Bećirović: Poštivanje principa zakonitosti je temeljni uslov pravne i demokratske države

Poštivanje principa zakonitosti je temeljni uslov pravne i demokratske države; Bosna i Hercegovina ima obaveze kao i ostalih 45 članica Vijeća Evrope. To je saopćio kabinet člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića navodeći da je povodom plasiranja nepotpunih informacija da Bećirović želi “ukloniti bh. sudiju” u Evropskom sudu za ljudska prava u Stazburu, dužan predočiti javnosti BiH cjelovite činjenice.

– Povodom plasiranja nepotpunih informacija o tome, dužni smo javnosti Bosne i Hercegovine predočiti cjelovite činjenice: postupanje u skladu s važećim međunarodnim ugovorima, jednako kao i dosljedno poštivanje principa zakonitosti, nezavisnosti, stručnosti i transparentnosti prilikom izbora sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, predstavlja obavezu proizašlu iz važećih odredaba nacionalnog i međunarodnog prava. Dakle, dr. Denis Bećirović, kao član Predsjedništva BiH, ne želi „ukloniti sudiju“ kojem je već odavno istekao mandat niti bira novog sudiju u Evropski sud za ljudska prava – citat je iz saopćenja Bećirovićevog kabineta.

Bećirović insistira da u skladu s odredbama nacionalnog i međunarodnog prava, bude okončana normirana procedura kako bi Parlamentarna skupština Vijeća Evrope, na osnovu liste kandidata izabrala novog sudiju u Evropskom sudu za ljudska prava na isti način na koji bira sudije iz svake od ostalih 45 članica Vijeća Evrope.

Mandat sadašnjeg sudije tog suda istekao je 21.12.2021., devet godina nakon što je izabran, o čemu je i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u skladu sa propisanom procedurom, obavijestilo Predsjedništvo BiH.

Komisija za provođenje postupka za izbor kandidata za poziciju sudije u ime Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava, formirana na sjednici Predsjedništva BiH Odlukom o imenovanju Komisije broj: 01-50-1-1775/21 od 27. maja 2021. godine, bila je zadužena da provede konkursnu proceduru i utvrdi listu kandidata za uži izbor. Ovo je zaključak bivšeg saziva Predsjedništva BiH koji je bio dužan, shodno sopstvenim zaključcima, da završi svoj dio posla. Nažalost, to nije učinjeno i do danas nije okončana predviđena procedura. Zbog toga Bosna i Hercegovina u Evropskom sudu za ljudska prava već duže od dvije godine nema sudiju u skladu s propisima Vijeća Evrope.

Bosna i Hercegovina mora težiti da de iure i de facto bude pravna i demokratska država u kojoj će svi nosioci funkcija uime države biti izabirani u skladu sa zakonskim procedurama, kao što je slučaj u svim drugim demokratski uređenim državama. Insistiranje na tehničkim mandatima nakon isteka propisanih nije bila i nikada neće biti politika Denisa Bećirovića, navedeno je također iz njegovog kabineta.

Aktom broj: 07/2-23-05-4-39255-2/23, od 5.12.2023. godine, Ministarstvo vanjskih poslova BiH je informiralo Predsjedništvo BiH o pitanjima izbora sudija u Evropskom sudu za ljudska prava – Izvještaju sa 99. sastanka Upravnog odbora za ljudska prava (CDDH) Vijeća Evrope od 28.11. do 1.12.2023. godine. Prema tom aktu, CDDH je raspravljao i o Nacrtu izvještaja o pitanjima koja se odnose na Evropski sud za ljudska prava (ECHR). U Izvještaju je napomenut značaj odabira samo onih kandidata koji potpuno ispunjavaju kriterije člana 21. stav 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima  kako bi bile osigurane pravičnost i transparentnost postupka. CDDH ponavlja važnost pune implementacije Smjernica o izboru kandidata za mjesto sudije Evropskog suda za ljudska prava, usvojene od Komiteta ministara Vijeća Evrope.

Zbog ovih i niza drugih razloga, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović zatražio je da  Predsjedništvu  bude dostavljena cjelovita informaciju o radu Komisije za provođenje postupka za izbor za poziciju sudije u ime države Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu (ECHR), s prijedlogom zaključka o pokretanju procesa izbora.

Temeljna odrednica Bećirovićevog djelovanja je zalaganje za dosljedno poštivanje principa ustavnosti i zakonitosti, propisanih kriterija te kriterija pravničke struke i nauke, koji treba da budu glavna vodilja u radu svih organa vlasti u Bosni i Hercegovini, navedeno je u saopćenju.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.