Benjamina Karić: Podržavam direktan izbor gradonačelnika Sarajeva

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić u intervju za Klix.ba govorila je između ostalog o funkcionisanju Gradskog vijeća, zgradi Vidikovca, obnovi kasarni Jajce te incijativi da se gradonačelnik/ca Sarajeva bira direktnim glasanjem.

Skoro dvije godine mandata, kako ih ocjenjujete, šta biste istakli kao najveći uspjeh, a šta smatrate za neuspjeh?

Svaki završeni projekat se može nazvati uspjehom. Građani Sarajeva su imali priliku vidjeti rezultate dosadašnjeg rada. Neke projekte smo već realizovali, a brojne pokrenuli samostalno ili u saradnji sa drugim nivoima vlasti. Prvi preduslov koji smo ispunili jeste da smo gradsku upravu učinili efikasnijom, ekonomičnijom i transparentnijom. Odmah na početku mandata potpisali smo sporazum sa Uredom za borbu protiv korupcije, nisam se libila da u javnost iznesem podatke o neregularnostima, nedomaćinskom odnosu i rasipanju javnog novca. Racionalizirali smo interne troškove i sredstva usmjerili u javne projekte.

Otvorili smo Bistričku stanicu i muzej Valter Brani Sarajevo koji privlači brojne turiste, čak i iz daleke Kine. Grad Sarajevo će prvi put nakon rata imati svoju uknjiženu imovinu i to zgradu DPO-a na Skenderiji. Posebnu pažnju posvjećujemo kulturi sjećanja, do kraja godine će biti završen spomenik najvećem bosanskom kralju Tvrtku. Trenutno smo u vazi iznalaženja lokacije za spomenik civilinim žrtvama rata.

Radimo na sanaciji Bistričkog potoka, uljepšavamo naše mostove kao simbole povezivanja. Projekat čiste rijeke Miljacke je decenijski projekat i mi ćemo uraditi što više možemo.

Zatekla sam neriješena pravna pitanja, koja prethode rekonstrukciji Bijele tabije, astronomskog opservatorija na Trebeviću i Bob staze. Za rješenje i početak rekonstrukcije potrebna je saradnja različitih nivoa vlasti te na tome intenzivno radimo kako bi pokrenuli procese. Vrlo često nas ograničavaju skromne nadležnosti ali ne posustajemo.

Ove godine Grad Sarajevo pridružio se porodici 100 klimatski neutralnih gradova, međutim tu titulu našim radom moramo opravdati.

Podržali smo snažno veliki broj značajnih kulturnih, sportskih i drugih projekta od značaja za Grad, ali i za našu domovinu. Naša vrata su otvorena svima koji rade na jačanju i promociji naše zemlje čiji smo ponosni glavni grad.

Upitajte o tome Lanu Pudar, košarkaške reprezentativke i hokejaške reprezentativce te čitav niz kulturnih institucija i sportskih udruženja. Neke značajne infrastrukturne projekte u Gradu koje smo planirali ne možemo započeti zbog političkih opstrukcija pojedinih institucija, ali o tome drugi put. Sigurna sam da će se uskoro otvoriti put i za njihovu realizaciju.

Kako ste se uspjeli “nametnuti” da Vama dolaze lideri evropskih država, ministri vanjskih poslova prilikom posjeta što do sada nije bila praksa?

Svakodnevno radim sa svojim timom da uspostavimo veze sa ključnim političkim figurama. Svakog dana pozivamo, nudimo saradnju, nudimo projekte. Međunarodna saradnja je ogroman potencijal, a Sarajevo ima historijski, kulturni i geopolitički kapital za razvoj tih odnosa. Lideri evropskih država su prepoznali u nama pouzdanog i reprezentativnog partnera koji je sposoban djelovati u skladu s evropskim vrijednostima prepoznajući kvalitetne i korisne projekte od općeg značaja.

Grad Sarajevo radi na afirmisanju države Bosne i Hercegovine i naši napori u tom smislu su prepoznati od snažnih, iskrenih saveznika i prijatelja. Tu saradnju ćemo produbljivati u interesu svakog čovjeka ne samo u Sarajevu, nego i cijeloj državi. Ovdje moram istaknuti i podršku ambasada u ostvarenju kontakata i saradnje sa nekim od najznačajnijih evropskih i svjetskih lidera. Sarajevo je provođenjem novih politika postalo otvoreniji grad i samim tim mogućnost kontakta je mnogo lakša.

Postoje li problem u funkcionisanju “Trojke” u Gradskom vijeću Grada Sarajeva?

Sve stranke i pojedinci koje participiraju u vlasti u Gradskom vijeću, a koje žele dobro našem gradu učestvuju u donošenju bitnih i valjanih odluka. Dužnost svih vijećnika je da se ponašaju odgovorno u skladu sa zakonom i da javnosti objasne svoj rad. Da bi se usvojila neka tačka dnevnog reda ili neka inicijativa može doći do određenih rasprava ili na prvi pogled neslaganja, ali upravo to je pokazatelj demokratskog pristupa u funkcionisanju, uvažavanjem i drugačijeg mišljenja.

S moje tačke gledanja i funkcije koju obnašam smatram da nema nikakvih problema u funkcionisanju između Grada i Gradskog vijeća. Svi imamo zajednički interes- da činimo dobro I donosimo korisne odluke za naš grad i sugrađane.

Koji su Vam planovi za ostatak mandata?

Planovi se odnose na završetak započetih projekata i pokretanje novih. Potreban je još veći napor u afirmisanju Sarajeva kao glavnog grada sa svim svojim specifičnostima. Kroz ciljeve postavljene u Strategiji razvoja grada 2021-2027. godini pozicionirali smo Sarajevo kao grad budućnosti. To ne znači gubljenje identiteta ili zanemarivanje historije i kulture sjećanja.

Naprotiv, na temelju svega navedenog želimo graditi svijetlu budućnost glavnog grada, mjesta poželjnog za življenje, mjesto u kojem se svjetske kulture i običaji prepliću i objedinjuju u našoj jedinstvenoj bosanskohercegovačkoj kulturi.

Trenutno svjedočimo da je naš grad evropska pozornica filma i umjetnosti. Cilj je da 2024. godine Sarajevo bude grad promijenjen nabolje, grad obnovljenog kozmopolitskog, ali i autohtonog bosanskog identiteta i opet jednog svježeg, savremenog izgleda.

Vezano za prethodno pitanje, ukoliko budete izabrani u Skupštinu KS da li ćete prihvatiti mandat?

U posljednjih godinu dana sam razgovarala sa 37 ambasadora, 136 gradonačelnika, ministara, premijera i predsjednika zemalja čije politike imaju utjecaja na situaciju u našoj zemlji.

Mi nemamo više vremena za političke avanture sa našom domovinom. Svi moramo ustati dići svoj glas i sudbinu naše zemlje uzeti u svoje ruke. Na oktobarskim izborima predvodim listu SDP-a za Kanton Sarajevo. Bez obzira što sam tek u prvoj polovici mandata, prihvatila sam obavezu da i na ovim izborima dam svoj maksimum. To je obaveza svih nas koji volimo ovu zemlju, iako trenutno imam čast da služim naboljem gradu na svijetu, našem Sarajevu. Prije nego vidimo podršku i ocjenu naših sugrađana nije pošteno govoriti o podijeli pozicija.

Ja sam uvjerena da ljudi žele promjene, da žele da konačno svane dan u kojem će se probuditi u mirnom, sigurnom, razvijenom Sarajevu, glavnom gradu države članice EU.

Sa kojima gradovima ste u toku mandata unaprijedili suradnju, koje su konkretne koristi za Sarajevo?

Saradnjom Sarajeva sa gradovima u regionu i šire, otvaraju nam se mnoga vrata na različitim poljima interesovanja i napretka. Privredna saradnja i otvaranje tržišta velikih gradova za naše poduzetnike, saradnja u kulturnoj razmjeni, turizmu, samo su neki od vidova saradnje koje realizujemo.

Sarajevo ima pobratimske i prijateljske odnose sa više desetina gradova u čitavom svijetu, posebno treba istaći odličnu saradnju sa gradovima u regionu jer to doprinosi povezivanju naših ljudi, poboljšanju turističke i ekonomske saradnje. Za ovih godinu i po mandata porodici naših pobratima dodali smo još dva glavna grada iz regije, Ljubljanu i Podgoricu.

Treba naglasiti da je Sarajevo otvorilo vrata saradnje sa velikim i značajnim gradovima poput New Yorka, Pariza, Barcelone, ali i Istanbula, čiji je gradonačelnik nažalost u Sarajevu nailazio na zatvorena vrata. Tu Grad Sarajevo neće stati i sigurno je da će Sarajevo biti u društvu najvećih metropola sa kojim ćemo graditi bilateralne i multilateralne odnose.

U kojoj su fazi projekti vezani za obnovu kasarne Jajce, kako komentarišete navode u javnosti o tome da postoji namjera da se ista proda ?

Odlukom Vlade Federacije od 25.04.2019. g., Gradu Sarajevu je data na privremeno korištenje kasarna Jajce na period od 49 godina. („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/19). Odlukom o proglašenju Graditeljske cjeline- Jajce Kasarna nacionalnim spomenikom BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 94/09), propisano je da se graditeljska cjelina može koristiti u ugostiteljske, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti integritet cjeline i njegovo značenje u strukturi grada, a njeni prostori biće otvoreni i dostupni javnosti.

Grad Sarajevo je u proteklom periodu poduzeo niz aktivnosti u cilju zaštite ovog nacionalnog spomenika BiH. Izvršeno je čišćenje kompleksa kasarne, te je uklonjena velika količina smeća, samoniklo rastinje i stabla unutar kompleksa. Urađena su geodetska snimanja, inžinjersko-geološki istražni radovi, te arhitektonska snimanja postojećeg stanja kompleksa. Urađena je i Studija – Konstruktivno stanje kompeksa svih objekata i bedema kasarne Jajce.

S obzirom da je postojeći objekat u ruševnom stanju, Studijom je predviđeno da se zadržavaju samo vanjski fasadni zidovi objekata sa južne, istočne i zapadne strane. Nakon urađenih studija i elaborata, analizom stanja objekta, a uzimajući u obzir potrebne intervencije na konstruktivnim elementima, obnovu nije moguće izvršiti bez djelimičnog rušenja.

Cijeneći naprijed navedeno nadležne Službe Gradske uprave vrše aktivnosti u cilju preciznijeg definisanja i rješavanja statusa predmetnog objekta. Cilj je da Jajce kasarnu obnovimo, a konstatacije da Grad Sarajevo želi prodati neperspektivnu vojnu imovinu su besmislene jer to Grad ne može učiniti sve i da želi. Grad Sarajevo nije vlasnik predmetnog objekta, nego mu je odlukom Vlade FBiH samo dat na privremeno korištenje.

Kada će biti konačno biti završeni planovi za Kvadrat B i Kvadrant C, da li je tačno da postoji pritisak građevinskog lobija?

Izrada regulacionih planova traje duži vremenski period i privremeno je zaustavljena zbog Studije o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada koja se usvojena na Skupštini Kantona Sarajevo dana 25.02.2020. godine.

U skladu sa utvrđenim mjerama iz Studije, u koridoru od 200 m od primarnih ventilacionih koridora (s obje strane) moguća je gradnja objekata maksimalne visine 20 m, zabranjuje se građenje u pojasu od 20 m od ruba Glavne saobraćajnice i obale rijeke Miljacke.

Vlada Kantona Sarajevo 14.04.2022. godine donijela je Zaključak o odgađanju primjene “Studije o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada” do izrade dodatnih analiza i ekspertiza Studije u odnosu na postojeće zakonske okvire koji se odnose na zaštitu zraka u Kantonu Sarajevu na osnovu kojih će se izvršiti izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

U narednom periodu, ukoliko se izmijene trenutni propisi, zaključci i odluke koji su na snazi po pitanju ventilacionih koridora moći će se nastaviti aktivnosti na izradi regulacionih planova. Gradu Sarajevu je prioritet nastavak aktivnosti na izradi planskih dokumenata kako bi se u što kraćem roku isti i usvojili, a samim tim i stvorila mogućnost građenja na ovom lokalitetu.

Tokom izrade Plana shodno smjernicama datim Odlukama o pristupanju planiraju se pored stambenih, poslovnih objekata i objekti društvene infrastrukture, saobraćajne, komunalne inftrastrukture, zelene površine, vodeći računa o izgrađenosti prostora i potrebama zajednice.

Nemam pritiske bilo kakve vrste, cilj mi je da transparentno vodim proces usvajanja regulacionih planova, u interesu naših sugrađana i našeg Grada.

U kojoj su fazi projekti vezani za biciklističke staze u Sarajevu?

Ulaganjem u izgradnju biciklističke infrastrukture i povećanjem svijesti građana o mogućnostima korištenja energetski, ekološki i finansijski prihvatljivijih oblika transporta, urbani biciklizam u gradu Sarajevu kao sredstvo prijevoza i rekreacije bilježi pozitivan razvojni trend. Grad Sarajevo, obzirom da je biciklistička staza najkvalitetnije infrastrukturno rješenje za bicikliste, prvenstveno sa aspekta sigurnosti jer fizički odvaja bicikliste od ostatka saobraćaja, kontinuirano radi na planiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture u cilju uspostavljanja mreže biciklističkih staza na području grada, ali i biciklističkim povezivanjem Grada Sarajeva sa drugim vangradskim lokalnim zajednicama.

U ovoj godini Grad Sarajevo je do sada u okviru radova na izgradnji biciklističke staze na području Općine Novo Sarajevo od III do VI transverzale izgradio poddionice biciklističke staze u dužini od cca 1000 metara duž ulice Zmaja od Bosne na potezu raskrsnice sa ulicom Ložionička do ulice dr. Ferhata Bećirbegovića.

Pokrenute su procedure javne nabavke za izgradnju biciklistističke staze za poddionicu od mosta Malezijsko-bosanskog prijateljstva duž ulice Aleja lipa do mosta na Malti, također su pokrenute procedure Javne nabavke za investiciono održavanje do sada izgrađenih biciklističkih staza koje podrazumijeva obnavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije.

Grad Sarajevo kao jedan od budući strateških ciljeva ima izgradnju biciklističke staze od Skenderije do Bentbaše. Ovaj projekat je veoma kompleksan uzimajući u ubzir prostorne mogućnosti na ovom potezu i zahtijevaće saradnju sa svim nadležnim institucijama.

Zgrada Vidikovac, šta se dešava sa njom da li su tačni navodi o malverzacijama u javnom pozivu ?

Projekat izgradnje poslovno-ugostiteljskog objekta Vidikovac je ilustrativni primjer “velikih apetita“ i uopšte, nedomaćinskog odnosa prema novcu naših građana. Umjesto da danas svi oni koji posjete Trebević uživaju u ovom sarajevskom kultnom mjestu, to je nažalost danas “zaleđena“ investicija koja je nepovratno progutala milione javnog novca.

Komisija za tehnički prijem bila je u objektu i ustanovila da dosta toga nedostaje, odnosno da pojedini radovi nisu izvedeni u skladu sa Glavnim projektom i zaključenim ugovorom sa izvođačem radova. To su dodatna nova ulaganja.

U cilju transparetnog rada ove gradske administracije, Privremeni izvještaj koji je sačinila Komisija za tehnički prijem bio je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kako bi gradski vijećnici i javnost bili upoznati sa procesima i problemima s kojima se suočavamo. Usljed brojnih krivičnih prijava pred Tužilaštvom KS, Opština Stari Grad je prekinula postupak za izdavanje upotrebne dozvole do okončanja postupaka po krivičnim prijavama, stoga Grad Sarajevo i nema mogućnost da trenutno ishoduje upotrebnu dozvolu i objekat pusti u rad.

Radimo na iznalaženju rješenja, kako bi otklonili nedostatke, dobili upotrebnu dozvolu, i raspisali međunarodni javni poziv shodno Odluci o uslovima i načinu korištenja i davanja u zakup poslovnog objekta “Vidikovac“, koju je u međuvremenu donijelo Gradsko vijeće. Krajnji cilj je objekat staviti u funkciju i spriječiti dalje finansijske gubitke, ali u skladu sa zakonom i procedurama.

Da li podržavate ideju da se Sarajevo uredi po uzoru na druge glavne gradove, da sve lokalne zajednice u Kantonu čine grad, te da se gradonačelnik/ca Sarajeva bira direktno? Koliko je to ostvarivo?

Aposlutno podržavam da se Gradonačelnik Sarajeva bira na izborima. Smatram da je volja građana veoma važna i trudim se imati zapadne standarde kada je riječ o odnosu izabranog dužnosnika i građana.

Gradsko vijeće je pokrenulo aktivnisti za direktan izbor gradonačelnika, ali to nije isključivo naša nadležnost, potrebno je da Skupština KS izmjeni Ustav KS u dijelu koji govori o Gradu Sarajevu.

Pored toga u jednoj pravnoj opciji nije potrebna izmjena Ustava FBiH u kojem piše da se gradonačelnici svih gradova biraju u gradskim vijećima, jer je Federalni parlament i CIK omogućio samom izmjenom zakona o tim gradovima bez izmjene Ustava da se direktno biraju gradonačelnici. Pravnom analogijom mislim da je dovoljno da Skupština KS promjeni svoj Ustav jer za razliku od drugih gradova u FBiH za pravni status Grada Sarajeva ne donosi se federalni zakon već se definiše Ustavom KS.

Nije potrebno mijenjati Izborni zakon BiH, kao što se nije mijenjao kada je Grad Istočno Sarajevo i NSRS odlučili da se u tom gradu gradonačelnik bira direktno.

Dakle Grad Sarajevo je spreman, sada je na potezu Skupština KS. Naša inicijativa je dobila jednoglasnu podršku Komisije za lokalnu samoupravu PD Parlamenta FBiH.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.