Ustavni sud Federacije BiH

Ante Krajina ostaje ministar finansija FBiH

Ustavni sud Federacije BiH donio je danas privremenu mjeru kojom se određuje da Ante Krajina nastavlja obavljati funkciju federalnog ministra finansija.

Slika

Ova mjera važi do konačne odluke Ustavnog suda FBiH o rješavanju spora između premijera FBiH Nermina Nikšića i ministra Krajine sa predsjednikom FBiH Živkom Budimirom, a povodom Odluke o razrješenju Federalnog ministra finansija od 3. januara, saznaje Fena u Ustavnom sudu.

Rješenje u vezi s privremenom mjerom doneseno je jednoglasno, stupa na snagu odmah i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.

 

Ustavni sud je u obrazloženju svoje odluke naveo da je Budimirovom Odlukom došlo do potpune blokade rada Federalnog ministarstva finansija, a i ostalih institucija Federacije Bosne i Hercegovine, pa i države Bosne i Hercegovine.

 

„Članom 41. Zakona o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, federalni ministar finansija ima nezamjenjivu ulogu kao potpisnik platnih naloga za realizaciju svih budžetskih platnih transakcija. Tu se podrazumijevaju i platne transakcije u svrhu otplate vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije Bosne i Hercegovine, što predstavlja prioritetnu zadaću u izvršavanju budžeta. Neblagovremeno plaćanje ovih zaduženja utječe direktno na kreditnu sposobnost Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, kao države u odnosu na međunarodni kreditni rejting.

Federalni ministar finansija vrši i cio niz drugih funkcija, po osnovu svoje funkcije, a u okviru institucija na nivou države Bosne i Hercegovine. Član je koordinacionih tijela Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Stalnog komiteta za ftnansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine, Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i Upravnog odbora fondacije „Odraz". U tom smislu, Upravni odbor za indirektno oporezivanje, kao i drugi navedeni upravni odbori i institucije, čiji je član, zbog odsustva Federalnog ministra finansija ne može donositi važne odluke u vezi sa indirektnim porezima, uključujući stope i strukture poreza, kao i raspodjelu prihoda od tih poreza.

Nedvosmisleno je da odsustvo Federalnog ministra finansija negativno utječe na funkcionisanje institucija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kao i cijele države Bosne i Hercegovine.“

 

Ustavni sud je istaknuo da je od suštinske važnosti da Federacija Bosne i Hercegovine ima u potpunosti operativnog i funkcionalnog Ministra finansija, te da u suprotnom mogu nastupiti nesagledive štetne posljedice po FBiH i državu Bosnu i Hercegovinu zbog čega je i donesena privremena mjera kojom se određuje da Ante Krajina nastavlja obavljati funkciju federalnog ministra finansija.

 

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.