Irfan Čengić

BiH je jedinstvena država, pozivam Vladu FBiH da to poštuje

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, Irfan Čengić uputio je inicijativu za izmjenu donijela Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa kojim se ostvaruju prava iz lošeg Korona zakona.

Zakon ne pravi nikakvu teritorijalnu razliku između poslovnih subjekata registrovanih u FBiH, RS ili BD. Dodatno, prema Zakonu o privrednim društvima FBiH (Sl. Novine FBiH br. 81/15) podružnica se smatra sastavnim dijelom društva (u kojem konkretno društvo obavlja svoje djelatnosti) te ista poslove obavlja u ime i za račun društva.

Međutim, dana 13.05.2020 godine, Porezna uprava FBiH je donijela Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa (u daljem tekstu: „Uputstvo“) kojim se propisuju postupak, obrasci i prateća dokumentacija koju trebaju podnijeti pravna lica kako bi ostvarili pravo na subvencije.

Porezna uprava FBiH, je svojim podzakonskim aktom suprotno usvojenom zakonu zabranila pomoć za radnike koji rade u firmama čije je sjedište u drugom entitetu ili Brčko distriktu.

U isto vrijeme radnici koje rade u RS ili BD, a sjedište njihove firme je u FBiH oni imaju pravo na pomoć.

„Neustavno, nezakonito, nelogično i bezobzirno je diskiminirati hiljade radnika u FBiH jer je sjedište njihove firme u drugom dijelu države Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme firme iz cijelog svijeta koje imaju predstavništvo otvoreno u FBiH mogu ostvariti pravo na pomoć.“ Ističe Čengić.

 

Međutim, smatram da je ovakav stav Porezne uprave FBiH u najmanju ruku nezakonit (ako ne i neustavan) i da bi ga bilo potrebno revidirati iz slijedećih razloga:

  1. Sam Zakon ne pravi nikakvu podjelu poslovnih subjekata obzirom na mjesto gdje su registrovani (da li FBiH, RS ili BD). Kao primjer za ovu praksu navodimo javne pozive za pomoć privredi koji su do sada bili objavljivani (npr. u Kantonu Sarajevo) gdje je izričito bilo propisano da pravo na subvencije imaju samo privredni subjekti sa registrovanim sjedištem u Kantonu Sarajevo,
  2. Neprihvatljivo je da se jednim uputstvom (koji je pravni akt niže pravne snage u odnosu na sam Zakon) dalje razrađuju materijalno-pravna pitanja koja su trebala naći svoje mjesto u Zakonu (a ne u uputstvu) – čime se na određeni način derogiraju odredbe Zakona,
  3. Ako je zakonodavac već htio praviti takvu podjelu, takvo pitanje (koje je materijalno-pravne, a ne procesne prirode) bilo je potrebno regulisati samim zakonom, a ne provedbenim aktom,
  4. Postupajući na ovaj način, FBiH je direktno diskriminirala veliki broj poslodavaca iz RS i BD koji posluju na teritoriji FBiH i zapošljavaju ogroman broj radnika u FBiH i koji doprinosima i porezima direktno pune budžet FBiH i stavila ih u nepovoljniji položaj u odnosu na privredne subjekte iz FBiH,
  5. Za razliku od FBiH, Republika Srpska je omogućila poslodavcima sa sjedištem u FBiH koji posluju na teritoriji RS-a da se prijave za subvencije prema Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2 (Sl. Glasnik RS broj 35/2020). Ovo je vidljivo iz Spiska pravnih lica i poduzetnika kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti u RS odlukom Kriznog štaba RS-a (link: http://komorars.ba/wp-content/uploads/2020/05/Spisak-pravnih-lica-i-preduzetnika-kojima-je-u-MARTU-2020.-godine-zabranjeno-obavljanje-djelatnosti-6.pdf). Tako se na tom spisku mogu naći podružnice velikog broja poslodavaca iz FBiH kao što su DM, CM, Astra, Planika, Inditex grupa (Stradivarius), Nerzz i mnogi drugi.

 

Koliko je izgubljena Vlada FBiH kojoj je istekao mandat, najbolje pokazuju programi pomoći povratnicima u RS i njihovim firmama, a u isto vrijeme im zabranjuju da ostvare pomoć za radnike koji rade i plaćaju poreze u FBiH.

Čengić Poziva Vladu FBiH i Poreznu upravu FBiH da izmjene ovo uputstvo  U suprotnom će se radnici koji su zaposleni u podružnicama ovih privrednih subjekata naći na brisanom prostoru jer se za njih ne mogu ostvarivati subvencije ni u RS odnosno u BD, a poslodavci iz RS i BD gube svaki interes da nastave svoje poslovanje na području FBiH, čime se posljedično dovodi u pitanje veliki broj radnih mjesta u FBiH.

„Podsjećam Premijera Fadila Novalića da je Bosna i Hercegovina jedinstvena država i jedinstven ekonomski prostor, i pozivam ga da se tako ponaša.“ naglašava Čengić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu