je osuđen ignorantski odnos Vlade Federacije BiH i Vlade RS-a izvršavanju obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela kao članica UN-a, a koje se tiču kreiranja okvira za akcije unapređenja socijalne pravde i poštivanja ljudskih prava i sloboda, između ostalog i u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, čime su dugi niz godina, penzionerima i starim osobama nanošene ogromne nepravde i njihov socijalni i materijalni položaj doveli na granicu ili ispod granice linije siromaštva.

Posebno je naglašena neprihvatljivost ignorantskog odnosa Vlade Federacije BiH i još uvijek aktuelne većine u Parlamentu Federacije BiH, prema amandmanima zastupnika SDP BiH, kreiranim nakon izvršenih javnih konsultacija koje je organizirao FOS, kojima je traženo da se penziona politika kreira na principima slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti, kako bi se unaprijedio proces izgradnje pravednog društva, umjesto populističke politike proizvođenja većeg broj privilegovanih penzionera.

Uz to, nepoduzimanje mjera rasta ekonomije i aktivnih mjera zapošljavanja, dovelo je do skorog izjednačavanja broja penzionera sa brojem zaposlenih i pada stope ostvarenog BDP-a u odnosu na planiranu, pa je veoma izvjesno da će nedostatak sredstava za isplatu penzija, Vlada nadomještati novim zaduživanjem Fonda PIO/MIO do potpunog ukidanja njegovog funkcionisanja na principu generacijske solidarnosti i prelaska na sistem dobrovoljnog osiguranja.

Treba imati na umu da neoliberalni koncept razvoja, kojeg su entitetske vlasti, bez pogovara prihvatile „Reformskom agendom“, teži smanjenju izdvajanja iz javnih prihoda neovisno od potreba i penzionu politiku usmjerio na individualnu „štednju za starost“, istaknuto je na Konvenciji.

Zato će i u mandatu novog saziva organa, borba za pravedno društvo, ostati konstanta djelovanja Foruma seniora SDP BiH.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu