Anto Domazet

Ako je BH blok neformalna grupa, krenimo ka njegovom formaliziranju

Čujemo sa više strana da je BH blok neformalna grupa i da se zbog toga ne može govoriti o njegovom postojanju, pogotovo o tome da su donesene bilo kakve odluke da se BH blok opredjelio za opoziciju na federalnom i državnom nivou vlasti.

Pa, ako je BH blok neformalna grupa, a želi se da on postane INSTITUCIONALIZIRANI POLITIČKI FAKTOR u BiH, krenimo ka njegovom formaliziranju i institucionalnom organiziranju što god je blaže moguće, ali da prestane biti neformalan.

Prvi korak u tom pravcu mogao bi biti zaključenje sporazuma o partnerstvu u političkom djelovanju partija BH bloka. U tom sporazumu bi se definirali ciljevi suradnje, sistem vrijednosti na kojima počiva suradnja, područja suradnje, način ostvarivanja i koordinacije suradnje (radna tijela i zajedničko tijelo za koordinaciju suradnje).
Programske oblasti za tekući mandatni period suradnje trebalo bi PRIORITETNO da obuhvate: 1) pitanja provođenja odluka Europskog suda za ljudska prava, domaćih ustavnih sudova i drugih odluka vezanih za ostvarivanje aktivnog i pasivnog prava građana na teritoriji BiH, te načina popunjavanja domova naroda i druga pitanja, 2) pitanja euroatlantskih integracija BiH, uključujući put ka članstvu u NATO i EU, 3) pitanja ekonomskih i socijalnih reformi, svojevrsni Reformski manifest BH Bloka sa prioritetima reforme doprinosa na plaće i poreza na dohodak kako bi se omogućilo povećanje plaća zaposlenih i 4) pitanja upravljanja migracijama, posebno imajući u vidu razmjere emigracija najproduktivnijeg stanovništva u BiH.
U okviru sporazuma o suradnji u BH bloku za svaki konkretan oblik stvaranja vlasti zaključivao bi se Koalicijski ugovor sa programom mjera i aktivnosti koje partije BH bloka preuzimaju kao obavezu provođenja.

Sporazum o suradnji u okviru BH bloka može biti otvoren za sve građanski orijentirane partije ili partije u procesu transformacije iz etnonacionalnih u građanske partije.
U političkom djelovanju partije BH bloka bi formirale jedinstvene liste u određenim izbornima jedinicama za određene pozicije, kako za lokalne, tako i opće izbore obuhvatajući i direktne i indirektne izbore.

Logično bi bilo da programski okvir obuhvaća mandatni period za funkcioniranje vlasti na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, te za mandatni period lokalnih vlasti.
Napredak i rezultati u suradnji u okviru BH bloka mogli bi biti dobra osnova za uspostavljanje čvršćih ugovornih veza , a u budućnosti i za eventualno ujedinjenje zainteresiranih partija tog bloka.

U određenim formama nešto što je ovdje izneseno već funkcionira u životu na Kantonu Sarajevo. Dobre strane tog organiziranja koje čini podlogu za uspostavu vlasti u Kantonu Sarajevo, vjerojatno se mogu prenijeti i na druga područja političkog djelovanja BH bloka, kako u vlasti, tako i u opoziciji.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.