Forum seniora SDP BiH

Bez stabilnog mira u BiH, nema boljeg života starijih osoba

U povodu obilježavanja 1. Oktobra/listopada- Međunarodnog dana starih osoba i 2. Oktobra/listopada – Svjetskog dana nenasilja, Forum seniora SDP BIH naglašava da stare ljude cijele Bosne i Hercegvine, bez obzira na njihova nacionalna, vjerska i kulturna osjećanja, a njih je blizu 500 hiljada, povezuje ista bijeda i ista želja, želja za boljim životom, koji im je uskraćen dugi niz godina širenjem psihoze straha, zloupotrebama države i državnih institucija od strane nosilaca državne i političke vlasti u korist nacionalno-vjerskih elita.

Forum seniora SDP BiH poziva i apeluje na nosioce svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini da prestanu sa  korištenjem naše kolektivne ratne i poratne traume, proizvođenjem stalnih nesporazuma i sukoba i betoniranjem statusa permanentne opasnosti od rata i da se, na temeljima filozofije Mahatme Gandija zasnovanoj na upotrebi dijaloga za rješavanje sukoba (Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, broj  61 / 271,  održane 15. Juna/lipnja 2007 godine) i okrenu jačanju institucija sistema, te u skladu sa međunarodnim dokumentima, osiguraju stabilan mir i sigurnost, život bez straha, život bez bilo kakvog nasilja, život u pravednijem društvu, kao predpostavki za bolji život starih osoba i svih građana Bosne i Hercegovine.

Naime, kao članica UN-a, Bosna i Hercegovina je, Rezolucijom generalne Skupštine UN broj 45/106, održane 14. 12. 1990.godine, kojom je proglašen Dan starih osoba, pozvana da ojača podršku osobama starije dobi, a kao potpisnica Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i revidirane Europske socijalne povelje (2008.), je prihvatila da razvije politike, strategije i akcione planove koji će omogućiti zdravo i aktivno starenje svog stanovništva, kao i da razvije sistem koji će omogućiti redovno prikupljanje podataka i međunarodno izvještavanje o uspjesima vezanim za aktivno starenje stanovništva.

Na  žalost, politička nestabilnost, korupcija i kriminal u zemlji i Regionu, su glavne prepreke  na putu donošenja Stratigije za unaprjeđenje položaja starijih osoba, kako na državnom, tako i na entiteskim nivoima.

Zato Forum seniora SDP BIH, u povodu obilježavanja Međunaradnog Dana penzionera i Svjetskog Dana nenasilja, naglašava  potrebu jačanja svijesti o zaustavljanju širenja psihoze straha u zemlji i Regionu, osiguranje sigurnog mira i stvaranje uslova za funkcionisanje pravne države i uživanje ljudskih prava starih osoba i svih građana Bosne i Hercegovine.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu