Press konferencija KO SDP BiH Sarajevo

Donijeti Zakon o glavnom gradu BiH

Kantonalna organizacija SDP-a Sarajevo održala je press konferenciju sa ciljem da informiše javnost o značaju donošenja izmjena i dopuna Zakona o javnim prihodima Federacije BiH kojima se osigurava dio direktnog finansiranja Grada Sarajeva, te o pokretanju inicijative za izbor dogradonačelnika Grada Sarajeva iz reda bošnjačkog naroda.

Riječ je o dvjema konkretnim aktivnostima na kojima je SDP insistirao kroz inicijative koje je vodio u Zastupničkom i Domu naroda Federacije BiH i aktivnostima u gradskoj upravi.
Kada govorimo o donesenim izmjenam i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, to znači da se Grad Sarajevo na ovaj način sada direktno uključuje u raspodjelu javnih prihoda s jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine.

Podsječanja radi, hronologija događaja vezano za status glavnog grada BiH i njegovo finasiranje, te finasiranje projekata koje je Grad započeo i vodio, nisu bili ohrabrujuči, s obzirom da način i odnos viših nivoa vlasti, njihovih predstavnika, naspram Grada Sarajeva, posljednjih niz godina su ukazivale na to da je dominantna politika degradcije Grada Sarajeva kao glavnog grada BiH.

Neprovođenje presuda Ustavnog suda FBiH o povredi prava Grada i općina na lokalnu samoupravu, nedonošenje Zakona o lokanoj samoupravi, pa i ne planiranje grada u raspodjeli sredstava po osnovu pripadnosti javnih prihoda su samo neki elementi koji govore o maćehinskom odnosu Kantona i Federacije.

SDP je zbog svega toga često informisao javnost o navedenim problemima, te kroz konkretno djelovanje i inicijative tražio da se prije svega odluke Ustvnog suda FBiH sprovode itd.S tim u vezi, KO SDP je formirao i radno tijelo koje ima za cilj da pripremi set dokumenata sa konkretnim aktivnostima, a koje se odnose na buduće organizaciono, funkcionalno i teritorijalno ustrojstvo glavnog grada BiH, zatim aktivnosti na sprovođenju presuda Ustavnog suda FBiH koje ukazuju na povredu prava Grada i općina na lokalnu samoupravu, prijedlog za donošenje Zakona o glavnom gradu BiH, itd.

U Kantonu Sarajevo još uvijek nije riješeno pitanje raspodjele nekih od ključnih nadležnosti između Kantona, Grada Sarajeva i općina, uključujući i komunalne djelatnosti. Pitanje raspodjele nadležnosti nesmije biti vezano za uske institucionalne i političke interese i svakako bi se trebalo postaviti u širokim konsultacijama svih nivoa vlasti i zainteresirane javnosti, uvažavajući pri tome ustave, zakone i međunarodne standarde koji čine dio zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Trenutno izostaju javne politike koje bi komunicirale viziju i Kantona i jedinica lokalne samouprave o tome kako bi Sarajevo trebalo izgledati, te na koji način suzbiti fizički nered koji je trenutno na djelu. Zbog svega toga najviše ispaštaju naši građani.

Zato usvajanjem po hitnom postupku izmjena i dopuna Zakona u oba doma Parlamenta FBiH , prije svega provodi se presuda Ustavnog suda FBiH iz juna ove godine, kojom je utvrđeno da je Gradu Sarajevu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, zagarantirano odredbama Ustava FBiH, Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Cijenimo da građani i građanke Sarajeva trebaju znati da stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona i vraćanjem prihoda glavnom gradu, Grad Sarajevo će moći nesmetano nastaviti obavljati svoje funkcije, pogotovo kad je riječ o trenutno najaktuelnijim gradskim infrastrukturalnim projektima, između ostalog kao što su: izgradnja gradske biciklističke staze, revitalizacija Trebevićke žičare, signalizacija za slijepe i slabovidne osobe, projekat EYOF…Ovdje se ne radi o sredstvima za administraciju nego za konkretne projekte.

Također, želimo reći da pokušaji pojedinaca da minimiziraju ustavno zagarantovanu poziciju Grada Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine i simbola države završili su bezuspješno, jer postoje političke snage koje su pokazale spremnost da podrže sve projekte i inicijative koje su od zajedničkog interesa svih građana Bosne i Hercegovine.

Vezano za pokretanje inicijative za izbor dogradonačelnika Grada Sarajeva iz reda bošnjačkog naroda , želimo javnost upoznati da će sutra KO SDP BiH Sarajevo pismeno obavijestiti predsjedavajućeg gradskog vijeća o njegovoj obavezi da pokrene proceduru izbora dogradonačelnika Grada Sarajeva iz reda bošnjačkog naroda. Dogradonačelniča pozicija je upražnjena skoro 8 mjeseci.

U skladu sa Statutom Grada Sarajeva uz Gradonačelnika se biraju i dva zamjenika gradonačelnika, koji ne mogu biti iz reda istog naroda. Naime, Statutom Grada Sarajeva propisano je da je za sve prijedloge, koji se dostavljaju gradskom vijeću na odlučivanje, i sve važne odluke, potrebna saglasnost i uključivanje oba zamjenika gradonačelnika.

Smatramo da je dovoljno vremena prošlo da bi se ta pozicija trebala popuniti kako se ne bi dovelo u pitanje funkcionisanje Grada i odluka koje donosi gradsko vijeće. SDP smatra da ne postoje nikakve prepreke da ovu proceduru predsjedavajući gradskog vijeća pokrene, a time i omogući funkcionalno djelovanje organa grada.

Ustavom BiH, kantonalnim zakonima i aktima vijeća predviđena je zastupljenost svih konstitutivnih naroda u institucijama Kantona i Grada Sarajevo.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.