Abrahamsdotter: Reforme SDA-HDZ nastavljaju podrivati moć radničke klase

Emina Abrahamsdotter, predsjednica Foruma sindikalnih aktivista Socijaldemokratske partije BiH (FSA), tvrdi da strukturalne reforme federalne Vlade, pod nazivom Reformska agenda, istrajno nastavljaju urušavati položaj radničke klase. Najbolji dokaz tome je novi Nacrt Zakona o štrajku u FBiH, koji je bio i tema nedavno održanog Okruglog stola, u organizaciji FSA SDP BiH.

“Prava radnika i njihova sudbina ostaju u drugom planu. Vlada ostaje potpuno neosjetljiva na klasno pitanje, tešku materijalnu situaciju radnika i radnica i nemogućnost radničkog učešća u odlučivanju i u raspodjeli dobiti. Ovaj put je riječ o radničkom pravu na štrajk, kao jednom od prava zasnovanog na slobodi udruživanja. Ovo fundamentalno ljudsko pravo je preduslov borbe za društvenu pravdu i temelj demokratije.

Suština Reformske agenda bi trebala biti da otkloni uzroke dugogodišnjeg radničkog nezadovoljstva uzrokovanog historijskom nepravdom koja je učinjena radnicima kroz tranzicijski i privatizacijski proces. Rezultati ovih strukturalnih reformi bi trebali biti dostojanstveno radno mjesto, plate od kojih se može živjeti, ekonomska demokratija, smanjenje klasnih nejednakosti i radničkog siromaštva, socijalni dijalog i snažan, održiv i efikasan institucionalni sistem zaštite radničkih prava i interesa. Ipak, federalna Vlada nastavlja sa politikom urušavanja radničkog društvenog položaja moći koju vladajuća koalicija SDA-HDZ provodi već 25 godina, nastavljajući da reprodukuje marginalizaciju, ugnjetavanje i siromaštvo radničke klase.

Nacrt Zakona o štrajku otežava radnicima organizovanje štrajka. To je suprotno Deklaraciji o fundamentalnim principima na radu, koju je usvojila Međunarodna organizacija rada 1998. godine, a koja je obavezujuća za Bosnu i Hercegovinu. Ova Deklaracija obavezuje našu državu da poštuje, promoviše i provodi sve temeljne principe na radu. Jedan od tih principa je sloboda udruživanja na kojoj se zasniva radničko pravo na štrajk.

Prema novim prijedlozima ovog zakonskog teksta, procedura organizovanja štrajka je komplikovana i dugotrajna. Na primjer, od trenutka dostavljanja odluke o štrajku do samog štrajka, uključujući i velike pripreme za štrajk, potrebno je oko 60 dana. U firmama gdje nema sindikata odluku o pokretanju štrajka može donijeti više od polovine radnika što obesmišljava ulogu sindikata. Uz to organizatori štrajka će morati moći angažovati stručne timove pravnika da bi ispoštovali propisane procedure i zadatke npr. poštivanje odredbi vezanih za imenovanje mirovnih i arbitražnih tijela. Takav luksuz većina sindikata ne može sebi priuštiti.

Sindikat će sada morati sa poslodavcem postići dogovor oko mjesta održavanja štrajka prije donošenja odluke o stupanju u štrajk, što bitno ograničava sindikat gdje će organizovati štrajk, a poslodavcima ostavlja mogućnost da odugovlače održavanje štrajka. Ovakvo nešto ne postoji u zakonima drugih zemalja. Postupak mirnog rješavanja spora se stavlja na teret radnika. Također, radnicima se prijeti i novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM, ukoliko se štrajk ocijeni nelegalnim. Ovo je ista visina kazne kao i za one koji krše radnička prava.

Sa ovakvim Zakonom radnici i sindikati će se mnogo teže odlučivati na organizovanje štrajka zbog rizika da će se njihov štrajk proglasiti nelegalnim. To ugrožava njihovo osnovno ljudsko pravo, pravo na slobodu udruživanja u cilju zaštite radničkih interesa i prava.

U toku je javna rasprava o nacrtu ovog Zakona. Forum sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH je u saradnji sa Klubom zastupnika u parlamentarnom FBiH je analizirao tekst nacrta, a kroz Okrugli sto članovi i članice su učestvovali u raspravi i dali svoj doprinos”, navodi Abrahamsdotter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu