Vlada FBiH

Angažirati sve snage za odbranu od poplava u FBiH

Raspravi o ovoj tački dnevnog reda, na poziv premijera FBiH Nermina Nikšića, prisustvovali su ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mladen Ćavar

Slika

Federalna vlada danas je je usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o poplavama na području Federacije Bosne i Hercegovine za  14. i 15. maj.

Raspravi o ovoj tački dnevnog reda, na poziv premijera FBiH Nermina Nikšića, prisustvovali su ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mladen Ćavar.

Vlada je, nakon razmatranja Informacije, istakla zadovoljavajuću saradnju svih nivoa vlasti i svih struktura koje su stavile svoje kapacitete na raspolaganje u cilju odbrane od poplava.

Zaključeno je da je potrebno nastaviti komunikaciju i koordinirati daljnje aktivnosti, te poštivati standardne procedure propisane za ovakve situacije.

Sve snage, zaključeno je, moraju biti u stanju pripravnosti i mora postojati stalna komunikacija s Federalnim štabom civilne zaštite kako bi bilo praćeno stanje na terenu i reagiralo tamo gdje je to najpotrebnije. I sama Federalna vlada će biti u stanju pripravnosti kako bi mogla pravovremeno reagirati u slučaju potrebe.

Vlada je danas zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da, uz koordinaciju s kantonalnim upravama civilne zaštite, a u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uputi Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu odbrane BiH, zahtjev za angažiranje Oružanih snaga BiH u svim slučajevima u kojima se procijeni da je takav angažman neophodan.

Vlada je, također, zadužila nadležna federalna ministarstva i druge federalne organe uprave za oblast poljoprivrede i voda, okoliša, te puteva, da, svako u skladu sa svojim nadležnostima i u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima u kantonima, sagledaju mogućnosti angažiranja na otklanjanju posljedica poplava, te angažiranja namjenskih sredstava sa kojim raspolažu u svojim budžetima za sanaciju šteta.

Zavod za agropedologiju Federacije BiH zadužen je da, nakon povlačenja voda u vodotoke, u suradnji sa kantonalnim i općinskim organima, ispita uzorke poplavljenog tla i izvrši njegovu hemijsku analizu s ciljem utvrđivanja daljnjeg korištenja zemljišta.

Vlada Federacije BiH je naložila intenziviranje radnji i aktivnosti na realizaciji projekata sadržanih u Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH, uz punu koordinaciju nadležnih organa od Federacije BiH do općine. Riječ je o Programu zaštite od poplava i Projektu zaštite od odrona i klizanja tla, te mjera i postupaka za smanjenje rizika, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.