Klub SDP BiH u Skupštini HNK

Zbog isključenja javnosti i kršenja Zakona o budžetima, SDP ne podržava budžet HNK

Klub SDP BiH u Skupštini HNK zbog isključenja javnosti i kršenja Zakona o budžetima, te neodgovornosti i paušalnom planiranju utroška javnih sredstava nije mogao podržati niti jedan rebalans i niti jedan budžet Vlade i institucija u HNK!

Posljednje gotovo, pa novogodišnje zasjedanje Skupštine je obilovalo takvim proceduralnim cirkusom i neodgovornošću u raspolaganju javnim novcem da nije slučajno zašto su nam odlasci iz ove zemlje došli do epidemijskih razmjera.

Činjenica da na jednu sjednicu Skupštine stavite rebalanse budžeta Kantona, Zavoda i fondova zajedno sa budžetima za 2019 pokazuje da vladajućim apsolutno nije bio interes da građani i privrednici kažu šta misle o načinu utroška novca koji oni uplaćuju u budžet.

Nevjerovatno je, ali istinito, da su se na predmetnoj Skupštini usvajali dokumenti u ukupnom iznosu od 800 miliona KM, a da su za to glasali zastupnici koji ih prethodno nisu ni vidjeli..

Naime, neki od dokumenata konkretno budžeti Zavoda su dostavljeni pola sata uoči sjednice.

Klub SDP BiH je pokušao kod dnevnog reda da upozori na sva kršenja procedura i zakona o budžetima, te zatražio da se sjednica odloži za sredinu januara kako bi se javnost imala priliku uključiti, a i zastupnici adekvatno pripremiti..

Nažalost, silom ruka smo odbijenu u tom prijedlogu..

Nakon toga smo pripremili 10 – tak amandmana za koje smo smatrali da bi mogli popraviti budžet, međutim sve do jednoga je Vlada “nabila nogom”.

Kao i uvijek kod rasprave o finansijskim dokumentima jasno smo iznijeli svoje stavove kojim smo ukazali da suština budžeta nije funkcionalno kontiranje, nego praćenje efekata potrošnje novca..

Nevjerovatno je koliko se u budžetu oslikava egoizam politike koja planiranjem stavki više nego jasno šalje poruku da ne prepoznaje potrebu za rješenjem osnovnih životnih prioriteta za koje je nadležna.

Međutim suština naše rasprave je bila u činjenici da u okviru postojećeg finansijskog potencijala kojim raspolažemo imamo obavezu da učinimo puno više u samim životnim efektima njegovog korištenja, jer nam aktuelna situacija potvrđuje da je to najslabija karika javnih finansija.

Nažalost vrijeme je pokazalo da godinama značajno ne možemo da iskoračimo niti u jednom segmentu budžetske podrske, jer se ponašamo po onoj staroj narodnoj, puno započeto, a ništa nedovršeno.

Postotak trošenja budžeta na javne ustavne nadležnosti je dramatično visok, a mi i dalje imamo opšte nezadovoljstvo svih i vrlo nizak tehničko tehnološki osnov istih, u smislu kvalitete usluga korisnicima.

Uzmite koga god hoćete, od obrazovanja, policije, sudstva, javne uprave itd…

I dalje tvrdimo da funkcionalno kontiranje po ministarstvima i institucijama nije adekvatno, kao osnova finansiranja aktivnosti definisanih strateškim dokumentima, jer je to put u potpunu devalvaciju rada i truda same vlade koji je uložila u strateški dokument.

Strategija nije skup nepovezanih aktivnosti, pa da se može koristiti po potrebi kao švedski sto.

Ona ima puni smisao i kao takva suštinu ukoliko se realizuje po hodogramu međusobno povezanih aktivnosti koji u vlastitoj vezi i kontinuitetu mjenjaju stvari.
Od postavke modela realizacije same strategije će zavisiti da li će ona ostati mrtvo slovo na papiru.

Ovo što danas imamo kao usvojeni budžet upravo govori u prilog da smo potpuno zamijenili prioritete u važnosti ključnih dokumenata za ovaj kanton, te da će strategija u godinama ispred postati isključivo „retorički pravdajući instrument lutajuće politike“

Što se tiče samog budžeta, na kraju želimo jasno reći da kada radite stvari iz godine u godinu na isti način jednostavno ne možete ni očekivati drugačiji rezultat.
Zato smatramo da je od izuzetne važnosti promjena koncepta, a to je upravo moguće naslanjanjem na usvojenu strategiju.

Nije jednostavno, priznajemo jer su sve studije pokazale da se navike u organizacijama najteže mijenjaju.

Međutim svi mi zajedno moramo shvatiti da ovo nije samo politički i budžet javne uprave i javnih servisa, što je godinama dominantno.
On mora postati dokument koji će prepoznati puno šira zajednica i njeni društveni segmenti, a to je upravo moguće dosljednom realizacijom strategije.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu