Borić

BiH je dugo u procesu reforme socijalnog sektora koji je godinama građen nerealno

U tom smislu posebnu pažnju posvećujemo pitanjima cjeloživotnog učenja, prekvalifikacija i doedukacija za koje moramo stvoriti zakonski okvir i osposobiti službe za zapošljavanje, ali i prilagoditi obrazovni sistem da bi se poboljšala struktura nezaposlenih za brže osposobljavanje za zahtjeve tržišta rada

Slika

Članica predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH i predsjednica Foruma sindikalnih aktivista te partije Besima Borić prezentirala je danas u Sarajevu politike rada i socijalne politike SDPBiH, kao jedne od sedam politika SDP-a BiH u dokumentu nazvanom "Manifest 2014".

Prema njenom mišljenju, BiH je već dugo u procesu reforme socijalnog sektora, koji je godinama građen nerealno i neodrživo i koji nije uspio stvoriti konzistentan i održiv sistem, bez diskriminacije, usklađen sa standardima EU.

– Opredjeljenje SDP-a je izgraditi sistem koji će biti usklađen sa ekonomskim razvojem zemlje, pružiti socijalnu sigurnost svim građanima BiH, prepoznati kategorije stanovnika kojima je pomoć neophodna, pokazati brigu prema specifičnim kategorijama stanovništva i osigurati im potrebnu socijalnu sigurnost, izgraditi pravedne kriterije, bez diskriminacije, sa stabilnim izvorima finansiranja – kazala je na pres-konferenciji Borić.

Precizirala je da Politika rada i socijalna politika SDP-a BiH obuhvata nekoliko važnih oblasti i odnosi se na radnička prava, socijalna, porodična i dječija prava, poboljšanja uvjeta zapošljavanja, kao i pitanja penzionera, studenata i žena.

– Rješenja koja nudimo za naredni period bazirana su na programskim i ideološkim opredjeljenjima SDPBiH, rješenjima na kojima insistiramo dugi period i na rješenjima za koja su stvorene pretpostavke u ovom mandatnom periodu i treba ih dovesti do kraja – kaže ona.

Borić ističe da je u oblasti radničkih i socijalnih pitanja SDP opredijeljen za uvezivanje staža radnicima, što, kako je kazala, zahtijeva posebnu posvećenost i više od 600 miliona KM.

– Vlada FBiH je započela proces rješavanja i on mora biti nastavljen tako da se donese zakon o uvezivanju staža koji će također definirati i izvore financiranja – kazala je.

Mišljenja je da „treba nastaviti i s rješavanjem pitanja zdravstvenog osiguranja za sve radnike kroz zakon o konsolidaciji preduzeća i posebne ugovore između firmi i zavoda zdravstvenog osiguranja“.

– Tražimo i stalni nadzor nad kvalitetnom uplatom doprinosa i kvalitetnije rješenje u novom zakonu o zdravstvenom osiguranju koji je u nacrtu  – kazala je.

U posebnom fokusu je, kako je kazala, poštovanje opredjeljenja za sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje kao osnovnih pretpostavki za ostvarivanje i poštivanje radničkih prava.

– U tom smislu želimo afirmirati poslovne subjekte koji nude pozitivne primjere, ali i obilježiti one s negativnim odnosom prema tom osnovnom radničkom pravu – kazala je.

U vezi sa problemima osoba s invaliditetom SDP se, istaknuto je, zalaže za ukidanje diskriminacije po osnovu porijekla invaliditeta kao i uvažavanje individualnih mogućnosti i potreba.

– Posebnu pažnju posvetiti djeci s poteškoćama u razvoju, stvarajući uvjete za integraciju i inkluziju, u skladu s Konvencijom, ali i pomoć roditeljima i materijalnu i psihosocijalnu, u suradnji s nevladinim organizacijama – kazala je.

Prema njenim riječima, prioritet je i materinska zaštita te je potrebno ujednačiti rješenja u FBiH, potom i šire, te smatra da su parcijalna rješenja koja dosad postoje izvor diskriminacije posebno onih koje su u radnom odnosu.

Važnim je označila i otvaranje javne diskusije o skraćivanju trajanja porodiljskog odsustva koje sad iznosi 12 mjeseci, u specifičnim slučajevima i duže.

– Nekome to može zvučati nehumano, ali smatramo da je mnogo racionalnije zato što se veliki broj žena nažalost, upravo zbog diskriminacije i neriješenih pitanja, odlučuju da same skrate porodiljsko odsustvo i vrate se na posao nakon tri-četiri mjeseca – kazala je.

U stvaranju uvjeta za brže zapošljavanje opredijeljeni su, kazala je Borić, za stvaranje pretpostavki za razvoj socijalnog poduzetništva koje bi, uz pomoć države, stvaralo mogućnosti zapošljavanja teško zapošljivih kategorija koje su u riziku potpunog isključenja i s tržišta rada i iz društvenih tokova.

– U tom smislu posebnu pažnju posvećujemo pitanjima cjeloživotnog učenja, prekvalifikacija i doedukacija za koje moramo stvoriti zakonski okvir i osposobiti službe za zapošljavanje, ali i prilagoditi obrazovni sistem da bi se poboljšala struktura nezaposlenih za brže osposobljavanje za zahtjeve tržišta rada – kazala je. 

Zalažu se i da sve nezaposlene osobe imaju zdravstveno osiguranje na način da se ukinu rokovi za prijavljivanje u službe za zapošljavanje za mlade ljude koji završavaju školovanje i radnike koji ostaju bez posla.

U ukupnom razvoju i poboljšanju uvjeta života za penzionere za SDPBiH važno je pitanje reforme penzionog sistema kao i pitanje uključivanja penzionera u društvene tokove u zajednicama u kojima žive kao i brige o njima.

– Reforma PIO/MIO sistema za koju se zalažemo počiva na dva stuba od kojih je prvi međugeneracijska solidarnost, uplata doprinosa, a drugi lične uplate kao životno osiguranje, koje bi se odvijalo preko PIO/MIO fonda. Pravedne novine koje donosi ova reforma tiču se bodovnog obračuna za svaku godinu staža i garancije Vlade za isplate i visinu penzije. Reforma destimulira prijevremeni odlazak u penziju, eliminira diskriminaciju prisutnu zbog prijevremenog povoljnog penzioniranja, uvodi u normalne tokove ostvarivanje porodične i invalidske penzije. U narednom periodu kadrovi SDP BiH će se posvetiti donošenju zakona na osnovu ovih strateških opredjeljenja koja je usvojio Parlament – kaže ona.

U današnjem susretu s novinarima Borić je istaknula i oblast studenskog standarda kao specifično pitanje mladih ljudi koje je u BiH na nezadovoljavajućem nivou.

Kao pretpostavku za njegovo poboljšanje vidi u studentskom udruživanju koje nije zakonski regulirano u BiH. To bi također, rečeno je, stvorilo pretpostavke za donošenje zakona o studentskom standardu i u entitetima i na nivou države.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.